Na Samoborskom fašniku osuđeni 2012., na Županijskom sudu u Zagrebu još se čeka

veljača 27, 2017 maxportal
Širi dalje

Upravljanje državnom imovinom pod vodstvom Vedrana Duvnjaka, Ive Galić, Petra Čobankovića, Đure Popijača, Milana Dejanovića, Mladena Pejnovića i ostalih politički podobnih kadrova čije je obnašanje dužnosti u proteklom razdoblju prožeto nesavjesnim, neodgovornim i protupravnim postupanjem, prouzročilo je štetu državi izraženu u milijardama kuna koju u konačnici plaćaju svi građani Republike Hrvatske.Razrješenja s dužnosti ili dobrotvorni rad guljenja krumpira ne predstavljaju nikakvu sankciju i kaznu, već naprotiv, poticaj nadolazećim političkim strukturama da nastave zacrtanim putem svojih prethodnika.

Očito dobro poznavajući stanje u samo djelomično korumpiranom pravosudnom sustavu kako to često ističe ministar pravosuđa Ante Šprlje, a koji pravni sustav ustrojen po mjeri Mladena Bajića i Dinka Cvitana štiti i protežira kriminal u državnim tijelim i institucijama, grupacija Fantasyland je još 2012.g. na samoborskom fašniku preuzela stvari u svoje ruke, te na samoborskom trgu osudila i presudila nekima od odgovornih za opstrukciju i onemogućavanje realizacije projekta Fantasyland Šmidhen.

ŠTETOČINE ODGOVORNE ZA  MILIJARDE KUNA ŠTETE: OVO SU SAMO NEKI OD NJIH!

Naravno, radi se o satiri na samoborskom fašniku koji se već 191 godinu  održava u gradu Samoboru čiji je gospodarski razvoj zaustavljen  upravo od strane nesavjesnih i neodgovornih predstavnika države.  Na žalost, satira samoborskog fašnika barem što se tiče Fantasylanda ima i drugu, nimalo satiričnu  stranu priče koja se odvija pred Trgovačkim sudom u Zagrebu i Općinskim građanskim sudom u Zagrebu na kojima traju sudski procesi radi naknade štete u kojima je Republika Hrvatska tužena u iznosima većim od dvije milijarde kuna.

Protiv nekih aktera koji su protupravno onemogućavali realizaciju projekta Fantsyland Šmidhen vode se i kazneni postupci pred Županijskim sudom u Zagrebu, a bivši predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju Vedran Duvnjak i tadašnji predsjednik Upravnog odbora HFP-a i potpredsjednik Vlade REH za gospodarstvo Petar Čobanković samo su neki od njih. Ništa manju odgovornost snose i svi oni koji su o nezakonitom i nepravilnom radu bivšeg predsjednika HFP-a Vedrana Duvnjaka, ravnatelja CERP-a Milana Dejanovića i dr. bili upoznati, a kao njima nadređeni nisu poduzeli nikakve mjere kako bi se spriječilo daljnje činjenje štete koju će u konačnici platiti država.

Jedan od njih je i bivši predsjednik Vlade RH Zoran Milanović koji je na čelno mjesto Centra za restrukturiranje i prodaju imenovao Milana Dejanovića, te se oglušio na brojne prijave u kojima je kao predsjednik Vlade RH izviješten o protupravnom i nepravilnom radu tijela koja su se nalazila pod njegovom ingirencijom i nadležnošću. No, što očekivati od premijera koji je  za predstojnika Ureda Vlade RH imenovao osobu koja ukrade stotine tisuća kuna državnog novca, a da on to kao predsjednik Vlade nije niti primijetio.  

Ili je pak Tomislav Saucha prezauzet ispunjavanjem lažnih putnih naloga zaboravio izvijestiti Zorana Milanovića o prijavama koje pristižu u Vladu RH o protupravnom i neprvilnom radu Centra za restrukturiranje i prodaju i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, te njihovih čelnih osoba Dejanovića i Pejnovića. Kada predsjednik Vlade RH uredno i bez posljedica razduži svoj ured u kojem je pod njegovim upravljanjem nestalo više stotina tisuća kuna, možemo samo nagađati kakvo je stanje u ministarstvima, državnim tijelima i institucijama kojima je kao predsjednik Vlade RH  bio neposredno nadređen i odgovoran.

TUŽBE GRUPACIJE FANTASYLAND PROTIV DRŽAVE VEĆE OD DVIJE MILIJARDE KUNA!

Grupacija Fantasyland  je 2009.godine bila na korak do početka gradnje, nedostajala je samo suglasnost na parcelacijski elaborat kako bi se mogla ishoditi potvrda glavnog projekta. Radi se o tehničkom elaboratu koji se na nivou Republike Hrvatske rješava u roku dva do tri tjedna, te nema neriješenih predmeta.

No, predsjednik HFP-a Vedran Duvnjak odbijao je potpisati parcelacijski elaborat unatoč izvršenom inspekcijskom nadzoru Državne geodetske uprave kojim je potvrđeno da je parcelacijski elaborat vodenog parka izrađen sukladno zakonu i pravilima struke, te sukladno Detaljnom planu uređenja Šmidhen bez ijedne utvrđene nepravilnosti.

Predsjednik HFP-a Vedran Duvnjak zatražio je i reviziju izvršenja ugovornih obveza za što je angažirao revizorsku tvrtku Refinal iz Dubrovnika. I nacrt revizorskog izvješća i dodatno revizorsko izvješće koje je Duvnjak zatražio pokazali su da je Fantasyland izvršio sve ugovorne i zakonske obveze i prema fondu i prema Republici Hrvatskoj, no Duvnjak je zatajio taj nalaz i nadalje odbijao potpisati parcelacijski elaborat, te je u medijima neistinito izvještavao kako Fantasyland ne ispunjava svoje obveze.

No, ni to nije bilo dovoljno bivšem predsjedniku HFP-a Duvnjaku pa je HFP pred Općinskim sudom u Samoboru pokrenuo 4 sudska postupka protiv tvrtki Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o. i Fantazija zabavni park d.o.o.  stavljajući zabilježbu ovrhe na cjelokupnom zemljištu za izgradnju vodenog parka, zabavnog parka i hotelskog kompleksa onemogućavajući time realizaciju projekta Fantasyland i korištenje ugovorenih linija financiranja u iznosu od 174,1 milijun EUR-a.

Grupacija Fantasyland je na potpis parcelacijskg elaborata čekala više od dvije godine, te je isti potpisan tek 2011.g. nakon što su sa mjesta ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom smijenjeni Vedran Duvnjak i njegova nasljednica Iva Galić, i to u potpuno neizmjenjenom obliku kakav je i dostavljen HFP-u na suglasnost 2009.g. Također, i svi sudski postupci pokrenuti od strane HFP-a pred Općinskim sudom u Samoboru pravomoćno su okončani nakon 20 mjeseci u korist tvrtki Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o. i Fantazija zabavni park d.o.o. , te su odbijeni svi prijedlozi HFP-a kao protupravni i neutemeljeni.

Daljnja opstrukcija realizacije projekta Fantasyland nastavljena je i tijekom razdoblja 2012.g. – 2016.g. , a očituje u brojnim protupravnostima i nepravilnostima u radu Agencije za upravljanje državnom imovinom i Centra za restrukturiranje i prodaju kao pravnim slijednikom Agencije i Fonda koji su pod vodstvom Milana Dejanovića kao v.d. ravnatelja AUDIO i CERP-a onemogućavali realizaciju projekta čineći daljnju štetu projektu Fantasyland, a sve to uz znanje i prešutno odobrenje Upravnog vijeća AUDIO i CERP-a, te Vlade RH koja je od strane grupacije Fantasyland konstantno i pravovremeno izvještavana o protupravnom postupanju tijela državne uprave čiji su osnivač, te u koja tijela, agencije, centre i urede Vlada RH imenuje ravnatelja i članove, te za čiji nezakonit i nepravilan rad odgovara i štetu snosi Republika Hrvatska.

O nezakonitom i nepravilnom radu Hrvatskog fonda za privatizaciju, te opstrukciji realizacije projekta Fantasyland u Samoboru pred sudom su između ostalih svjedočili bivši ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, sada državni tajnik u Ministarstvu za državnu imovinu Tomislav Boban, te bivši član Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju Ozren Matijašević.

U Planu upravljanja državnom imovinom za 2015.g. i 2016.g. evidentirane su neke od tužbi protiv Centra za restrukturiranje i prodaju, a iz javne objave dostupno tužba radi naknade štete na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, iznosa od 455.796.771,53 kn s pripadajućim kamatama i parničnim troškom, te na Trgovačkom sudu u Zagrebu parnični postupak u kojem tužitelji Fantazija projekt i dr. od CERP-a potražuju isplatu, na ime naknade štete, iznosa od 759.141.934,91 kn s pripadajućim kamatama i parničnim troškom.

Koliki je sveukupni iznos tužbi protiv  Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju, možemo samo nagađati. Koliko će državu i njene građane koštati neodgovorno i nesavjesno upravljanje državnom imovinom, ostaje nam za vidjeti. No, još važnije od tog, hoće li konačno netko od odgovornih za štetu državi i odgovarati. Prema dosadašnjoj praksi,  nismo sigurni u to.

NAGRADNA IGRA FANTASYLANDA SA SAMOBORSKOG FAŠNIKA 2012. GODINE: „ČEKAM TE JUČER, ČEKAM TE DANAS…“

Za vrijeme trajanja samoborskog fašnika 2012.g. organizirana je nagradna igra na radio Samoboru pod nazivom „Čekam te jučer, čekam te danas...“, a Maxportal objavljuje i letak samoborskog fašnika 2012-te godine na kojoj su u stripu prikazani glavni odgovorni kočničari realizacije projekta Fantasyland u Samoboru.

Nagradnu igru „Čekam te jučer, čekam te danas…“ možete poslušati na www.fantasyland.hr

Foto: letak nagradne ige „Čekam te jučer, čekam te danas…“
D. Lukić/Ilustracija:Stiv Cinik

 

 Komentari

Širi dalje