Hrvatski sveučilišni sindikat traži hitnu ostavku ili smjenu dekana Pave Barišića

10 ožujka, 2021 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hrvatski sveučilišni sindikat obraća se sveučilišnim tijelima te akademskoj i široj javnosti  u ime 70 svojih članova koji su zaposlenici Fakulteta hrvatskih studija. Sindikat je u obvezi štititi  njihove sigurne i kvalitetne uvjete rada, a dužan je i upozoravati na nepravilnosti u ostvarivanju  radnih prava.Na žalost, način upravljanja Fakultetom koji je inaugurirao dekan prof. dr. sc.  Pavo Barišić već duže vrijeme narušava kvalitetu radnog okružja, izaziva frustracije i unosi  pravnu  nesigurnost među  zaposlenike  Fakulteta  da  bi  na  kraju,  zbog  njegova  bezobzirnog  sabotiranja postupka izbora dekana, doveo do potpune blokade u funkcioniranju fakultetskih tijela i službi.

Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija 8. veljače 2021. bez ijednoga glasa „protiv“  donijelo je Odluku o pokretanju i provedbi postupka izbora dekana. Od pokretanja postupka  izbora novog dekana na Fakultetu hrvatskih studija suočeni smo s nizom destruktivnih poteza  koje  poduzima  privremeni  dekan  prof.  dr.  sc.  Pavo  Barišić  s  namjerom  ometanja  i  odugovlačenja  provedbe  ovog  postupka.

Zbog  njegova  samovoljnog  postupanja  ogromna  većina od četiri petine članova Fakultetskog vijeća na sjednici od 24. veljače 2021. zatražila je  od njega da se odmah povuče s mjesta dekana.

Ne samo da se dekan Barišić oglušio o izglasano  nepovjerenje, nego je svojim postupanjem nastavio još drastičnije narušavati kvalitetu radnog  okružja  i  radna  prava  djelatnika  Fakulteta  što  u  konačnici  negativno  odražava  na  kvalitetu  nastavnog procesa.

Samovoljno i suprotno čl. 33. st. 2. Statuta Fakulteta, dekan Barišić donio je 25. veljače  2021. Odluku o obustavi izvršenja Odluke o pokretanju i provedbi postupka za izbor dekana  Fakulteta hrvatskih studija. To je učinio bez prethodnog upozorenja Fakultetskom vijeću, bez  mišljenja Dekanskog kolegija i bez konzultacija sa stručnim službama Fakulteta i Sveučilišta.

Samovoljno, bez  mišljenja  Dekanskog  kolegija  i  bez  provedenog  savjetovanja  s  predstavnicima radnika, dekan je donio odluku o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva  radnika, koja je objavljena 4. ožujka 2021.

Samovoljno i suprotno čl. 31. st. 4. Statuta Fakulteta, dekan Barišić od 19. veljače 2021.  izbjegava sazivanje i održavanje sjednica Dekanskog kolegija, dok je trojicu članova bez ikakve  obavijesti  i  obrazloženja  isključio  iz  sastava  tog  tijela,  suprotno  Odluci  Senata  o  osnivanju Fakulteta,  Odluci Rektora o imenovanju koordinatora statusne promjene i čl. 66. st. 1. Statuta  Fakulteta.

Posebice  zabrinjava odnos dekana Barišića  prema administrativnom i  nastavnom osoblju.

U sindikatu je zaprimljeno više pritužaba djelatnika  fakulteta o verbalnim ispadima  dekana na njih. To nasilje nad djelatnicima kulminiralo je 4. ožujka 2021. kada je dekan Barišić  voditelju Računalne službe Fakulteta uručio pisanu opomenu pred otkaz zato što je sukladno  odlukama  Fakultetskog  vijeća i Povjerenstva za postupak izbora dekana na  mrežnim  stranicama  Fakulteta  objavio  izvješće  Povjerenstva  o  pristiglim  kandidaturama  za  dekana,  program rada i stručni životopis predloženika za dekana.

Dekanska samovolja dosegnula je vrhunac kada je u nedjelju 7. ožujka 2021., u gluho doba noći (23.37 sati), dekan Barišić poslao Obavijest kojom je otkazao održavanje sjednice Fakultetskog vijeća, koja je odlukom istog Vijeća zakazana za ponedjeljak, 8. ožujka 2021. Na  sjednici  su  predloženici  za  dekana  trebali  usmeno izlagati  svoje  programe  rada, a  Vijeće je  trebalo glasovati o davanju suglasnosti na programe i njihovu upućivanju u daljnju proceduru.

Otkazivanje  sjednice  obrazložio  je  tvrdnjama  da  je  njegova  suspenzija  odluke Fakultetskog  vijeća o provedbi izbora dekana „obvezujuća“, da je on svojom odlukom „poništio imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka izbora dekana“, te da odluke fakultetskih tijela zapravo  nemaju  „nikakvu  pravnu  važnost“.  Takva  gruba  intervencija  s  pozicije  uzurpirane  moći  u  izvorne ovlasti najvišeg stručnog tijela neviđena je u akademskoj povijesti.

Da dekan Barišić  uporište za provođenje nasilja nad tijelima institucije, kojoj je imenovanjem došao na čelo,  nalazi u političkim faktorima izvan Sveučilišta i da se uključuje u njihove aktualne operacije na Sveučilištu, dokazuje činjenica da je svoju noćnu obavijest adresirao na ministra Fuchsa i na Sveučilišni savjet.

Istodobno je, s velikom dozom drskosti, obezvrijedio autoritet sveučilišnih  tijela, jer u Obavijesti, u kojoj priopćava kako se „priklonio tumačenju Ministarstva“, ni jednom  riječju ne spominje jednoglasni naputak sa zajedničke sjednice Rektorskog kolegija i kolegija Fakulteta  hrvatskih  studija od  5.  ožujka  2021.  da  kao  dekan  treba  poštovati  Odluku  Fakultetskog  vijeća  te  u  ponedjeljak, 8. ožujka  2021.  sazvati  sjednicu Fakultetskog vijeća i nastaviti postupak izbora dekana.

Tim  neshvatljivim  činom  samovlašća  dekan  Barišić  doveo  je  u  potpunu  blokadu  funkcioniranje  fakultetskih  tijela  (Fakultetsko  vijeće,  Dekanski  kolegij  i  Povjerenstvo  za  provedbu  postupka  izbora  dekana),  sve zaposlenike  Fakulteta  u  stanje  u  stanje  pravne  nesigurnosti i ovisnosti o samovolji i hirovima čelnika izvan demokratske kontrole, a nastavni  proces u stanje stihijnog odvijanja u delikatnim uvjetima pandemije.

Zbog svega navedenog, Hrvatski sveučilišni sindikat traži hitnu ostavku ili smjenu prof. Pave Barišića s dužnosti dekana Fakulteta hrvatskih studija te imenovanje odgovorne osobe  na tu dužnost koja će uredno provesti postupak izbora dekana i vratiti Fakultet u normalno  stanje”, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednica  Hrvatskog sveučilišnog sindikata doc. dr. sc. Vlatka Vukelić.

R.I. /Foto: pxll


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •