Upozorenje HAKOMA: Ne šaljite SMS-ove dobijete li ovakvu informaciju – puno košta

15 veljače, 2018 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokreće inspekcijski nadzor nad tvrtkom DIMOCO, operatorom usluga s posebnom tarifom, a na temelju prijava korisnika zbog mogućih prijevarnih radnji.Naime, usluge s posebnom tarifom naplaćuju se tako da korisnik slanjem SMS poruke na kratki SMS kod ostvaruje uslugu te mu se ista naplaćuje ovisno o usluzi koju koristi.

Postoje i usluge kod kojih korisnik pristajanjem na uvjete, koji mu moraju biti preneseni u SMS poruci, pristaje na periodičko primanje poruka za određenu uslugu te se one naplaćuju nakon primitka.

U konkretnom slučaju, HAKOM-u su prijavljeni zavaravajući pokušaji nagovaranja korisnika da aktiviraju uslugu tako da im se na uređajima prilikom pretraživanja interneta prikažu informacije kako je zaražen s više računalnih virusa zbog čijih je uklanjanja potrebno instalirati određenu aplikaciju.

Time su korisnici zapravo upućivali na slanje SMS poruka na kratki SMS kod, što izaziva neplanirane i neželjene troškove ili su obaviješteni da aktiviraju usluge s posebnom tarifom, ako žele osvojiti telefon.

HAKOM upozorava korisnike kako je u slučaju ovakvog načina promidžbe najbolje zanemariti poruku i ne aktivirati usluge s posebnom tarifom kako bi izbjegli neželjene troškove.

HAKOM, kao neovisno nacionalno regulatorno tijelo za područje elektroničkih komunikacija, nadležan je za provedbu Zakona o elektroničkim komunikacijama i pripadajućih pravilnika. Ako se utvrdi da je postupanje operatora bilo u suprotnosti sa zakonom, donijet će mjere koje bi takvo postupanje spriječilo u budućnosti.

Više informacija o neželjenim elektroničkim komunikacijama, koje mogu predstavljati ugrozu za korisnike, dostupno je na službenim stranicama HAKOM-a.

MP/foto:hakom


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •