Čitajte i smijte se: Časopis Jezik predlaže nove riječi za pandemiju, lockdown, tabu, respirator…

1 ožujka, 2021 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Časopis Jezik i zaklada dr. Ivan Šreter  i ove godine dodjeljuju nagradu za najbolju novu hrvatsku riječ.  Natječaj provodi časopis Jezik, a moralni je i materijali pokrovitelj Zaklada “Dr. Ivan Šreter”.Časopis Jezik objavio je da su Riječi koje su pristigle na njihovu adresu do 22. prosinca 2020. uvrštene  u 15. kolo natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ i Nagradu „Dr. Ivan Šreter“ za 2020. Natječaj provodi časopis Jezik, a moralni je i materijali pokrovitelj Zaklada „Dr. Ivan Šreter“.

Na natječaj su pristigle 244 riječi, predlagatelja je 166. Riječi je prikupljala i rječnik novih riječi izradila Ljubica Josić, Jezikova tajnica. Povjerenstvo za izbor nove riječi čine: predsjednica Sanda Ham, članovi Nataša Bašić, Mario Grčević, Mile Mamić, Dubravka Smajić, Hrvoje Hitrec, Zvonimir Jakobović i Igor Čatić.

U uži izbor ušlo je 19 riječi, a čak osam riječi pokušava zamijeniti tuđice koje su povezane uz epidemiju. Usporedbe radi, Američko jezikoslovno društvo ove je godine izabralo kao najbolju američku riječ Covid, a na trećem je mjestu Before Times izraz koji označava vrijeme prije kovida, na petom je mjestu pandemic, a na šestom social distancing. Dakle, kovid, prije vremena (kovida), pandemija, društveni razmak ili, preuzimajući iz engleskoga, socijalna distanca.

Nijemci su za riječ godine izabrali Corona-Pandemie i na drugom mjestu Lockdown.

Valja napomenuti da Amerikanci i Nijemci ne biraju nove riječi, nego riječi koje su obilježile godinu. Mi biramo nove riječi, a ovaj put naši su predlagatelji nadahnuti istim riječima kao i Amerikanci i Nijemci, kao svi zahvaćeni koronom, samo što mi nudimo hrvatsku inačicu. Iako nije ušla u uži izbor, dobili smo i riječ krunski virus za korona virus.

Evo riječi koje su ušle u uži izbor i komentara riječi povezanih uz epidemiju jer su one već godinu dana učestale u javnosti. Od navedenih 19, tri će biti uskoro proglašene najboljima.

Predložena nam je riječ velepošast za pandemiju. Starije su hrvatske riječ za epidemiju pošast, pošalina, pošlica.  Zabilježio ih je još znameniti hrvatski leksikograf Bogoslav Šulek 1874. u svom Rječniku znanstvenoga nazivlja. Pošast danas ima široko značenje i znači svaki loš i pogibeljan događaj velikih razmjera koji se brzo širi, a pošalina i pošlica zadržale su se u narodnim govorima.

 Za ostale novopredložene riječi do sada nismo imali nikakvu zamjenu.

Predloženo je mnogo riječi za lockdown. Osim dviju koje su ušle u uži izbor – društvostaj i obustavka – prijedlozi su zabravlje, zaključje, zaborava, zaključaj¸ lokotiranje, obustaj, opključavanje, podključje, zabrtva.

Za samoizloaciju dobli smo nekoliko riječ, ovdje izdvajam dvije: samoosamu i samobiv.

Za respirator dobili smo dvije nove riječi – disajnik (prema glagolu disati) i dišnik (prema pridjevu dišni).

Za vizir dobili smo kihobran i to od proizvođača tog zaštitinoga pomagala koji nije htio svoj proizvod nazvati engleskim sneez protector, a ni neprikladnim vizirom.

Često spominjanje komorbiditeta potaknulo je stvaranje nove riječi subolesti. Ta je riječ prozirnija i jasnija od komorbiditeta koji znači, prema općem rječniku, istodobnu pojavu dviju ili više bolesti, dakle, može se nazvati i subolesti. Dakako, svjesni smo da je komorbiditet stručni naziv, ali za opću upotrebu subolesti su jasnije. Ministar Beroš, u jednom je od svojih razgovora za TV, djelatnike hitne pomoći nazvao: hitnjaci što je isto nova riječ.

Da ne ostanemo samo na bolestima, svaki se dan može čuti po koja nova riječ i izvan našega natječaja – već je dulje u političkom jeziku susramlje, česta riječ u Saboru; obaloutvrda (bent – utvrđeni nasip oko rijeke, konkretno, rijeke Drave pokraj Osijeka), igračkar (osoba koja izrađuje igračke), kartodrapac (osoba koja kidanje „drapanjem“ poništava vozne karte ili ulaznice)

Za nastavne (ne)prilike dobili smo  hrvatski izraz daljinska nastava za online nastavu, odnosno nastavu na daljinu. Predlagateljica tumači: „Mislim da taj izraz ima i šire značenje od izraza online nastava, tj. da on može obuhvaćati i one oblike nastave za koje se ne koristi Internet. Zapravo se dosad izraz online nastava koristio i za to pa mi se izraz daljinska nastava čak čini prikladnijim.

Također predlažem da se izraz online predavanje zamijeni izrazom “daljinsko predavanje”.“Prijedlog je izvrstan, ali na žalost, možemo ga samo ovako istaknuti jer je predlagateljica bliska povjerenstvu i zbog toga ne može doći u obzir za nagradu. Međutim, prijedlog možemo priopćiti javnosti. Da podsjetimo – tako je bilo sa sebićem (za selfie), s odmrljivačem (sredstvo za ukljanjanje mrlja) – dobri prijedlozi koje nismo mogli uzeti u obzir za nagradu zbog istih razloga kao i daljinsku nastavu

Povjerenstvo za izbor nove riječi izabralo je tri najbolje nove riječi, a rezultati će biti objavljeni i protumačeni u 2. broju časopisa Jezika. Za Dane hrvatskoga jezika, sredinom ožujka, bit će priopćeni u medijima.

Javna i svečana dodjela nagrada najuspješnijim tvorbenjacima održavala se uobičajeno u Pakracu ili Lipiku i nazočilo joj je pedesetak uzvanika – ove godine, na žalost, zbog epidemije neće biti javne dodjele. Najuspješnijim tvobenjacima pripast će diplome i novčane nagrade.

Nagrade će biti nešto manje nego prijašnjih godina – 4 000 kn za prvu najbolju riječ, 2 000 za drugu i 1 000 za treću –  pošlica je pogodila sve, pa tako i darovatelje nagrada.

R.I. /Foto:Ilustracija


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •