SLUČAJ LORA: Progone se hrvatski branitelji a sud vjeruje osuđenim ratnim zločincima i agresorima

24 svibnja, 2015 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hrvatski branitelji su već dva desetljeća diskriminiraju pred sudovima Republike Hrvatske jer im se sudi na temelju lažnih činjenica i lažnog zakona a svjedoci protiv njih su osuđeni srpski agresori i ratni zločinciApel za pomoć u suzbijanju diskriminacije i višegodišnjeg terora od strane pravosuđa Republike Hrvatske upućen je međunarodnoj zajednici, hrvatskim europarlamentarcima i svim medijima.

– Apel upućuju osuđeni i optuženi bivši vojni policajci i njihove obitelji, prijatelji i udruge branitelja i stradalnika Domovinskog rata Republike Hrvatske koji traže pomoć domaće javnosti i Međunarodne zajednice radi zaustavljanja višegodišnjeg terora, diskriminacije i grubog kršenja ljudskih prava u kaznenim postupcima zv Lora-1 i Lora-2 nad nezakonito optuženima i osuđenima Hrvatskim braniteljima i bivšim vojnim policajcima Vojno istražnog centra Lora u Splitu koji nevini pate zajedno sa svojim obiteljima:

Tomislav Duić,  Tonći Vrkić,  Miljenko Bajić, Josip BikićDavor BanićEmilio BungurAnte Gudić i  Anđelko Botić.

– koji su optuženi i osuđeni na temelju lažnih i nepravilno utvrđenih činjenica na koje je Hrvatsko pravosuđe pogrešno primijenilo domaće kazneno pravo protivno Ženevskim konvencijama iz 1949. i Dopunskim Protokolima i to nezakonitim postupanjem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Županijskog suda u Splitu, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske, na način što su:

– za inkriminirano vrijeme ožujak-kolovoz 1992. naknadno krivotvorili dokumente Vojne policije i Vojnog suda u Splitu, a koje krivotvorene dokaze je DORH putem ŽDO u Splitu uvrstio u svoje nezakonite optužnice iz 2002. za Loru-1 i iz 2004. godine za Loru-2,

lora 1– dok su sva uložena redovna i izvanredna pravna sredstva osuđenih vojnih policajaca prema Zakonu o kaznenom postupku odbijena od strane DORH-a i sudova Republike Hrvatske bez argumentiranog i pravno suvislog obrazloženja na koji način pravosudna vlast Republike Hrvatske provodi višegodišnji teror nad Hrvatskim braniteljima gazeći njihova ljudska prava pred sudom onemogućavajući poštivanje njihovih elementarnih ljudskih prava i temeljnih sloboda koje im garantira Ustav Republike Hrvatske i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda:

Pogaženo je pravo vojnih policajaca na obranu pred sudom u skladu sa zakonom! Pravo prigovora na optužnicu im je uskraćeno a osuđeni su za ”ratni zločin protiv civila”!

Pogaženo je pravo na istinito utvrđeno činjenično stanje u postupku primjenom kriminalističkih pravila!
Hrvatski branitelji su osuđeni i optuženi na temelju krivotvorenih dokumenata Vojne policije i Vojnog suda u Splitu prema tvrdnji Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku u rješenju broj:K-DO-8/2013 od 17.05.2013.

3. Pogaženo je pravo da se u kaznenom postupku na utvrđeno činjenično stanje primjenjuje kazneno materijalno pravo koje je bilo na snazi u inkriminirano vrijeme ”ožujak-kolovoz 1992.”! Protiv Hrvatskih branitelja primijenjen je OKZRH iz 1993. NN-31/93, iako je retroaktivna primjena zakona zabranjena Ženevskim konvencijama iz 1949. i Dopunskim protokolima ali i Hrvatskim kaznenim pravom!

4. Pogaženo je pravo vojnih policajaca da se na pravilno utvrđeno činjenično stanje primjeni ”pozitivno pravo” tj da se primjeni onaj zakon kojeg je donijelo zakonodavno tijelo prema ustavnoj proceduri i koji zakon je od nadležnog tijela tj od predsjednika države proglašen ukazom s danom stupanja na pravnu snagu!

U kaznenim predmetima zv Lora-1 i Lora-2 primijenjen je OKZRH koji kao zakon nije donesen na sjednici HD Sabora 1993, već je kao lažni zakon stavljen u proceduru objavom 22.03.1993. u NN-31/93.
lora 3

O krivotvorenom OKZRH iz 1993. dali su potvrde predsjednik HD Sabora i predsjednik RH!!

Dakle, za Srpske agresore, špijune, diverzante i teroriste Republika Hrvatska donijela je 1992. Zakon o oprostu kojim je amnestirala zločine 22.000 optuženih agresora na Hrvate i Republiku Hrvatsku pred Vojnim sudovima RH, a takav zakon pun milosti za agresore Republike Hrvatske donesen je i 1996.!

5. ”Ratni zločin protiv civilnog stanovništva može se počiniti samo kršenjem pravila Međunarodnog prava, u presudi u kojoj se optuženik oglašava krivim zbog tog kaznenog djela sud je dužan točno navesti koja pravila Međunarodnog prava je prekršio optuženik”! To je citat iz izlaganja dr. Ive Josipovića 2004. u Beogradu na seminaru OSCE za suce i tužitelje!

Optužnice i presude protiv Hrvatskih branitelja u predmetima Lora-1 i Lora-2 ne sadrže narečene stroge upute jer za njih nije mario DORH, Županijski sud u Splitu, Vrhovni sud RH a niti Ustavni sud RH.

6. Hrvatski branitelji optuženi su za kazneno djelo iz čl.120. lažnog zakona OKZRH, ”Ratni zločin protiv civilnog stanovništva» 2002. i pravomoćno osuđeni 2006. premda je isti tužitelj Mladen Bajić kao zamjenik Vojnog tužitelja u Splitu 1992. te ”civile” optužio kao špijune i teroriste za oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske a optužio ih je pravilno, po tada važećem Krivičnom zakonu RH.

Dakle, nakon 10 godina Mladen Bajić sada kao Glavni državni odvjetnik optužuje i namješta suđenje po drugom, krivotvorenom zakonu i teroriste iz 1992. pretvara u civile 2002.!?

Osuđeni vojni policajci su pribavili dokaze i svjedoke da su civili iz 2002. zaista bili teroristi 1992. ali te dokaze istaknute u izv. pravnim lijekovima ignorira sadašnji Glavni državni odvjetnik RH i narečeni sudovi!

7. Hrvatskim braniteljima sude korumpirani suci koje DORH ucjenjuje i ne optužuje za krađu novčanih i dr. vrijednosti iz sudskih depozita koje su u sudskim postupcima privremeno oduzete od građana!

”Sudske krađe depozita” traju desetljećima a DORH ih zataškava, premda su mediji izvještavali o tim višemilijunskim krađama novca, zlatnog nakita, tehnike i dr. vrijednosti oduzetih od građana! DORH pomoću korumpiranih sudaca lako namješta svaki sudski proces i ignorira prava građana kršeći grubo njihova ljudska prava pred sudom kao što grubo krši ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske umjesto da te vrijednosti bespogovorno štiti! Tu je temelj svega zla u Hrvatskoj državi. Hrvatsko pravosuđe grubo narušava i pravni poredak i EU, što je izuzetno nepovoljno djeluje na države kandidatkinje za ulazak u EU.

8. Tijekom inkriminiranog vremena ”ožujak-kolovoz 1992.” Međunarodna zajednica izvršila je više kontrola zatvora i konačišta za ratne zarobljenike u Republici Hrvatskoj i u svojim izvješćima nisu navodili da bi bile ustanovljene povrede Ženevskih konvencija iz 1949. i Dopunskih Protokola!

DORH i sudovi su odbili zahtjeve obrane Hrvatskih branitelja da se u kaznenim postupcima predoče izvješća Međunarodnih organizacija za inkriminirano razdoblje, kao npr.:

a) MCK i Visoko povjerenstvo UN-a za izbjeglice donijeli su 4.07.1992. i objavili zajednički zaključak:

”Nema slučajeva mučenja i zlostavljanja ratnih zarobljenika u Republici Hrvatskoj”!

b) Glasnogovornik Vlade SAD Richard Baucher izrazio je 6.08.1992. zabrinutost zbog zlostavljanja i mučenja u Srpskim logorima! Naveo je da za logore u Hrvatskoj koje drže Hrvati i logore u BiH

koje drže Muslimani ne postoje izvješća o mučenjima i zlostavljanjima zarobljenika!

c) Biro za javno istraživanje ratnih zločina UN-a objavio je 12.08.1992. svoj zaključak:

”Srbi drže 111 logora u Srbiji te u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori 17 logora u kojima Hrvate muče, zlostavljaju i siluju”!

Stoga se mi, Hrvatski lojalni građani pitamo, iz kojih se političkih razloga Hrvatski branitelji već dva desetljeća diskriminiraju od strane DORH-a pred sudovima Republike Hrvatske budući im se sudi na temelju lažnih činjenica i lažnog zakona a svjedoci protiv njih su isključivo optuženi i osuđeni Srpski agresori i ratni zločinci!?

9. Vojno tužiteljstvo i Vojni sud u Splitu proveli su istražni postupak br. Kir-110/1992 u svezi stradavanja pritvorenika Vojnog suda u Splitu u krugu VIC Lora Nenada Kneževića koji je napao vojne policajce i bio spriječen u pokušaju bijega iz kruga VIC Lora u Splitu 14. lipnja 1992. Istragu o pokušaju bijega pritvorenika Vojnog suda u Splitu Nenada Kneževića, te istragu o stradavanju pritvorenika Gojka Bulovića proveli su zam. vojnog tužitelja Mladen Bajić i vojni istražni sudac Zoran Matulović, iako je zam. vojnog tužitelja Mladen Bajić bio u VIC Lora u vrijeme stradavanja Gojka Bulovića, nikad nije istražena njegova uloga u tom zbivanju, već je postao Glavni državni odvjetnik RH.

Nenad Knežević i Gojko Bulović pritvoreni su temeljem rješenja Vojnog suda u Splitu radi oružane pobune i terorizma! Pred Županijskim sudom u Splitu svjedočio je pukovnik HV-a Mihael Budimir koji je pod kraj inkriminiranog vremena 1992. obnašao dužnost zapovjednika 72. bojne VP HV-a i odgovornog za VIC Lora.

Svjedok je izričito naveo da je istraga Vojnog suda i Vojnog tužiteljstva u Splitu utvrdila kako vojni policajci nisu odgovorni za smrt pritvorenika Kneževića i Bulovića, da su vojni policajci postupali u skladu sa pozitivnim propisima, da oni nisu bili suspendirani sa radnog mjesta u inkriminirano vrijeme i da je to laž tužitelja!

Pukovnik Budimir je potvrdio da vojni policajci VIC Lora nisu ispitivali i mučili pritvorenike i zarobljenike jer su ispitivanja provodili djelatnici SIS-a! Pukovnik Budimir je također u zapisnik naveo da u VIC Lora nisu bili tada niti poslije dovođeni civili već samo zarobljeni špijuni, teroristi i neprijateljski diverzanti i da DORH laže u optužnici kada to tvrdi!

Apeliramo na zdravi dio hrvatskog pravosuđa a zatim na političke organizacije Međunarodne zajednice, kao i na svekoliku demokratsku javnost za pomoć da nam se osigura pošteno suđenje prema Ustavu RH jer mi Hrvati kao i svi narodi u Europi, imamo pravo na ravnopravnost pred sudovima i državnim tijelima a pravo na pošteno suđenje garantira nam Ustav RH i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Međutim, dio pravosudne vlast RH, DORH i sudovi nam onemogućavaju ostvarenje ljudskih prava jer nam dio korumpiranog pravosuđa uništava demokraciju, društveno uređenje i ljudski moral! Hrvati gotovo dva tisućljeća čuvaju i brane Europsku kulturnu stečevinu! Stoga Hrvati nisu zaslužili da budu diskriminirani kao građani Europe od političke manjine koja uzurpira vlast i terorom nad Hrvatskim braniteljima i drugim lojalnim građanima metodama jugo-komunističke vlasti pokušavaju nakon II svjetskog rata ponovo vladati i presuđivati u montiranim procesima!

Mi, Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata, obitelji i prijatelji očekujemo Vašu pomoć!apel, bungur, spojka

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->