Fakultet političkih znanosti pred skandalom, sporni doktorati kod prof. Zakošeka!?

5 srpnja, 2015 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Neke osobe ispričale su mi, blago rečeno, jezive priče o pokušaju doktoriranja kod prof. Zakošeka, ali i nekih drugih uvaženih predavača na FPZ-uPiše Marko Jurič

Zanimljive su te društvene elite o kojima govori premijer, a jedna od tih elita koja slovi kao moralna društvena vertikala su i predavači Fakulteta političkih znanosti. Međutim, ovih smo dana dobili neke zanimljive dokumente, razgovarali s nekim znanstvenicima koji na tom studiju pokušavaju izvesti nadgradnju svoje znanstvene karijere i polako su na površinu počele izlaziti informacije koje je teško staviti uz pojam ‘društvene elite’.

Sve je počelo kada je prije dva tjedna predavač na tom fakultetu prof. Nenad Zakošek poslao jednu zamolbu svojim kolegama na Fakultetu političkih znanosti. Evo što je Zakošek zatražio od svojih kolega:

”Molba

Kao voditelj prijelaznog doktorskog studija Hrvatski politički sustav i upravljanje molim Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu da odobri postupak izvršenja preostalih studijskih obveza polaznice studija mr. sc. Ivane Andrijašević kao preduvjet za ocjenu doktorske disertacije i dovršetak studija.

Mr. sc. Ivana Andrijašević, polaznica prijelaznog doktorskog studija Hrvatski politički sustav i upravljanje, prijavila je doktorski rad, čija je tema pozitivno ocijenjena te su je prihvatili i odobrili Vijeće društveno-humanističkog područja i Senat Sveučilišta u Zagrebu. Naknadno je otkriveno da propustom vodstva doktorskog studija nije bilo provjereno, je li kandidatkinja ispunila sve studijske obveze kao preduvjet za prijavu doktorskog rada. Utvrđeno je da su kandidatkinji preostale neizvršene ispitne obveze. Budući da je kandidatkinja u međuvremenu dovršila i predala doktorski rad te daje opisano stanje nastalo propustom uprave doktorskog studija, molim Fakultetsko vijeće da odobri ispunjavanje preostalih ispitnih obveza do 30. lipnja 2015., roka koji je Vijeće odredilo za predaju dovršenih doktorskih radova, na sljedeći način:

. Ispit iz predmeta Žene i politika polaganjem kod nositeljice kolegija prof. dr. sc. Smiljane Leinert-Novosel

. Ispit iz predmeta Javne politike polaganjem kod nositelja kolegija prof. dr. sc. Zdravka Petaka

. Ispit iz predmeta Lokalna demokracija, nositelja prof. dr. sc. Ivana Grdešića, polaganjem kod doc. dr. sc. Gorana Čulara

. Ispit iz predmeta Mediji i javnost, nositelja prof. dr. sc. Stjepana Malovića, polaganjem kod doc. dr. sc. Marijane Grbeša-Zenzerović.

S poštovanjem

Voditelj prijelaznog doktorskog studija

prof. dr. sc. Nenad Zakošek”

Dakle, iz te je ‘Molbe’ vidljivo kako je polaznica doktorskog studija Ivana Andrijašević prijavila i dovršila doktorski rad, tema je pozitivno ocijenjena, prihvaćena i odobrena, a sve to bez položenih ispita razlike koji su preduvjet. Budući su ispiti zahtjevne procedure koje traju nekoliko tjedana u što je uključeno više ljudi postavlja se logično pitanje kako je moguće da to nitko nije primijetio? Kako to da je takav ‘sitni detaljčić’ , kao što su četiri nepoložena ispita promaknuli mentoru Zakošeku, ali i polaznici Ivani Andrijašević? Nisu četiri ispita na postdiplomskom studiju kapa u garderobi kazališta pa da se mogu tko lako ‘zaboraviti’.

Da se zaista radi o prvorazrednom škandalu potvrdila mi je i dekanica fakulteta Lidija Kos Stanišić koja mi je na upit proslijedila ovaj odgovor:

”Poštovani,

vaše pitanje da objasnimo “značenje Molbe” koju ste  poslali u privitku, a koja je bila dostavljena članovima Fakultetskog vijeća s materijalima za sjednicu Fakultetskog vijeća 18. lipnja kao i pitanje kako je moguće napraviti takav propust uputite voditelju doktorskog studija Hrvatski politički sustav i upravljanje profesoru Zakošeku i tajniku tog studija docentu Goranu Čularu.

 Pravilima studiranja, za svaki studij  utvrđeni su uvjeti za završetak studija, obranu završnog (diplomskog, specijalističkog ili doktorskog) rada- izvršene sve studijske obveze, a to znači i položeni svi ispiti iz predmeta koje je student prema programu studija upisao i odslušao. Prema pravilniku nije moguće obraniti završni rad pa niti doktorski rad, a da prije nisu  položeni  (ili imao priznate) ispite predviđene nastavnim planom.

Što se tiče konkretnog primjera studentice Ivane Andrijašević, uprava Fakulteta je odmah nakon što je stručna služba ustanovila da nema položene ispite, zaustavila postupak ocjene njenog doktorskog rada.

Odgovornost za učinjeni propust u navedenom slučaju utvrđujemo te ćemo sukladno zakonu  i aktima Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu donijeti odgovarajuće odluke.

S poštovanjem

izv.prof.dr.sc. Lidija Kos-Stanišić

dekanica Fakultet političkih znanosti”

Dakle, dekanica Kos-Stanišić odgovara pomalo poncijepilatovski i preusmjerava odgovornost na voditelja studija, odnosno mentora prof. Nenada Zakošeka. Iz iskustva znam da je ovakav tip odgovora najčešće indikacija da postoji nesuglasje između tih osoba, u ovom slučaju dekanice Kos-Stanišić i prof. Zakošeka. Iz takvog se odgovora između redaka može pročitati kako dekanica ne misli da se radi o nenamjernom propustu. Uostalom, kako bi četiri ne položena ispita uopće mogla ući u kategoriju ‘nenamjernog propusta’? Upit sam uputio i prof. Zakošeku, ali do pisanja ovog teksta odgovor nije stigao.

Sve ovo ne bi bilo toliko dramatično da nisam kontaktirao neke osobe koje također pokušavaju steći doktorsku titulu na tom fakultetu i koje su ispričale, blago rečeno, jezive priče, odnosno svoja iskustva pokušaja doktoriranja kod prof. Zakošeka, ali i nekih drugih uvaženih predavača na toj uglednoj hrvatskoj društvenoj i političkoj instituciji. Nitko od njih nije htio javno ispričati što su doživjeli i to zbog straha za svoju znanstvenu i profesionalnu karijeru. Sukus onoga što su pričali jest sažet u onoj premudroj ruskoj poslovici ‘kada ne znate o čemu se radi onda je posrijedi novac’.

Ali o tome više u nastavku ove priče jer smo upit poslali i rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu, a očekujemo da nam se javi i netko od sudionika s ove ili one strane katedre.


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->