Domagoj Vidović: Pogubnost hrvatskoga jezičnog separatizma

31 siječnja, 2023 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Očito je sezona kiselih krastavaca i u jezikoslovlju iza nas, pa nemam vremena za gubljenje. Danas se osvrćem na proglašenje čakavskoga narječja zasebnim jezikom na prijedlog američkoga jezikoslovca Kirka Millera.Hrvatska zemlja s tisuću jezika

Posljednjih godina o pogubnoj, ali uznapredovaloj pojavi hrvatskoga jezičnog separatizma, koji od Hrvatske hoće učiniti zemlju s tisuću jezika, pojavi koja uvijek pronađe i vanjske saveznike, dosljedno pišemo Sanja Vulić i moja malenkost.

Pritom zagovornici teze o Hrvatskoj kao zemlji s tisuću jezika ustraju na tezi o navodnoj ugroženosti neštokavskih hrvatskih idioma kojima je navodno najveći neprijatelj hrvatski standardni jezik iako su čakavci, primjerice, pod mletačkom vlašću proveli više od pola tisućljeća, u različitim južnoslavenskim tvorevinama sedamdesetak godina, a u hrvatskoj državi tek tridesetak ljeta.

Upravo je hrvatska država, uza sve svoje mane, zaštitila velik broj hrvatskih govora, a dijalektološka leksikografija cvate iz različitih središta, posebno iz Zadra i Rijeke, dakle, sve je samo nije centralizirana.

Kako to da je utjecaj talijanskoga, njemačkoga, turskoga, pa donekle i srpskoga jezika na hrvatske idiome nitko ne smatra problematičnim, a utjecaj hrvatskoga standarda drži pogubnim, do dana mi današnjega nije jasno.

Potvrde za riječ čakavac tek u XVIII. stoljeću

Ono što bi hrvatska javnost morala znati jest da riječ čakavac, koliko mi je poznato, prvi bilježi Ardelio Della Bella u svojemu rječniku iz 1728., a iduće se potvrde nalaze u rječniku Joakima Stullija na početku XIX. stoljeća U studiji Antuna Mažuranića iz 1843. o Vinodolskome zakoniku, kako navodi Sanja Vulić, prvi put se navodi pridjev čakavski. Zanimljivo je da riječi čakavac čakavski nije upotrijebio nijedan meni poznati hrvatski književnik čakavac do konca XIX. stoljeća iako je upravo čakavsko narječje podlogom najstarijega književnoga jezika u Hrvata te se njime služila većina hrvatskih kraljeva i pisala najstarija hrvatska književnost.

Štoviše, znatno se prije Marulića, koji za Juditu sam piše da je u versih harvatskih složena, hrvatski glotonim spominju u Istarskome razvodu i Vinodolskome zakoniku, dokumentima iz XIII. stoljeća koji potječu s čakavskoga područja. Usto, imenovanje jezika po upitno-odnosnoj zamjenici ne samo da nije uobičajeno u nekoć tradicionalnoj i konzervativnoj Europi, nego i u znatno otvorenijoj Americi. 

Slično je i s pridjevom kajkavski koji je, po podatcima iz Akademijina rječnika, prvi rabio „stari kajkavac“ iz Novoga Sada Đuro Daničić. Pregledao sam i Habdelićev i Belostenčev rječnik, ali kajkavca ne nađoh, tek u Rječniku hrvatskoga kajkavskog književnog jezika ugledah potvrde za pridjev kajkavski iz Krležinih djela. Naravno da je moguće da nisam pogledao sve izvore, no imamo li u vidu da se kajkavska gramatika Ignaca Kristijanovića naziva Grammatik der Kroatischen Mundart, jasno nam je kako kajkavci i materinsko narječje nazivaju onako kako ga i trebaju zvati – horvatskim, dakle hrvatskim.

Kroatisti, što nam je od jezika ostalo?

Ako našoj javnosti nije jasno čemu moja uzrujanost, neka se samo podsjeti na proglašenje tzv. bunjevačkoga jezika te nedavnoga pokušaja njegova izvoza u Mađarsku, o čemu je Tomislav Vuković nedavno pisao u Hrvatskome tjedniku.

Primijene li Gradišćanci istovjetnu teoriju po kojoj je svako hrvatsko narječje zaseban jezik, onda će svoju inačicu hrvatskoga jezika podijeliti na gradišćanskohrvatski čakavski, gradišćanskohrvatski štokavski, gradišćanskohrvatski kajkavski te različite prijelaze podinačice, pa će svako hrvatsko selo dobiti svoj jezik umjesto da svi govore po hrvacku.

I ja sam osobno kao govornik dvaju hrvatskih idioma, od kojih mi je očinski vidonjski zakonski zaštićen kao jedan od rijetkih iskonskih štokavskih (i)jekavskih govora, a materinskim se čakavskim pučiškim dičim jer baštini jezik hrvatskih kraljeva, svjestan postupnoga nestajanja nekih hrvatskih idioma, ali mrvljenje hrvatskoga jezičnog prostora i odmicanje od hrvatskoga etnonima dodatno bi ubrzali proces izumiranja pojedinih hrvatskih idioma jer ako netko misli da će neki čakavski idiom bolje zaštititi američki jezikoslovac, koji je danas u Čavlama, a sutra među Sijuksima, od hrvatske države, kakva god ona bila, grdno se vara.

Na koncu, odmicanje od hrvatskoga glotonima sve te naše idiome čini ničijima, a kad su ničiji, postaju svačiji. Želimo li uistinu da nam bude tako?

Domagoj Vidović, identitet.hr

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->