Novi EU projekt Zajednice Susret: “Veća dostupnost izvaninstitucijskih usluga za ovisnike“ 

28 rujna, 2021 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom  organizacijom „Zajednica Susret“ dobio je europski projekt pod nazivom  „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“  (UP.02.2.2.12_ Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih  socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije).Projekt je vrijedan  3.020.098,48 kuna, a financira ga u stopostotnom iznosu Europska unija iz  Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.  Provodit će se iduće dvije godine s početkom od 1. srpnja 2021. godine do  1.srpnja 2023. godine.  

Cilj projekta je pružiti izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne  podrške, savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja za 5 osoba s  problemom ovisnosti, 50 osoba s problemima ovisnosti dobit će  izvanistitucionalnu uslugu pomaganja, savjetovanja i psihosocijalne podrške,  ojačat će se kapaciteti i znanja 15 stručnjaka koji rade s ovisnicima u svrhu  unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga te osvijestiti javnost  o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici. 

Aktivnostima ovog projekta bit će obuhvaćen sjever i jug Hrvatske kroz  djelovanje u dva centra _ u Zagrebu i Splitu.  

Kroz projekt će se osigurati izmještaj korisnika iz Doma za ovisnike  ZAJEDNICA SUSRET u stambenu zajednicu. Dio postojećih korisnika  smještaja izmjestit će se iz institucijskog oblika skrbi i pružit će im se usluga  organiziranog stanovanja, uključujući i usluge psihosocijalne podrške i  savjetovanja i pomaganja.

Budući da je prijelaz korisnika s institucijske skrbi na  život u zajednici složen proces koji zahtijeva angažman samih ovisnika, bliže  okoline, a posebno stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom, u okviru projekta  će se održati edukativne aktivnosti za stručnjake kako bi se dodatno unaprijedili njihovi kapaciteti i znanja.  

Ostanak u zajednici korisnicima ujedno daje mogućnost zapošljavanja i  dodatnog obrazovanja, što ne bi mogli ostvariti ako se nalaze u institucijama.  

Prema podacima bivšeg Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, na području RH  prisutno je 8 terapijskih zajednica s 32 terapijske kuće koje pružaju  institucionalni tretman i psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnicima o drogama. 

Kako bi se smanjio recidiv među korisnicima koji su nekada bili korisnici  institucionalnih usluga i prevenirala institucionalizacija ovisnika potrebno je  razvijati pružanje socijalnih usluga u izvaninstitucionalnim uvjetima, što će se  osigurati kroz novi projekt Zajednice Susret. 

Projektne aktivnosti osigurat će im usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja  i pomaganja te organiziranog stanovanja, kako bi se spriječila njihova ponovna  institucionalizacija i osigurala veća dostupnost socijalnih usluga koje se pružaju  u zajednici. Opremit će se i adaptirati prostor gdje će se pružati usluge  psihosocijalne podrške i savjetovanja. 

U sklopu projekta provest će se i javna kampanja s ciljem osvještavanja šire  javnosti o potrebama razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga.  Iako se hrvatski sustav pružanja socijalnih usluga u velikoj mjeri oslanja na  pružanje socijalnih usluga u institucijama, sve je veća potreba za  deinstitucionalizacijom, prevencijom institucionalizacije i pružanjem socijalnih  usluga u zajednici.

Deinstitucionalizacijom socijalnih usluga omogućuje se  smanjivanje broja ulazaka u institucije, povećanje broja izlazaka iz institucija u  nove oblike skrbi u zajednici, a istovremeno se širi mreža različitih socijalnih  usluga, s naglaskom na programe prevencije institucionalizacije. T

akođer, cilj je  u zajednici stvoriti uvjete za integraciju i rehabilitaciju, čime se dodatno  razvijaju izvaninstitucionalni oblici pružanja socijalnih usluga. 

R.I. /Foto: press

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->