SLAVEN ČOLAK: Odgovor Večernjem listu i Ministarstvu državne imovine

27 kolovoza, 2019 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

„Objektivno novinarstvo, ukoliko se njemu teži, pretpostavlja kontaktiranje i druge strane, što je iz Vama znanih razloga, u ovom slučaju, nažalost izostalo“, stoji u dopisu grupacije Fantasyland upućenom dana 25. srpnja  Večernjeg lista kao reakcija na članak objavljen dana 11. srpnja 2019.g. vezano uz grupaciju Fantasyland i Slavena Čolaka.Budući da je Maxportal preuzeo dio informacija objavljenih u Večernjem listu, u tekstu Zbog Šmidhena od države traži pet milijardi kuna, DORH je protiv, po Zakonu o javnom informiranju, obavezni smo objaviti odgovor druge strane: 

„Interesi Republike Hrvatske ne štite se manipulacijama i neistinitim izvještavanjem medija kao što to čini Ministarstvo državne imovine i sada već bivši predsjednik Upravnog vijeća CERP-a i bivši ministar u Ministarstvu državne imovine gdin. Goran Marić, već otklanjanjem nezakonitog i nepravilnog rada CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a, DUUDI-a i Ministarstva državne imovine kojim se već više od  5 godina protivno zakonu i zaključenom ugovoru o pravu građenja onemogućuje realizacija projekta Fantasyland Šmidhen, što predstavlja nastavak protupravnog postupanja i kršenja ugovornih i zakonskih obveza od strane HFP-a, AUDIO, CERP-a i ostalih nadležnih i njima nadređenih tijela i institucija u razdoblju 2009.g. – 2013.g. zbog čega su podnijete tužbe grupacije Fantasyland protiv CERP-a i Republike Hrvatske, a sve to uz kontinuirano nezakonito postupanje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državnog odvjetništva RH i Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku koji su po lažnim prijavama HFP-a i njegovih pravnih sljednika protivno zakonu više od 8 (osam) godina, od 2010.g. – 30. svibnja 2018.g. provodili istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. i njihovih odgovornih osoba, što predstavlja OPSTRUKCIJU I PROGON BEZ PRESEDANA nepoznat i nedopustiv u uređenim pravnim državama članicama Europske unije kojima i Republika Hrvatska pripada“, stoji u dopisu grupacije Fantasyland upućenom dana 25.srpnja 2019.g. novinarki Ivi Boban Valečić i glavnom uredniku Večernjeg lista Draženu Klariću, te dopisu grupacije Fantasyland upućenom dana 25.srpnja 2019.g. CERP-u, Upravnom vijeću CERP-a, Ministarstvu državne imovine i Vladi Republike Hrvatske.

U opširnim dopisima grupacije Fantasyland od 25. srpnja 2019.g. upućenim Večernjem listu, CERP-u, Upravnom vijeću CERP-a, Ministarstvu državne imovine i Vladi Republike Hrvatske, između ostalog se navodi:

Svim nadležnim tijelima i institucijama te i svim saborskim zastupnicima dostavljena je državnoodvjetnička odluka Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku br. KR-DO-704/2015 od 30. svibnja 2018.g. koja je donijeta nakon više od 8 (osam) godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja po lažnim prijavama Hrvatskog fonda za privatizaciju i njegovih pravnih sljednika protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. (što je samo jedna od mnogobrojnih opstrukcija projekta Fantasyland Šmidhen), a kojom državnoodvjetničkom odlukom je utvrđeno da „analizom prikupljenih pravno relevenatnih podataka i dokaza nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela“.

Prije svega, potrebno je napomenuti da je prijedlog nagodbe tužitelja društava Fantazija projekt d.o.o. i dr.  protiv tuženika Republike Hrvatske i CERP-a dostavljen je dana 16.01.2019.g.. na prijedlog Ministarstva državne imovine i CERP-a sukladno zaključku sa sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra) na kojem su nazočili predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine, CERP-a i Upravnog vijeća CERP-a (član Vlade RH, ministar u Ministarstvu državne imovine i predsjednik Upravnog vijeća CERP-a gdin. Goran Marić, pomoćnica ministra u Ministarstvu državne imovine gđa. Ivana Pintar, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine – bivši ravnatelj DUUDI-a i bivši ravnatelj AUDIO gdin. Tomislav Boban, ravnatelj CERP-a gdin. Milan Plećaš, tužitelj Slaven Čolak, te ostali predstavnici grupacije Fantasyland, stručnih i pravnih službi Ministarstva državne imovine).

Prijedlog nagodbe po tužbenim zahtjevima grupacije Fantasyland protiv Republike Hrvatske dostavljen je, dakle, na traženje službenih predstavnika tuženika Republike Hrvatske koji su ispred Ministarstva državne imovine i Vlade Republike Hrvatske nazočili na sastanku održanom dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra), a prijedlog nagodbe po tužbenim zahtjevima grupacije Fantasyland protiv CERP-a dostavljen je na traženje službenih predstavnika tuženika CERP-a koji su nazočili na sastanku održanom dana 08.01.2019.g.

Već i sama činjenica da je prijedlog nagodbe dostavljen na zahtjev tuženika CERP-a i  Republike Hrvatske i više nego dovoljno govori da su tuženici svjesni odgovornosti za nastalu štetu društvima Fantazija projekt d.o.o. i dr., a što je vidljivo i iz sadržaja cjelovitog službenog audio zapisa sa sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra).

Grupacija Fantasyland parnične postupke radi naknade štete vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, a ne pred Općinskim sudom u Zagrebu kako je to netočno navedeno u Večernjem listu dana 11. srpnja 2019.g. uslijed čitavog niza manipulativnih navoda Ministarstva državne imovine i odgovornih osoba Ministarstva koji su putem medija plasirali neistinite podatke koji su u potpunoj suprotnosti sa stvarnim činjeničnim stanjem i dokaznom dokumentacijom koja prileži u sudskim spisima i arhivima CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a, Ministarstva državne imovine, Vlade RH i ostalih nadležnih i relevantnih tijela i institucija RH.

Tužbe protiv tuženika AUDIO i CERP-a podnesene su zbog protupravnog i nepravilnog rada, te kršenja ugovornih i zakonskih obveza od strane HFP-a, AUDIO i CERP-a kojim je onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen, a tužbe protiv tuženika Republike Hrvatske podnesene su između ostalog zbog protupravnog i nepravilnog rada nadležnih i HFP-u, AUDIO i CERP-u  nadređenih tijela i institucija (Upravni odbor HFP-a, Nadzorni odbor HFP-a, Upravno vijeće CERP-a, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva RH,..) koji između ostalog unatoč opetovanim pisanim zamolbama društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. nisu poduzeli odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti kojima bi se otklonio protupravan i nepravilan rad, te kršenje ugovornih i zakonskih obveza od strane HFP-a, AUDIO i CERP-a kojim je onemogućena realaizacija projekta Fantasyland Šmidhen.

Tužbe protiv tuženika Republike Hrvatske podnesene su između ostalog i zbog nezakonitog i nepravilnog rada Državnog odvjetništva koje je između ostalog protivno zakonu više od 8 (osam) godina, od 2010.g. do 30 svibnja 2018.g. provodilo istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovih odgovornih osoba, a sve po lažnim prijavama HFP-a iz 2010/2011 god., a u kojem razdoblju je gdin. Goran Marić obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora HFP-a.

Prijedlog nagodbe po tužbenim zahtjevima protiv Republike Hrvatske dostavljen je na traženje službenih predstavnika tuženika Republike Hrvatske koji su ispred Ministarstva državne imovine i Vlade Republike Hrvatske nazočili na sastanku održanom dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra), a prijedlog nagodbe po tužbenim zahtjevima protiv CERP-a dostavljen je na traženje službenih predstavnika tuženika CERP-a koji su nazočili na sastanku održanom dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra). 

Slijedom navedenog, tužitelje društva Fantazija projekt d.o.o. i dr. ne interesira mišljenje državnog odvjetništva zbog čijeg su nezakonitog i nepravilnog rada između ostalog podnesene tužbe protiv Republike Hrvatske, već konkretno očitovanje Ministarstva državne imovine i Vlade Republike Hrvatske na dostavljeni prijedlog nagodbe u odnosu na tuženika Republiku Hrvatsku te konkretno očitovanje CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a i Vlade RH na dostavljeni prijedlog nagodbe u odnosu na tuženika CERP (a što do današnjeg dana još uvijek nije učinjeno).

Parnični postupak radi naknade štete koji grupacija Fantasyland vodi protiv tuženika Republike Hrvatske predstavlja zasebnu pravnu stvar od parničnog postupka radi naknade štete grupacije Fantasyland protiv tuženika Hrvatskog fonda za privatizaciju – HFP, Agencije za upravljanje državnom imovinom – AUDIO i Centra za restrukturiranje i prodaju – CERP kao pravnog sljednika HFP-a i AUDIO, slijedom čega su u cilju manipulacije navodi da se naknada štete potražuje samo od države u iznosu od 5 milijardi kuna kako je to netočno navedeno u Večernjem listu dana 11. srpnja 2019.g. uslijed čitavog niza manipulativnih navoda Ministarstva državne imovine i odgovornih osoba Ministarstva koji su putem medija plasirali neistinite podatke.

Kako se parnični postupci radi naknade štete protiv tuženika Republike Hrvatske vode između ostalog i zbog nezakonitog i nepravilnog rada Državnog odvjetništva, u konkretnom slučaju za prijedlog nagodbe po tužbenim zahtjevima protiv Republike Hrvatske potuno su irelevantna i bez ikakvog značaja očitovanja Državnog odvjetništva koje je između ostalih suodgovorno za nastalu štetu po tužbenim zahtjevima grupacije Fantasyland protiv Republike Hrvatske.

U parničnom postupku radi naknade štete grupacije Fantasyland protiv HFP-a, AUDIO i CERP-a Državno odvjetništvo ne zastupa tuženike HFP, AUDIO i CERP, a o čemu je Državno odvjetništvo i pisanim putem izvijestilo Ministarstvo državne imovine, slijedom čega su isključivo u cilju manipulacije navodi o očitovanju Državnog odvjetništva.

Prijedlog nagodbe je konkretan, te pored financijskog dijela sadrži i ostale uvjete pod kojima bi grupacija Fantasyland pristala na zaključenje nagodbe po postojećim tužbenim zahtjevima i obvezu grupacije Fantasland da neće poduzimati daljnje pravne radnje protiv CERP-a i Republike Hrvatske, slijedom čega su netočni i u cilju manipulaccije navodi Ministarstva državne imovine objavljeni u Večernjem listu dana 11. srpnja 2019.g. da bi država po prijedlogu nagodbe tužiteljima isplatila iznos od 1.987.707.545,55 kn te da bi Fantazija pristala i na naknadu od 990.505.304,24 kn, a što je predsjednik Upravnog vijeća CERP-a i ministar u Ministarstvu državne imovine gdin. Goran Marić u cilju manipulacije iznosi u javnosti.

Kao što je i evidentirano u službenom audio zapisu sa sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra),  nakon što je od strane CERP-a i Ministarstva državne imovine izražena spremnost zaključenja odgovarajućih aneksa Ugovora o pravu građenja i Ugovora o zamjeni nekretnina kojima bi se otklonile prepreke realizaciji projekta Fantasyland Šmidhen koje još uvijek traju (a što je od strane gore naslovljenih već odavno trebalo biti učinjeno), društva Fantazija projekt d.o.o. i dr. su na zahtjev CERP-a i Ministarstva državne imovine dostavili prijedlog nagodbe po tužbenom zahtjevu od 12.09.2013.g. koji se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi pod poslovnim brojem P-2617/2013 u pravnoj stvari tužitelja društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. protiv Agencije za upravljanje državnom imovinom i CERP-a kao pravnog sljednika Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom, te prijedlog nagodbe po tužbenom zahtjevu od 18.07.2014.g. koji se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi pod poslovnim brojem P-2513/2014 u pravnoj stvari tužitelja društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. protiv Republike Hrvatske, a po kojim tužbenim zahtjevima šteta već sada premašuje iznos od 5 milijardi kuna sa pripadajućim kamatama, naknadama i odvjetničkim troškovima.

Također, iz službenog audio zapisa sa sastanka održanog dana 08.01.2019.g. (Kabinet ministra) sasvim je razvidno da su odgovorne čelne osobe CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a i Ministarstva državne imovine (a koje su nazočile na sastanku) svjesne nezakonitih postupanja HFP-a, AUDIO, CERP-a i DUUDI-a koja ulaze u sferu kaznene odgovornosti, a koja nezakonita postupanja obvezuju Vladu Republike Hrvatske na poduzimanje odgovarajućih mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka radi sankcioniranja zlouporaba, nezakonitosti i nepravilnosti u radu HFP-a, AUDIO,  CERP-a, DUUDI-a i Ministarstva državne imovine.

Državni tajnik gdin. Tomislav Boban, koji je prethodno u razdoblju lipanj 2011.g. – travanj 2012.g. obnašao dužnost ravnatelja AUDIO, a potom u razdoblju 2016.g. – 2017.g. obnašao i dužnost ravnatelja DUUDI-a, u više je navrata pred sudom svjedočio o nezakonitom postupanju HFP-a kojim je onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen, te je i na sastanku održanom dana 08.01.2019.g. (Kabinet ministra) istaknuo nezakonito postupanje HFP-a prije njegovog dolaska na čelno mjesto AUDIO, nezakonito postupanje CERP-a koji je od 2013.g. nastavio sa praksom nezakonitog postupanja HFP-a navodeći kao primjer i fiktivno preknjižavanje i prijenose rasknjiženja iz knjiga CERP-a na DUUDI dana 23.12.2015.g., itd.

Država koja ne poštiva zakone i ugovore zaključene uz suglasnost Vlade ne može se smatrati pravnom državom, slijedom čega je obveza Vlade RH i predsjednika Vlade RH poduzeti odgovarajuće mjere radi sankcioniranja zlouporaba i nezakonitosti počinjenih od strane CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a, DUUDI-a i Ministarstva državne imovine te njihovih odgovornih osoba,  a sve radi sprečavanja nastanka daljnje štete koju sukladno zakonu snose CERP i Republika Hrvatska te sprečavanja daljnjeg narušavanja pravne sigurnosti i vjerodostojnosti Republike Hrvatske kao punopravne članice Europske unije koja je preuzela i obvezu poštivanja europskih pravnih normi kojima je zaštita privatnog kapitala i ulaganja zajamčena. 

Grupacija Fantasyland je uredno i na prvi poziv bez ijednog dana zakašnjenja platila sve nakanade prava građenja, slijedom čega su u cilju manipulacije i obmanjivanja javnosti navodi Ministarstva državne imovine i njihovih odgovornih osoba kako su baš oni nakon 12 godina opstukcije stvorili sve pretpostavke da se ovaj projekt realizira, te da su u tu svrhu pozvali investitora na plaćanje dospjelih neplaćenih naknada po ugovoru o pravu građenja, a kako su to u cilju su manipulacije objavljeni navodi Ministarstva državne imovine u tiskanom izdanju Večernjeg lista dana 11. srpnja 2019.g. pod rubrikom Aktualno.

Nadalje, Agencija za upravljanje državnom imovinom je kao pravni sljednik HFP-a u ime Republike Hrvatske kao vlasnika nekretnine izradila i potpisala Ugovor o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g. koji sadži nedostatke i netočno unesene OIB-e Agencije za upravljanje državnom imovinom i RH.

Grupacija Fantsyland se u razdoblju 2012.g.- 2018.g. u više navrata obratila AUDIO, CERP-u i svim nadležnim i CERP-u nadređenim tijelima i institucijama (Upravno vijeće CERP-a, DUUDI, Vlada RH, Ministarstvo gospodarstva RH, Ministarstvo državne imovine,…) radi otklanjanja nedostataka i ispravka netočno unesenih OIB-a Agencije za upravljanje državnom imovinom i RH u Ugovoru o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g., a koji Ugovor o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g. je izrađen i potpisan od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom zastupane po gdinu. Tomislavu Bobanu.

Dana 27.03.2012.g. potpisan je Aneks Ugovora o zamjeni nekretnina koji je također izrađen od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom, međutim, Aneksom nisu otklonjeni nedostaci i pogreške iz Ugovora o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g., te je Agencija za upravljanje državnom imovinom i u Aneksu Ugovora o zamjeni nekretnina od 27.03.2012.g. netočno unijela OIB-e Agencije za upravljanje državnom imovinom i RH, netočno naznačila broj Klase Zaključka Gradskog vijeća Grada Samobora o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom i Fantazija projekt d.o.o. od 28. listopada 2011.g., itd.

Unatoč opetovanim pisanim zamolbama Fantazija projekt d.o.o. upućenim CERP-u i svim ostalim nadležnim i CERP-u nadređenim  tijelima i institucijama (Upravno vijeće CERP-a, DUUDI-a, Ministarstvo državne imovine, Vlada RH i dr.), do današnjeg dana, sada već više od 88 (osamdesetosam) mjeseci nije izvršeno otklanjanje nedostataka i pogrešaka, te ispravak netočno unesenih OIB-a Agencije za upravljanje državnom imovinom i RH u Ugovoru o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g. i Aneksu Ugovora o zamjeni nekretnina od 27.03.2012.g., a koji Ugovor i Aneks ugovora je izrađen i potpisan od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom kao pravnim prednikom CERP-a (unatoč opetovanim pisanim zamolbama Fantazija projekt d.o.o. i dr. nitko se nikada čak nije niti očitovao na dopise i upozorenja – i nadalje su netočno unijeti OIB-i AUDIO i RH, i nadalje nije ispravljen pogrešno unesen broj Klase Zaključka Grada Samobora od 28.10.2011.g., itd.).

Višegodišnje odbijanje postupanja po ugovoru o pravu građenja i rješavanju formalno pravnih i administrativnih zahtjeva neophodnih za ishođenje pravomoćne projektne dokumentacije i realizaciju projekta Fantasyland Šmidhen, kao i višegodišnje potpuno ignoriranje opetovanih pisanih zamolbi društva Fantazija projekt d.o.o. za otklanjanje nedostataka i ispravak netočno unesenih OIB-a Agencije za upravljanje državnom imovinom i RH u Ugovoru o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g. i Aneksu Ugovora o zamjeni nekretnina od 27.03.2012.g., a o čemu su više desetaka puta tijekom razdoblja 2013.g. – 2018.g. izviješteni i CERP i sva nadležna i CERP-u nadređena tijela i institucije koji nisu poduzele odgovarajuće mjere kojima bi se otklonio takav protupravan i nepravilan rad  kojim se onemogućuje realizacija projekta Fantasyland Šmidhen, a sve to uz kontinuirano nezakonito postupanje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državnog odvjetništva RH i Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku koji su po lažnim prijavama HFP-a i njegovih pravnih sljednika protivno zakonu više od 8 (osam) godina, od 2010.g. – 30. svibnja 2018.g. provodili istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. i njihovih odgovornih osoba, u potpunosti je paraliziralo sve poslovne aktivnosti grupacije Fantasyland, te onemogućilo ishođenje pravomoćne projektne dokumentacije i realizaciju projekta Fantaasyland Šmidhen sve do današnjeg dana.

Iz cjelovite dokazne dokumentacije koja prileži u sudskim spisima i arhivima CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a, Ministarstva državne imovine, Vlade RH i ostalih nadležnih i relevantnih tijela i institucija RH sasvim je razvidno da je grupacija Fantasyland do današnjeg dana uredno i bez ijednog dana zakašnjenja podmirila sve naknade prava građenja, da i CERP i DUUDI i Ministarstvo državne imovine od 2013.g. do danas odbijaju postupati po Ugovoru o pravu građenja koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH, te da unatoč opetovanim pisanim zahtjevima i zamolbama Fantazija projekt d.o.o. i dr. upućenim CERP i svim ostalim nadležnim i CERP-u nadređenim tijelima i institucijama (Upravno vijeće CERP-a, DUUDI-a, Ministarstvo državne imovine, Vlada RH i dr.), do današnjeg dana, sada već više od 88 (osamdesetosam) mjeseci nije izvršeno otklanjanje nedostataka i pogrešaka, te ispravak netočno unesenih OIB-a Agencije za upravljanje državnom imovinom i RH u Ugovoru o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g. i Aneksu Ugovora o zamjeni nekretnina od 27.03.2012.g., a sve to uz kontinuirano nezakonito postupanje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državnog odvjetništva RH i Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku koji su po lažnim prijavama HFP-a i njegovih pravnih sljednika protivno zakonu više od 8 (osam) godina, od 2010.g. – 30. svibnja 2018.g. provodili istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. i njihovih odgovornih osoba.

Slijedom navedenog, u cilju su manipulacije navodi objavljeni u tisaknom izdanju Večernjeg lista dana 11. srpnja 2019.g. da je Ministarstvo državne imovine pozvalo na plaćanje naknade po Ugovoru o zamjeni nekretnina od 22. veljače 2012.g., obzirom da do današnjeg dana nije izvršeno otklanjanje nedostataka i pogrešaka, te ispravak netočno unesenih OIB-a Agencije za upravljanje državnom imovinom i RH u Ugovoru o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g. i Aneksu Ugovora o zamjeni nekretnina od 27.03.2012.g., a koji Ugovor i Aneks ugovora je izrađen i potpisan od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom kao pravnog slijednika Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Uz prethodno navedeno protupravno postupanje CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a, DUUDI-a i Ministarstva državne imovine, čitav je niz i ostalih nezakonitih postupanja koja su onemogućila realizaciju projekta Fantasyland Šmidhen, između ostalih nezakonito postupanje Državnog odvjetništva koje je između ostalog protivno zakonu više od 8 (osam) godina, od 2010.g. do 30 svibnja 2018.g. provodilo istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovih odgovornih osoba, a sve po lažnim prijavama HFP-a iz 2010/2011 god. u kojem je razdoblju upravo gdin. Goran Marić obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora HFP-a.

Od 2009.g. do danas svako postupanje grupacije Fantasyland i njenih odgovornih osoba usmjereno na realizaciju projekta Fantasyland od HFP-a i njegovih pravnih sljednika prijavljivano je kao kazneno djelo. Gotovo opsesivno prijavljivanje, bez ikakve pravne osnove, svake poslovne aktivnosti na realizaciji projekta kao kaznenog djela pretvorilo se u opstrukciju i progon bez presedana, a koji je u pravnom smislu tek nakon 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja rezultirao državnoodvjetničkom odlukom kojom je utvrđeno da „analizom prikupljenih pravno relevenatnih podataka i dokaza nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela“. 

Nezakonito postupanje HFP-a i njegovih pravnih sljednika koji su s jedne strane lažno prijavljivali  i neistinito izvještavali državna i pravosudna tijela o navodnim nezakonitostima u realizaciji obveza po Ugovoru o pravu građenja od strane društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. i njihovih odgovornih osoba, te navodnim nezakonitostima počinjenim kroz povećanje temeljnog kapitala društva Fantazija projekt d.o.o., nezakonitostima pri sklapanju ugovora o pravu građenja, itd., a s druge pak strane nezakonito postupanje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državnog odvjetništva RH i Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku koji su protivno zakonu više od 8 (osam) godina provodili istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. i njihovih odgovornih osoba, OPSTRUKCIJA JE I PROGON BEZ PRESEDANA nepoznat i nedopustiv u uređenim pravnim državama članicama Europske unije kojima i Republika Hrvatska pripada.

O nezakonitom postupanju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Osijeku dovoljno govori činjenica da je istraga i kriminalističko istraživanje provedeno i nad Ugovorom u pravu građenja za čije je sklapanje data ne samo suglasnost Vlade RH, već i Državnog odvjetništva RH, te da je Državno odvjetništvo tek nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja utvrdilo da je ugovor o pravu građenja sklopljen sukladno zakonu bez ijedne utvrđene nepravilnosti.

Za takvo što utvrditi zasigurno nije bilo potrebno više od nekoliko dana, a Državnom odvjetništvu i USKOK-u je trebalo više od 8 godina, što predstavlja teški oblik zlouporabe i nezakonitog postupanja koje zahtjeva i hitno poduzimanje odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba koje su takvim postupanjem prouzročili štetu društvima Fantazija projekt d.o.o. i dr., te Republici Hrvatskoj koja sukladno zakonu snosi odgovornost za nastalu štetu.

Svi nalazi, pravna mišljenja, revizije i kontrole koje su provedene na zahtjev HFP-a od strane nadležnih tijela i institucija, te revizorske tvrtke odabrane od strane HFP-a, u cijelosti su pozitivni za grupaciju Fantasyland, te je utvrđeno postupanje grupacije Fantasyland sukladno zakonu i propisanim procedurama bez ijedne utvrđene nepravilnosti.

HFP je zatražio  inspekcijski nadzor nad parcelacijskim elaboratom vodenog parka, Upravnim odjelom Grada Samobora za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i tvrtkom GEO BIM d.o.o. koja je izradila parcelacijski elaborat, te je inspekcijskim nadzorom provedenim u lipnju 2010.g. od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE potvrđeno postupanje GEO BIM d.o.o. i Upravnog odjela Grada Samobora sukladno zakonu i pravilima struke, te potvrđeno da je parcelacijski elaborat vodenog parka izrađen sukladno zakonskim propisima i pravilima struke, te sukladno DPU Šmidhen I, bez ijedne utvrđene pogreške.

Hrvatski fond za privatizaciju zatražio je provođenje revizije ispunjenja ugovornih obveza koju je izvršila revizorska tvrtka Refinal odabrana od strane HFP-a te je revizijom Refinala potvrđeno da su Fantazija projekt d.o.o. i dr. u cijelosti ispunili sve ugovorne obveze i prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, i prema Republici Hrvatskoj a što je potvrđeno i službenim dokumentom ŽDO Osijek od 26. lipnja 2017.g. pod nazivom „ČINJENIČNA I PRAVNA ANALIZA“.

Svi sudski postupci pokrenuti od strane HFP-a pred Općinskim sudom u Samoboru pravomoćno su okončani u korist društava Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o. te su odbačeni svi prijedlozi HFP-a i AUDIO za osiguranje privremenom mjerom kao protupravni i neutemeljeni, a kojim protupravno pokrenutim postupcima su HFP i AUDIO stavljajući zabilježbe na cjelokupno zemljište predviđeno za izgradnju vodenog i zabavnog parka te hotelskog kompleksa onemogućili ishođenje pravomoćne projektne dokumentacije i realizaciju ugovorenog financiranja u iznosu od 174,1 milijun EUR-a direktno kršeći i čl. 248. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članak 5 Ugovora o pravu građenja koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH, a sve to svjesno i s namjerom iako upoznati da je društvima iz grupacije Fantasyland sukladno čl. 5 Ugovora o osnivanju prava građenja dozvoljeno i prenošenje i opterećenje prava građenja, a što proizlazi iz zakona i ugovornog odnosa.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku sačinilo je službeni dokument od 26. lipnja 2017.g. pod nazivom „ČINJENIČNA I PRAVNA ANALIZA“  iz kojeg je razvidno u cijelosti postupanje u skladu sa zakonom i propisanim procedurama od strane društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovih odgovornih osoba koji su protivno zakonu više od 8 (osam) godina bile predmetom istrage i kriminalističkog istraživanja, te je SUPROTNO NAVODIMA IZ PRIJAVA HFP-A I NJEGOVIH PRAVNIH SLJEDNIKA NEDVOJBENO UTVRĐENO KAKO SLIJEDI:

 

 • da je Fantazija projekt u cijelosti ispunila sve ugovorne obveze što je potvrđeno i revizorskim izvješćem od strane revizorske tvrtke Refinal koja je za izvršenje revizije odabrana od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju
 • da rok za izvršenje ugovornih obveza sukladno članku 2. i 8. Ugovora o pravu građenja i Aneksa navedenom ugovoru, a koji se odnosi na ishođenje građevinske dozvole, još nije počeo teći
 • da je ugovor o pravu građenja zaključen sukladno zakonu i uz suglasnost Vlade RH bez ijedne utvrđene nepravilnosti
 • da je povećanje temeljnog kapitala Fantazija projekt izvršeno sukladno zakonu bez ijedne utvrđene nepravilnosti 
 • da je tvrtka Fantazija projekt (prethodno Boris Šimunić i tvrtka Prodex) vlasnik 100% svih građevinskih objekata
 • da su svi građevinski objekti i građevinske parcela 1-7b bile procijenjeni dio nekretnine koje su ušle u temeljni kapital društva Prodex i nisu prešle u vlasništvo HFP-a
 • da HFP nije postao vlasnikom 74% dijela objekata izgrađenih na zemljištu upisanom u zk.ul.4268 k.o. Samobor
 • da su neosnovani navodi HFP-a o nezakonitosti povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Fantazija projekt d.o.o. od 20. kolovoza 2007.g. unosom prava potraživanja Borisa Šimunića prema društvu Fantazija projekt d.o.o.
 • da su neosnovani navodi HFP-a da u slučaju da do povećanja temeljnog kapitala nije došlo, posljedično ne bi bila donesena niti odluka Vlade RH o osnivanju prava građenja
 • da su nesonovani navodi HFP-a o nezakonitosti povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Fantazija projekt d.o.o. od dana 18. siječnja 2008.g., itd.

U uređenim pravnim državama kojima bi i Republika Hrvatska trebala pripadati kao punopravna članica EU koja je dužna poštivati zakone i europske pravne norme, nedopustivo je:

 • nezakonito postupanje HFP-a i njegovih pravnih sljednika koji su kao ugovorna strana kao nezakonit prijavili čak i Ugovor u pravu građenja zaključen uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva (a koja lažna prijava HFP-a je tek nakon više od od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja od strane Državnog odvjetništva u cijelosti odbačena kao neosnovana)
 • nezakonito postupanje HFP-a i njegovih pravnih sljednika koji su kao ugovorna strana iz ugovora o pravu građenja (a koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH) godinama neosnovano prijavljivali  društva Fantazija projekt d.o.o. i dr. o navodnom neispunjenju ugovornih obveza, nezakonitom povećanju temeljnog kapitala, itd. (a koje lažne prijave HFP su nakon više od od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja od strane Državnog odvjetništva u cijelosti odbačene kao neosnovane)
 • nezakonito postupanje HFP-a i njegovih pravnih sljednika koji su godinama neosnovano prijavljivali društva Fantazija projekt d.o.o. i dr. Državnom odvjetništvu da Fantazija projekt d.o.o. nije vlasnik objekata na kompleksu Šmidhen, već da je vlasnik HFP (a koje lažne prijave HFP su nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja od strane Državnog odvjetništva u cijelosti odbačene kao neosnovane)
 • nezakonito postupanje HFP-a i njegovih pravnih sljednika koji su protiv društava Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i dr. pokrenuli i više od 20 mjeseci neosnovano vodili sudske postupke stavljajući zabilježbe na nekretnine predviđene za izgradnju vodenog i zabavnog parka te hotelskog kompleksa kako bi, što i sami navode u više službenih dokumenata, svjesno i s namjerom onemogućili opterećenje prava građenja, čime su HFP i njegovi pravni sljednici direktno kršili i čl. 248. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 5 Ugovora o pravu građenja onemogućujući time ishođenje pravomoćne projektne dokumentacije i realizaciju ugovorenog financiranja u iznosu od 174,1 milijun EUR-a, a koji postupci su u konačnici pred Općinskim sudom u Samoboru pravomoćno okončani u korist društava Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija projekt d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o.
 • nezakonito postupanje HFP-a, AUDIO, CERP-a te ostalih nadležnih i HFP-u, AUDIO i CERP-u nadređenih tijela i institucija koji do današnjeg dana nisu zaključili odgovarajuće anekse Ugovora o pravu građenja ( a što su bili dužni učiniti još 2009.g.), te koji protivno zakonu od 2013.g. do danas ignoriraju ugovor o pravu građenja koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH kao da isti ne postoji čime su takvim protupravnim postupanjem paralizirali sve poslovne aktivnosti na realizaciji projekta Fantasyland Šmidhen
 • nezakonito postupanje AUDIO i CERP-a, te ostalih nadležnih i AUDIO i CERP-u nadređenih tijela i institucija koji do današnjeg dana, sada već više od 88 (osamdesetosam) mjeseci unatoč opetovanim pisanim zamolbama Fantazija projekt d.o.o. i dr. još uvijek nisu otklonili nedostatke i pogreške iz Ugovora o zamjeni nekretnina od 22.02.2012.g. i Aneksa istog od 27.03.2012.g., a koji Ugovor i Aneks su izrađeni od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom (unatoč opetovanim pisanim zamolbama Fantazija projekt d.o.o. i dr. nitko se nikada čak nije niti očitovao na dopise i upozorenja – i nadalje su netočno unijeti OIB-i AUDIO i RH, i nadalje nije ispravljen pogrešno unesen broj Klase Zaključka Grada Samobora od 28.10.2011.g., …)
 • nezakonito postupanje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državnog odvjetništva RH i Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku koji su po lažnim prijavama HFP-a i njegovih pravnih sljednika protivno zakonu više od 8 (osam) godina, od 2010.g. – 30. svibnja 2018.g. provodili istragu i kriminalističko istraživanje protiv  društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovih odgovornih osoba, ITD.

Interesi Republike Hrvatske ne štite se prethodno navedenim zlouporabama i nezakonitim postupanjem koji je nedopustiv u državama članicama Europske unije, a oni koji smatraju da su državna tijela i institucije, te službene osobe koje ih predstavljaju iznad zakona, zasigurno ne zastupaju interese Republike Hrvatske.

Kakva se poruka šalje investitorima ako je moguć apsurd da državni Fond (Hrvatski fond za privatizaciju) zaključi Ugovor o pravu građenja sa Fantazija projektom 2007.godine uz suglasnost Vlade RH, a potom taj isti Fond 2010.g. (dakle 3 godine nakon zaključenja ugovora) prijavi taj isti Ugovor o pravu građenja kao nezakonit, da bi potom Državnom odvjetništvu trebalo više od 8 godina da provede istragu i kriminalističko istraživanje, te u konačnici u svibnju 2018.g. utvrdi da je Ugovor o pravu građenja zaključen sukladno zakonu? 

Takvo što zasigurno ne postoji niti u jednoj uređenoj pravnoj državi, jer država koja ne poštuje zakone i zaključene ugovore ne može se smatrati pravnom državom.

Kakva bi se poruka poslala investitorima kada bi primjerice sadašnja Vlada RH bez ikakve zakonske i pravne osnove prijavila Državnom odvjetništvu kao nezakonit Ugovor sklopljen sa kineskim partnerima na izgradnji Pelješkog mosta, da Vlada RH pokrene sudske postupke protiv kineskih partnera stavljajući zabilježbe radi osiguranja privremenom mjerom na strojevima i mehanizaciji kojom se gradi Pelješki most, te da Državno odvjetništvo, USKOK, Ministarstvo unutarnjih poslova i dr. 8 godina provode istragu i kriminalističko istraživanje nad sklopljenim ugovorom i kineskim partnerima?

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije preuzela je i obvezu poštivanja europskih pravnih normi kojima je zaštita privatnog kapitala i ulaganja zajamčena, slijedom čega se u uređenim pravnim državama ne mogu dozvoliti zlouporabe i nezakonitosti poput prethodno navedenih zlouporaba i nezakonitosti počinjenih od strane HFP-a i njegovih pravnih sljednika, te ostalih nadležnih tijela kojima je Vlada RH direktno nadređena.

Prethodno navedene zlouporabe i nezakonitosti HFP-a, AUDIO,  CERP-a, DUUDI-a i Ministarstva državne imovine zasigurno ne pridonose stvaranju pretpostavki za realizaciju projekta, slijedom čega su u cilju manipulacije navodi Ministarstva državne imovine i predsjednika Upravnog vijeća CERP-a te člana Vlade RH i ministra u Ministarstvu državne imovine gdina. Gorana Marića kako je Ministarstvo državne imovine nakon 12 godina stvorilo sve pretpostavke da se ovaj projekt realizira, a osobito imajući u vidu činjenicu da je upravo gdin. Goran Marić u razdoblju 2010/2011 god. obnašao čelnu dužnost predsjednika Nadzornog odbora HFP-a po čijim je lažnim prijavama iz 2010/2011 god.  Državno odvjetništvo protivno zakonu više od 8 (osam) godina, od 2010.g. do 30 svibnja 2018.g. provodilo istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovih odgovornih osoba.

Spektar  protupravnog i nepravilnog rada HFP-a, AUDIO, CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a, DUUDI-a i Ministarstva državne imovine kojim je u razdoblju 2009.g. – 2019.g. onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen zaista je i brojan i raznovrstan, a grupacija Fantasyland je kontinuirano u razdoblju 2009.g. – 2019.g. putem više stotina opetovanih pisanih zamolbi upućenih svim nadležnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske tražila otklanjanje protupravnog i nepravilnog rada HFP-a, AUDIO, CERP-a i ostalih nadležnih i njima nadređenih tijela i institucija, a sve radi omogućavanja realizacije projekta Fantasyland i sprečavanja nastanka daljnje štete grupaciji Fantasyland koju sukladno zakonu snose HFP-a, AUDIO, CERP i Republika Hrvatska.

U tom smislu gdinu. Goranu Mariću je od strane grupacije Fantasyland upućeno više od 100 pisanih dopisa i zamolbi za postupanjem radi otklanjanja nezakonitog i nepravilnog rada HFP-a u kojem je isti u razdoblju 2010/2011 god. obnašao dužnost predsjednika Nadzornog odbora HFP-a, otklanjanja nezakonitog i nepravilnog rada CERP-a u kojem je isti u razdoblju 2017/2019. god. obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća CERP-a, te otklanjanja nezakonitog i nepravilnog rada Ministarstva državne imovine u kojem je isti u razdoblju 2017/2019. god. obnašao dužnost ministra, slijedom čega su i Nadzorni odbor HFP-a i Upravno vijeće CERP-a  i Ministarstvo državne imovine te gdin. Goran Marić kao njihova čelna osoba već odavno imali obvezu otkloniti nezakonit i nepravilan rad kojim se onemogućuje realizacija projekta Fantasyland Šmidhen, a što do današnjeg dana nije učinjeno.

Slijedom navedenog, grupacija Fantasyland je za razliku od nadležnih tijela i institucija Republike Hrvatske postupala odgovorno i u cilju sprečavanja nastanka daljnje štete grupaciji Fantasyland koju sukladno zakonu snose HFP, AUDIO, CERP-a i Republika Hrvatska.

Obzirom na enormni opseg zlouporaba, nezakonitosti i nepravilnosti  te kršenja ugovornih i zakonskih odredbi od strane HFP-a, AUDIO, CERP-a, Nadzornog odbora HFP-a, Upravnog vijeća CERP-a, DUUDI-a, Ministarstva državne imovine i dr. kojima je u razdoblju 2009.g. – 2019.g. onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen, neupitan je i epilog sudskih postupaka radi naknade štete u korist tužitelja društava Fantazija projekt d.o.o. i dr., slijedom čega se samo zajedničkim dogovorom i uz suglasnost grupacije Fantasyland može umanjiti prouzročena šteta koju sukladno zakonu snose CERP i Republika Hrvatska.

Slijedom navedenog, u cilju su manipulacije navodi Ministarstva državne imovine i predsjednika Upravnog vijeća CERP-a te člana Vlade RH i ministra u Ministarstvu državne imovine gdina. Gorana Marića o pritiscima radi poboljšanja statusa grupacije Fantasyland u postupku nagodbe, a  koji prijedlog nagodbe je dostavljen na traženje tuženika CERP-a i Republike Hrvatske.

Cjelovita materijalna dokazna dokumentacija potvrđuje kontinuirano protupravno postupanje i kršenje ugovornih obveza od strane HFP-a, AUDIO, CERP-a i ostalih nadležnih i njima nadređenih tijela i institucija u razdoblju 2009.g. – 2018.g., te s druge strane postupanje grupacije Fantasyland i njenih odgovornih osoba u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom o pravu građenja bez ijedne utvrđene nepravilnosti, a što je potvrđeno i obimnom materijalnom dokaznom dokumentacijom sa snagom javnih isprava (pravomoćna rješenja Općinskog suda u Samoboru u korist grupacije Fantasyland, pravna mišljenja, inspekcijski nalaz Državne geodetske uprave, revizorsko izvješće izrađeno od revizorske tvrtke Refinal, ČINJENIČNO PRAVNA ANALIZA ŽDO Osijek od 26. lipnja 2017.g., državnoodvjetnička odluka ŽDO Osijek od 30. svibnja 2018.g. i ostala dokazna dokumentacija).

U uređenim pravnim društvima nedopustiva su prethodno navedena nezakonita postupanja HFP-a i njegovih pravnih sljednika koji su između ostalog od 2009.g. svaku poslovnu aktivnost grupacije Fantasyland usmjerenu na realizaciju projekta prijavljivali kao kazneno djelo do tog apsurda da je kao nezakonit prijavljen čak i ugovor o pravu građenja koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva, a potom još većeg apsurda da je Državno odvjetništvo po toj lažnoj prijavi protivno zakonu više od 8 godina provodilo istragu i kriminalističko istraživanje protiv  društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovih odgovornih osoba.

Epilog sudskih postupaka radi naknade štete je nesporan, te će isti zasigurno biti okončan u korist tužitelja Fantazija projekt d.o.o. i dr., a u nadležnosti je i odgovornosti CERP-a, Upravnog vijeća CERP-a, Ministarstva državne imovine i Vlade Republike Hrvatske postupanje u cilju sprečavanja nastanka daljnje štete koja još uvijek traje, a koja šteta na godišnjoj razini iznosi više desetaka milijuna EUR-a bez pripadajućih kamata, naknada, te odvjetničkih i dr. troškova sukladno procjeni naknade štete izrađenoj od strane renomirane revizorske tvrtke „BDO Savjetovanje“ koja je dostavljena sudu, te CERP-u, Ministarstvu državne imovine i Vladi RH.

Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske upućeno je još 2015.godine više zahtjeva Slavena Čolaka, Fantazija projekt i dr. za provođenje inspekcijskih nadzora nad radom Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u 5 (pet) različitih predmeta, između ostalih i predmetu ŽDO Osijek br. KR-DO-704/2015 – prethodno predmet Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br. KR-DO-686/2010 (KR-US-1132/09 – K-US-148/09, IS-US-18/09) po kojem su Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo RH i Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i Osijeku protivno zakonu više od 8 (osam) godina provodili istragu i kriminalističko istraživanje nad društvima Fantazija projekt d.o.o. i dr. i njihovim odgovornim osobama, a sve po lažnim prijavama Hrvatskog fonda za privatizaciju i njegovih pravnih sljednika, što predstavlja TEŠKI OBLIK ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI.

Da su nadležna tijela i institucije sukladno zakonu proveli inspekcijske nadzore i postupali po prijavama i opetovanim pisanim zamolbama Slavena Čolaka, Fantazija projekt d.o.o. i dr., već bi odavno bile sankcionirane i odgovorne osobe Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državnog odvjetništva RH koje su protivno zakonu više od 8 (osam) godina provodile istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr.  i njihovih odgovornih osoba, i odgovorne osobe Hrvatskog fonda za privatizaciju i njegovih pravnih sljednika koje su lažno prijavljivali nepostojeća kaznena djela.

U više navrata tijekom 2015/2018 god. pisanim putem zatraženo je očitovanje Ministarstva pravosuđa o prijavljenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, no bez uspjeha.

Slijedom prethodno navedenog samo dijela zlouporaba i nezakonitosti nepojmljivih u uređenim pravnim državama i razvijenim gospodarstvima, obveza je svih nadležnih tijela i institucija, između ostalih Vlade Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva, poduzeti odgovarajuće mjere i sankcionirati zlouprabe i nezakonitosti unutar HFP-a, AUDIO,  CERP-a, DUUDI-a i Ministarstva državne imovine te Državnog odvjetništva koje je protivno zakonu više od 8 godina provodilo istragu i kriminalističko istraživanje protiv društava Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovih odgovornih osoba.

Minimum profesionalne etike predstavlja objektivno izvještavanje javnosti zasnovano na stvarnom činjeničnom stanju, a što je u ovom konkretnom slučaju izostalo i grubo prekršeno od strane Večernjeg lista koji je u tiskanom izdanju Večernjeg lista  dana 11. srpnja 2019.g. na naslovnoj strani i pod rubrikom Aktualno na strani br. 3, te u tiskanom izdanju Večernjeg lista dana 21. srpnja 2019.g. na strani br. 10, kao i na portalu Večernji.hr dana 11. srpnja 2019.g. iznosio neistinite podatke koji su u potpunoj suprotnosti sa stvarnim činjeničnim stanjem, a sve to bez pružanja mogućnosti očitovanja grupaciji Fantasyland i Slavenu Čolaku kao drugoj strani koja je bila predmetom objave i neistinitog informiranja javnosti.“

Pismo grupacije Fantasyland Večernjem listu by Maxportal.hr on Scribd

Dopis grupacije Fantasyland upućen dana 25.srpnja 2019.g. CERP-u, Upravnom vijeću CERP-a, Ministarstvu državne imovine i Vladi Republike Hrvatske]

Dopis grupacije Fantasyland CERP-u

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •