Bandić ovršio Vjesnik za 1.600.000 kn, a Vjesniku duguje više od 8.500.000 kn

17 lipnja, 2019 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Grad Zagreb je odustao od pregovora o poravnanju potraživanja, pozvao se na zastaru i odbio vratiti neosnovano naplaćeni iznos komunalne naknade te ovrhom naplatio Vjesnika  iznos od 1.803.537 kuna.Današnji Vjesnik d.d. nastao je 1999. godine spajanjem Hrvatske tiskare d.d. ,čija je djelatnost grafička, i Vjesnika d.d. čija je glavna djelatnost bila novinsko nakladnička. Kod spajanja ova dva društva Grad je pogrešno odredio koeficijent za plaćanje komunalne naknade.

Umjesto koeficijenta 3,00 koji je vrijedio za grafičko djelatnost novonastalom društvu Vjesnik d.d. određen je koeficijent 7,00 koji je vrijedio za Vjesnik d.d. dok je bio samostalno društvo i izdavalo dnevni list “Vjesnik”.

Spajanjem ova dva društva spojene su i njihove djelatnosti, a prema Odluci o komunalnoj naknadi u tom slučaju naknada se plaća prema koeficijentu dominantne djelatnosti, a u ovom slučaju to je bila i ostala grafička djelatnost čiji je koeficijent 3.

To je jasno vidljivo iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000 i 59/2001) prema kojemu koeficijent komunalne naknade za grafička djelatnost iznosi 3,00 i Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2001) koja kaže da obveznik koji u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti komunalna naknada se plaća prema djelatnosti kojom se pretežno bavi, a to je djelatnost kojom ostvaruje veći dohodak, a u ovom slučaju to je grafička a ne izdavačka djelatnost.

Iz ovih odredbi jasno proizlazi da je Vjesnik d.d. trebao plaćati komunalnu naknadu po koeficijentu 3,00 a ne po koeficijentu 7,00.

Zbog te pogreške Grad Zagreb je neosnovano naplatio od Vjesnika d.d. samo u razdoblju od 2008. pa do 2017. godine oko 8.500.000,00 kn više nego je imao pravo. Ako se uzme obzir i razdoblje od 1999. Kada je došlo do spajanja Hrvatske tiskare d.d. i Vjesnika d.d.za što trenutno nemamo točne podatke onda se iznos nezakonito naplaćene komunalne naknade povećava za oko desetak milijuna kuna.

Nova Uprava Vjesnika koja je stupila na dužnost 2017. uočila je ovu pogrešku i o tome obavijestila nadležne službe Grada Zagreba koje su i same priznale ovu pogrešku.

Kroz brojne sastanke te formalno-pravno upućene prigovore kako prema Gradu tako i prema višim instancama (nadležnom Ministarstvu graditeljstva) te zatražen ispravka pogrešnog obračuna i neosnovane naplate komunalne naknade.

Na jednom od sastanka na kojem je sudjelovala i dogradonačelnica Grada Zagreba  Olivera Jurković Majić dogovoreno je da se više naplaćeni iznos komunalne naknade iz prethodnog razdoblja prebije s dospjelim pripadajućim dugom za komunalnu naknadu kao i s budućim potraživanjem s osnova komunalne naknade i tako poravnaju međusobna potraživanja.

U međuvremenu Grad Zagreb je odustao od pregovora o poravnanju potraživanja, pozvao se na zastaru i odbio vratiti neosnovano naplaćeni iznos komunalne naknade te istovremeno ovrhom naplatio novonastalo dospjelo potraživanje od Vjesnika d.d. u iznosu od HRK 1.803.537,29.

Odbijanjem vraćanja nezakonito naplaćene komunalne naknade i naplatom putem ovrhe navedenog iznosa Grad Zagreb doveo je Vjesnik d.d. u izuzetno teško financijsko stanje. I bez ove ovrhe Vjesnik je već dulje vrijeme na rubu opstanka s zbog nedostatka posla u tiskarstvu, prevelikih poreznih i raznoraznih drugih fiskalnih i parafiskalnih nameta te izrazito niskih plaća zaposlenika.

Uprava i zaposlenici Vjesnika će i dalje tražiti od Grada Zagreba povrat nezakonito naplaćene komunalne naknade jer na to imaju moralno pravo. Na zastaru se pozivaju samo nečasne osobe i vjeruju da Grad Zagreb i gradonačelnik Bandić ne mogu sebi dopustiti da se pozivajući na zastaru ošteti Vjesnik i njegove zaposlenike za dvadesetak milijuna kuna.

Jure Ivančić/Foto:press

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •