Magdalena Dovečer priznala krivnju. Gulit će krumpire 11 mjeseci i platiti 5000 eura

21 travnja, 2023 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Magdalena Dovečer, nekadašnja djelatnica HAMAG-a, priznala je krivnju te se nagodila s tužiteljstvom. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) teretio ju je da je svom rođaku namjestila natječaj koji je financiran sredstvima EU.Osuđena je na 11 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom za opće dobro. Izrečena joj je i sporedna novčana kazna od 5000 eura.

Prema optužnici, Magdalena Dovečer, koja je lani nakon uhićenja promptno izbačena iz HDZ-a, u kojem je prije toga bila poprilično aktivna, od rujna 2020. do listopada 2021. kao zaposlenica HAMAG-BICRO-a vodila je projekt “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem HAMAG-BICRO-a”.

U tom projektu bila je raspisana javna nabava u okviru koje je zatraženo grafičko oblikovanje i izrada promotivnih materijala.

Magdalena Dovečer teretila se da je na traženje rođaka Tihomira Pajića poduzela niz radnji kako bi njegov obrt Studio P pobijedio na javnom natječaju koji je financiran sredstvima iz EU fondova.

Pajić je bio zainteresiran za javni natječaj “Usluga grafičkog oblikovanja i izrade promotivnih materijala za projekt BOND“, a procijenjena vrijednost tog projekta bila je 848.000 kuna, odnosno oko 113.000 eura.

Za pripremu i provedbu javnog natječaja formalno je bilo zaduženo Stručno povjerenstvo, no to nije spriječilo, kako se teretilo, Magdalenu Dovečer da se u sve umiješa. EPPO ju je teretio da je od rujna do prosinca 2020., najprije sama pripremila dokumentaciju o predmetnoj nabavi, i to tako da je uvjete natječaja prilagodila mogućnostima i referencijama Studia P. Potom je, kako se teretilo u siječnju 2021., inicirala pokretanje predmetne nabave.

Na javni natječaj osim Studija P. javile su se još četiri tvrtke, s tim da su tri ponude bile cjenovno povoljnije od ponude Studia P. Iako joj je djelatnik zadužen za podršku u provedbi javnog natječaja kazao da su druge ponude bolje, ona se na upozorenje oglušila. Teretilo ju je se da je sastavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je sve pristigle ponude osim ponude Studia P. odbila kao nepravilne.

Osim toga, njihovu je ponudu ocijenila kao ekonomski najpovoljniju te je Upravi HAMAG-BICRO-a predložila da prihvati njihovu ponudu pa je odluka o prihvaćanju ponude Studia P donesena 30. ožujka 2021.

Jedan od ponuditelja žalio se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) koji je odluku poništio te je cijelu stvar vratio na ponovno postupanje HAMAG-BICRO-u. No EPPO je teretio Magdalenu Dovečer da je još jednom sastavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je iznova eliminirala ponude svih ostalih ponuditelja te je Uprava HAMAG-BICRO-a dana 30. lipnja 2021. na njezin prijedlog ponovno donijela odluku o odabiru ponude Studia P.

Tu odluku ponovo je u žalbenom postupku poništio DKOM te ju je ponovo vratio HAMAG-BICRO-u na odlučivanje. A Magdalena Dovečer, kako se teretila, tu odluku DKOM-a pokušala je osporiti na Visokom upravnom sudu gdje je podnijela žalbu. Taj je spor izgubila, a u ponovljenom postupku na natječaju je izabran jedan od prijašnjih ponuditelja, a ne Studio P.

D.M. /Foto: Hamag Bicro


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->