HRVATSKA NARODNA BANKA – Regulator poslovanja ili produžena ruka kriminala

31 kolovoza, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MAXPORTAL je već objavio više dokumenata iz kojih proizlaze teške optužbe protiv više osoba u Upravnom i Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke koje su u razdoblju 2009.g. – 2015.g. kršile zakone i propise koji reguliraju rad kreditnih institucija, prikazivali neistinite podatke u financijskim izvješćima i poslovnim knjigama, kršile Zakon o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke, te činile brojne druge nezakonitosti i nepravilnosti koje su u konačnici rezultirale  prijavama protiv Čede Maletića i dr., te tužbama klijenata HPB-a protiv Banke u iznosu većem od milijardu kuna.ODLUKOM Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa od 07. travnja 2016.g.  pokrenut je postupak protiv dužnosnika Čede Maletića, bivšeg predsjednika uprave HPB-a u mandatu 2009.g. – 2014.g., a Hrvatski sabor je uputio nalog državnom odvjetništvu te nadležnim tijelima i institucijama postupiti po prijavi grupacije Fantasyland protiv odgovornih osoba HPB-a Čede Maletića, Tomislava Vujića, Dubravke Kolarić i dr.  

čedo maletić

Čedo Maletić

U slučaju IMEX Banka pred Općinskim sudom u Splitu već donijeta pravomoćna presuda protiv Čede Maletića da je oštetio Banku u iznosu koji sa kamatama premašuje 1,5 milijuna kuna, a kazneni postupak protiv Čede Maletića i dr. vodi se pred Županijskim sudom u Zagrebu temeljem kaznene prijave tvrtke Fantazija projekt i dr. kao oštećenika koje zastupa odvjetničko društvo Matić, Soos Maceljski, Mandić, [email protected].

Bivši predsjednik Uprave Čedo Maletić i sadašnji predsjednik HPB-a Tomislav Vujić prijavljeni su zbog malverzacija vezanih uz nezakonito isplaćene otpremnine članovima uprave HPB-a u iznosu većem od 6 milijuna kuna zbog čega su u tijeku istražne radnje i postupci pokrenuti od strane Hrvatske narodne banke kojoj je Hrvatski sabor naložio postupanje temeljem prijave grupacije Fntasyland iz Samobora.

ČEDO MALETIĆ SUTRA PRED TRGOVAČKIM SUDOM U ZAGREBU! POZVAN PO TREĆI PUT POD PRIJETNJOM PRIVOĐENJA!

Prije nekoliko mjeseci objavili smo i prvu presudu Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je tuženiku Hrvatskoj poštanskoj banci naloženo isplatiti na ime naknade štete tvrtki Moj dvor građenje  iznos od 140.000.000,00 kuna što nam je potvrđeno od strane odvjetničkog ureda Župić&Partneri koje zastupa Hrvatsku poštansku banku u tom sporu.

Tomislav Vujić

Tomislav Vujić

Sudski postupci radi naknade štete po tužbama grupacije Fantasyland protiv Hrvatske poštanske banke su u tijeku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu od 2013.-te godine kada je zaustavljena privatizacija Banke za koju su tada interes iskazali ERSTE Banka i OTP Banka.

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske  na čelu sa Zoranom Milanovićem odbila uvjetovanu ponudu ERSTE Banke po kojoj je država trebala izdati jamstva za rizike po tužbama protiv HPB-a koje nisu bile date na uvid potencijalnim ulagačima prilikom dubinskog snimanja Banke, a niti su bile evidentirane u financijskim izvješćima banke, počela se raspetljavati kriminalna hobotnica unutar i oko HPB-a koja je radila na uništenju Hrvatske poštanske banke koja je do 2009.god. pod vodstvom uprave Josipa Protege zauzela velik dio bankarskog tržišta, te kao takva bila izravna konkurencija trima velikim bankama, Zagrebačkoj, Erste i Privrednoj banci Zagreb.

Vlada Republike Hrvatske pod predsjedanjem Zorana Milanovića odbila je u prosincu 2013. godine uvjetovanu ponudu ERSTE BANKE po kojoj je Vlada RH trebala izdati jamstva za sporove koji se vode protiv Hrvatske poštanske banke u iznosu većem od milijardu kuna, a koji sudski sporovi nisu bili iskazani u poslovnim knjigama i financijskim izvješćima Banke.

Kako doznajemo iz odvjetničkih timova grupacije Fantasyland bivši predsjednik uprave Čedo Maletić već je dva puta ove godine izbjegao svjedočiti pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, pa je Trgovački sud u Zagrebu uputio treći poziv Čedi Maletiću da se odazove na svjedočenje koje bi se trebalo održati 01.09.2016.g. s početkom u 09 20h, ovaj put pod prijetnjom privođenja.

Čedo Maletić trebao bi biti ispitan pred Trgovačkim sudom u Zagrebu po prijedlogu tužitelja grupacije Fantasyland iz Samobora, a svoj izostanak pred sudom u siječnju 2016.g. je ispričao zbog zauzetosti poslovnim obvezama u MULTIPKLUS CARDU koji se nalazi u vlasništvu KONZUMA, a gdje je u to vrijeme obnašao dužnost predsjednika uprave s koje pozicije je razriješen, no nema saznanja je li mu isplaćena otpremnina kao što je to učinjeno u Hrvatskoj poštanskoj banci zbog čega je pod istragom državnog odvjetništva.

ČEDO MALETIĆ I TOMISLAV VUJIĆ OKRUŽENI ODVJETNIČKIM DRUŠTVIMA!

vujičić, hnb 123

Boris Vujičić, HNB

Hrvatsku poštansku banku zastupaju brojna odvjetnička društva i poznati odvjetnici, između ostalih odvjetničko društvo Župić i Partneri, odvjetnik Ivica Crnić, odvjetničko društvo Madirazza&Partneri d.o.o., odvjetničko društvo Buterin& Posavec, odvjetničko društvo Ravlić&Šurjak, a mediji su već pisali kako je bivši predsjednik uprave Čedo Maletić angažirao odvjetničko društvo ministra pravosuđa Orsata Miljenića da zastupa Hrvatsku poštansku banku u postupcima ovrha što je za vrijeme njegovog političkog djelovanja prenijeto na ured Vesne Alaburić.  Prema pisanju Večernjeg lista Orsat Miljenić je neposredno prije nego što je postao ministar kao odvjetnik potpisao unosan ugovor s HPB-om da ih zastupa u petini svih njihovih ovršnih predmeta, a nakon čega je odvjetnički ured sa svim ugovorima prepustio odvjetnici Vesni Alaburić.

Članica uprave HPB-a Boženka Mostarčić zaposlila je kćer u odvjetničkom društvu Župić i partneri koji zastupaju Hrvatsku poštansku banku u sporu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu po kojem je prije nekoliko dana donijeta prvostupanjska presuda kojom je Banka izgubila spor vrijedan 140 milijuna kuna što nam je za maxportal potvrdilo ODVJETNIČKO društvo „Župić i partneri.

Bivši predsjednik uprave Čedo Maletić angažirao je i odvjetnika Ivicu Crnića koji Banku zastupa u predmetu „HPB Bankomat“ pred Županijskim sudom u Zagrebu, a koji postupak traje već sedmu godinu sa milijunskim odvjetničkim troškovima koje će u konačnici kako stvari stoje platiti Republika Hrvatske, te je istovremeno Čedo Maletić u privatnom aranžmanu angažirao Ivicu Crnića za zastupanje u slučaju IMEX Banka po kojem je već donijeta pravomoćna presuda protiv Čede Maletića da je oštetio Banku u iznosu koji sa kamatama premašuje 1,5 milijuna kuna.

Iz objavljenih presuda Općinskog suda u Splitu je razvidno kako Čedo Maletić ima za platiti i 85.000,00 kuna odvjetničkih troškova iz čega proizlazi kako isti nisu podmireni, dok s druge strane istom odvjetniku Ivici Crniću HPB isplaćuje stotine tisuća kuna odvjetničkih troškova što ukazuje na moguće zlouporabe, a u najmanju ruku sukob interesa, kao i u svim drugim slučajevima koje smo naveli.

Prema informacijama kojim raspolažemo, i brojna druga odvjetnička društva koja zastupaju banku nalaze se u sukobu interesa, a prema nadležnim tijelima i institucijama podnijete su i prijave za izvlačenje milijuna kuna na ime nezakonito isplaćenih otpremnina članovima uprave, plaćanja poreznog savjetovanja i reklamnih usluga, te raznih drugih savjetovanja u koja su uključeni i neki ugledni predstavnici medija.

HRVATSKI SABOR NALOŽIO POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE PO PRIJAVI GRUPACIJE FANTASYLAND! HNB ODGOVORAN ZBOG ZATAŠKAVANJA KRIMINALA U HPB-u!

U prijavi grupacije Fantasyland upućenoj prema Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija, Ministarstvu pravosuđa, Saboru Republike Hrvatske – Odboru za financije i državni proračun, Odboru za pravosuđe i Odboru za predstavke i pritužbe između ostalog se navodi da je 2013.-te godine podnijeta USKOK-u kaznena prijava protiv Čede Maletića i dr., te da su prijavitelji Fantazija projekt i dr. nakon 19 (devetnaest) mjeseci nepostupanja USKOK-a po kaznenoj prijavi dana 21.srpnja 2015.g. podnijeli Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom USKOK-a koji po kaznenoj prijavi nije proveo niti jednu dokaznu radnju čime su protivno zakonu i propisanim procedurama pokušali zaštiti počinitelje kaznenih djela.

Kazneni postupak protiv Čede Maletića i dr. vodi se pred Županijskim sudom u Zagrebu, a do ove objave nismo uspjeli dobiti informaciju koje su istražne radnje do sada provedene pred sudom, izuzev informacije da podnositelje kaznene prijave tvrtku Fantazija projekt i dr. kao oštećenike zastupa odvjetničko društvo Matić, Soos Maceljski, Mandić, [email protected].

Hrvatska narodna banka je zbog pada adekvatnosti kapitala HPB-a ispod zakonom propisanog minimuma imala zakonsku obvezu automatizmom postaviti povjerenika u Banku i otvoriti stečaj nad HPB-om kao što je to učinila u čitavom nizu drugih slučajeva poput Credo banke, Centar banke, te posljednjeg slučaja otvaranja stečaja nad Splitsko dalmatinskom bankom, stoji u prijavi Fantasyland upućenoj prema Ministarstvu financija, Hrvatskoj narodnoj banci, Vladi RH i Hrvatskom saboru.

Prijave Fantazija projekt i dr. na rad Uprave i Nadzornog odbora HPB-a upućene su prema Hrvatskoj narodnoj banci između ostalog zbog protupravnog otuđenja nekretnine pod zalogom Banke za vrijeme trajanja ugovora koji je bio na aktivan i na snazi bez ikakvih dospjelih ili neispunjenih obveza klijenta prema Banci.

Zbog nepostupanja HPB-a  po ugovorima odobrenim od strane HPB-a po kojim je tvrtka Fantazija projekt  ispunila sve ugovorne obveze, te prema HPB-u izvršila sva plaćanja u cijelosti sukladno ugovorenim iznosima; zbog protupravnog zadržavanja novčanih sredstva uplaćenih od strane Fantazije prema HPB-u u iznosu većem od 6 milijuna kuna, a koje je Banka zaprimila po  ugovorima  odobrenim od strane HPB-a i prihvaćenim od strane Fantazije, te po kojim ugovorima je Banka nakon zaprimanja uplata odbila postupiti; zbog protupravnog aktiviranja instrumenata osiguranja i protupravnog pokretanja ovršnih postupaka nad novčanim sredstvima i nekretninama pod zalogom Banke; zbog jednostrane izmjene ugovornih odredbi bez suglasnosti Klijenta, te nakon što je Klijent temeljem istih ispunio sve obveze prema Banci; zbog smanjene adekvatnosti kapitala Hrvatske poštanske banke ispod zakonom propisanog minimuma; zbog neiskazivanja sudskih sporova u financijskim izvješćima HPB-a na način propisan Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a; zbog neiskazivanja rezervacija od strane uprave HPB-a po sudskim sporovima sukladno zakonu, Odlukama i pravilnicima HNB-a.

Zbog raznih manipulacija i zlouporaba, te protupravnog i neodgovornog rada Uprave HPB-a pod vodstvom Čede Maletića i Tomislava Vujića prouzročena je šteta Banci prouzročena lažnim prikazivanjem financijskih izvješća što je i utvrđeno kontrolom HNB-a kojom je Banci naloženo izvršiti dodatne rezervacije u iznosu većem od 400 milijuna kuna, te je HPB-u temeljem naloga Hrvatske narodne Banke naknadno iskazao gubitak u iznosu od 630.820.000,00 kuna što je za posljedicu imalo pad adekvatnosti kapitala na 6,8% što je znatno ispod zakonom propisanog minimuma slijedom čega su stečeni uvjeti za provođenje stečaja nad Bankom i postavljanje povjerenika od strane HNB-a, a što nije učinjeno.

TKO JE SVE ODGOVORAN? VUJČIĆ, LINIĆ, MILANOVIĆ, LALOVAC…! SVI SVE ZNALI, A NIŠTA NISU PODUZELI!VUJČIĆ, LINIĆ, MILANOVIĆ, LALOVAC

U prijavi grupacije Fantasyland se nadalje navodi i odgovornost Hrvatske narodne banke koja je bila obvezna izvršiti kontrolu i nadzor, te u slučaju utvrđenja nezakonitosti i nepravilnosti u radu Banke poduzeti odgovarajuće mjere protiv Banke i protiv odgovornih osoba iz Uprave i Nadzornog odbora HPB-a, te pokrenuti prekršajne postupke i ostale odgovarajuće mjere, jer u protivnom i sama snosi odgovornost za nastalu štetu.

Nadalje se navodi kako je Hrvatska narodna banka unatoč saznanjima o podnijetim tužbama Fantazija projekt i dr. protiv Hrvatske poštanske banke d.d. propustila izvršiti kontrolu vezano uz zakonsku obvezu iskazivanja sudskih sporova i rezervacija sredstava po sudskim sporovima, te nije sukladno zakonu kao regulator poduzela odgovarajuće mjere.  

Također, u prijavi se navodi kako je Hrvatska narodna banka odgovorna jer nije izdala rješenje o zabrani isplate dividende i bonusa, te nije imenovala posebnu upravu ili povjerenika uslijed pada adekvatnosti kapitala Banke ispod zakonom propisanog minimuma, te izvršenih dodatnih rezervacija utvrđenih od strane HNB-a što je rezultiralo nezakonitom isplatom 6,4 milijuna kuna otpremnine članovima Uprave Čedi Maletiću, Boženki Mostarčić i Tanji Šimunović (javna objava HPB d.d. 2014.g., str. 33), a koja isplata je izvršena nezakonitim postupanjem novog predsjednika Uprave HPB-a Tomislava Vujića i članice Uprave gđe. Dubravke Kolarić uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. Dražena Kobasa, iako je Banka iskazala gubitak u iznosu od 630.820.000,00 kuna.

I na kraju prijave grupacije Fantasyland se navodi „kako je radi općeg interesa potrebno utvrditi sve povlaštene kreditne plasmane u HPB-u kao i one kreditne plasmane po kojim su otpisivani milijunski iznosi kroz stečajne postupke i predstečajne nagodbe, te utvrditi na koji je način rasprodavana imovina pod zalogom Banke trećim osobama  i po deset puta nižoj cijeni od tržišne.

slaven Čolak, portretPISMO GRUPACIJE FANTASYLAND HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI!


U cijelosti objavljujemo nalog Hrvatskog sabora 09.03.2016.g. za postupanjem upućen Hrvatskoj narodnoj banci, te pismo grupacije Fantasyland iz Samobora upućeno Hrvatskoj narodnoj banci, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija, Ministarstvu pravosuđa, Saboru Republike Hrvatske – Odboru za financije i državni proračun, Odboru za pravosuđe i Odboru za predstavke i pritužbe dana 02.08.2016.g.,

Predmet: Nezakonitosti i nepravilnosti u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. u razdoblju 2009.g. – 2015.g.

Pismo grupacije Fantasyland iz Samobora upućeno Hrvatskoj narodnoj banci, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija, Ministarstvu pravosuđa, Saboru Republike Hrvatske – Odboru za financije i državni proračun, Odboru za pravosuđe i Odboru za predstavke i pritužbe dana 02.08.2016. godine.

D. Lukić/foto:pxll


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •