Predsjednik Uprave HPB-a Tomislav Vujić zataškava kriminal USKOK-a, Čede Maletića i sudskog vještaka Vladimira Krkleca!

29 prosinca, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O sumnjama na ozbiljan kriminal u koji su uključeni USKOK i čelnici Hrvatske poštanske banke obaviještena je i Hrvatska narodna banka!

 Opseg kriminalnih radnji bivše uprave Hrvatske poštanske banke pod vodstvom Čede Maletića razotkrivene na suđenju tzv. „HPB Bankomat“ poprimaju neviđene razmjere, a kriminalna sprega Državnog odvjetništva i USKOK-a sa sudskim vještacima iz Splita vodi do čelnih ljudi Državnog odvjetništva i USKOK-a, bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, bivšeg ravnatelja USKOK-a sada glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana te glavnog operativca tzv. „HPB Bankomat“ bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubčić koja je u veljači ove godine unaprijeđena na mjesto županijske državne odvjetnice u Zagrebu.

Sudski vještaci Ante Blžević i Vladimir Krklec iz Splita svjedočili su pred Županijskim sudom u Zagrebu, a ispitivanje je više nalikovalo na humorističnu seriju „Lud, zbunjen, normalan“, a manje na ozbiljan sudski proces. Vještačenje u predmetu „HPB Bankomat“  koje je naručio Mladen Bajić telefonskim putem od svog dugogodišnjeg poznanika Ante Blaževića kojeg poznaje više od 20 godina što je i sam Blažević potvrdio pred Županijskim sudom u Zagrebu plaćeno je po cijeni 11 puta većoj od propisane čime je državni proračun oštećen za više stotina tisuća kuna, a vještačenje je za više korisnika kredita protivno zakonu izvršeno bez pisanog naloga USKOK-a, izravno po usmenom naputku zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić što je potvrđeno i iskazima vještaka Vladimira Krkleca i Ante Blaževića koji je inače u vrijeme izrade vještačenja 2010.g. pa sve do 2015.g. obnašao dužnost predsjednika Uprave nedavno posrnule Banke Splitsko Dalmatinske koja se nalazila u suvlasništvu Ecije Bajić Kuljiš, supruge glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.

Nakon što su u emisiji „Markov trg“  na Z1 televiziji prikazani šokantni video zapisi sa ispitivanja sudskih vještaka Krkleca i Blaževića vezano uz krivotvorenje vještva, spregu državnog odvjetništva i USKOK-a, sakrivanje dokumentacije iz istrage od strane zamjenika ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić i Saše Manojlovića, nezakonito preplaćivanje sudskih vještaka u stotinama tisuća kuna, na vidjelo su isplivale i brojne druge zlouporabe USKOK-a i sudskih vještaka koji su u nalaz i mišljenje unosili neistinite podatke na temelju kojih su konstruirali optužnicu u predmetu „HPB Bankomat“.

Ispitivanjem sudskih vještaka 2016.g. utvrđeno je kako su dijelovi nalaza i mišljenja još 2010.g. ostali zaglavljeni u printeru sudskog vještaka Vladimira Krkleca, kako su u nalazu i mišljenju navedeni neistiniti podaci koji su u suprotnosti sa dokumentacijom koja se nalazi u spisu USKOK-a, kako su sudski vještaci dobivali dokumentaciju i usmene naloge isključivo od strane zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić, kako sudskim vještacima od strane zamjenice ravnatelja USKOK-a nije data na uvid cjelovita dokumentacija koja se nalazila u spisu USKOK-a već samo dijelovi dokumentacije prema odabiru zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić, kako izrađeno vještvo za margin kredite koje je sastavnim dijelom pisanog naloga USKOK-a uopće nije priloženo niti uz jedno od više optužnica koje su od strane Županijskog suda u Zagrebu vraćane USKOK-a.

VEZANI SADRŽAJ: 

Optužnica je u konačnici i odbačena rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, kako za pojedine optužene klijente Banke uopće nije niti izrađeno vještvo za kredite po kojima su optuženi, kako su lažno prikazivane obveze klijenata prema Banci iako iste ne postoje, te brojne druge zlouporabe koje teško optužuju ne samo sudske vještake i službene osobe iz državnog odvjetništva i USKOK-a, već i Upravu Hrvatske poštanske banke na čelu s Čedom Maletićem.

Koliki je opseg kriminalnih radnji počinjen od strane državnog odvjetništva, USKOK-a, Hrvatske poštanske banke d.d., sudskih vještaka i ostalih involviranih osoba u predmetu „HPB Bankomat“ ostaje nepoznanica, no prema riječima odvjetnika optuženih i to će biti predmetom sudskih postupaka koji će  uskoro uslijediti.

U VJEŠTAČENJU PRIKAZALI NEPOSTOJEĆI DUG TVRTKE FANTAZIJA PO UGOVORU O ESKONTU MJENICA!

Sudski vještak Vladimir Krklec u izrađenom vještvu neistinito je prikazao dug tvrtke Fantazija d.o.o. prema HPB-u po ugovoru o eskontu mjenica na dan 01.veljače 2010.g. u iznosu od 1.516.000,00 kn, iako se u sudskom spisu USKOK-a nalazi potvrda HPB-a izdana na dan 31.12.2009.g. iz koje proizlazi kako tvrtka Fantazija d.o.o. nema nikakvih obveza prema HPB-u po ugovorima o eskontu mjenica.

Evo kako je vještak Vladimir Krklec odgovarao na pitanja obrane i suda vezano uz neistinito prikazivanje duga tvrtke Fantazija prema HPB-u.

MANIPULACIJE I NARUŠAVANJE VJERODOSTOJNOSTI HPB-a OD STRANE PREDSJEDNIKA UPRAVE TOMISLAVA VUJIĆA! O NEZAKONITOM POSTUPANJU UPRAVE HPB-a  OBAVIJEŠTENA HRVATSKA NARODNA BANKA, DORH I USKOK!

Nakon što je u medijima objavljen video zapis sa rasprave na Županijskom sudu u Zagrebu u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ vezano uz  krivotvorenje vještva od strane sudskog vještaka Vladimira Krkleca koji je u svom nalazu i mišljenju prikazao nepostojeći dug tvrtke Fantazija d.o.o. prema HPB-u po ugovoru o eskontu mjenica u iznosu od 1.516.000,00 kuna, prema HPB-u je dana 24.11.2016.g. upućen zahtjev za izdavanjem potvrde o podmirenim obvezama tvrtke Fantazija prema HPB-u po ugovorima o eskontu mjenica. No, Uprava HPB-a na čelu sa Tomislavom Vujićem odbila je izdati potvrdu o stanju obveza tvrtke Fantazija po ugovorima o eskontu mjenica, pa je prema HPB-u dana 12.12.2016.g. upućen ponovni zahtjev za izdavanjem potvrde. O nezakonitom postupanju Hrvatske poštanske banke izviješteni su i Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija RH, Državno odvjetništvo i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

No, kako saznajemo do današnjeg dana Hrvatska poštanska banka još uvijek nije izdala traženu potvrdu slijedom čega je za očekivati i podnošenje novih tužbi protiv Banke.

Stoga, s pravom se možemo zapitati, tko to upravlja Hrvatskom poštanskom bankom i čije interese zastupa predsjednik uprave Tomislav Vujić, te koliko će država platiti odšteta zbog nesavjesnog i neodgovornog upravljanja državnom imovinom?

Maxportal je u posjedu dopisa koje ovim putem u cijelosti objavljujemo.

 NEZAKONITO OTUĐILI MILIJUNE KUNA SA RAČUNA HPB-a!

Grupacija Fantasyland iz Samobora putem dopisa izvijestila je Vladu i Sabor Republike Hrvatske o nezakonitostima i nepravilnostima u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d., te Hrvatske narodne banke koja je zaštitila kriminal u HPB-u i nije poduzela odgovarajuće mjere kojim bi spriječila nezakonito otuđenje više od 6 milijuna kuna sa računa Hrvatske poštanske banke u korist privatnih računa bivšeg predsjednika uprave HPB-a Čede Maletića i dr.

U pismu se između ostalog navodi kako su prijave grupacije Fantasyland upućene prema Hrvatskoj narodnoj banci iz razloga što je uprava Hrvatske poštanske banke d.d. postupala protivno Zakonu o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a zbog čega su predsjednik uprave Tomislav Vujić i članovi uprave HPB-a prijavljeni zbog ne iskazivanja sudskih sporova u financijskim izvješćima HPB-a na način propisan Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a, te zbog ne iskazivanja rezervacija od strane uprave HPB-a po sudskim sporovima sukladno zakonu, Odlukama i pravilnicima HNB-a kojima je propisana obveza, način i visina rezervacija po sudskim sporovima.

Nadalje u prijavi se navodi kako adekvatnost kapitala Hrvatske poštanske banke d.d. od  6,8% predstavlja okolnost zbog koje je Hrvatska narodna banka imala obvezu odmah i bez odlaganja postaviti posebnu upravu ili povjerenika što od strane Hrvatske narodne banke protivno zakonu nije učinjeno, te isto pokazuje selektivnost u primjeni zakona i pravila koji očito ne vrijede jednako za sve.

Također, u pismu se navodi kako je Hrvatska narodna banka odgovorna jer nije izdala rješenje o zabrani isplate dividende i bonusa uslijed pada adekvatnosti kapitala Banke ispod zakonom propisanog minimuma, te izvršenih dodatnih rezervacija utvrđenih od strane HNB-a što je rezultiralo nezakonitom isplatom 6,4 milijuna kuna otpremnine članovima Uprave Čedi Maletiću, Boženki Mostarčić i Tanji Šimunović (javna objava HPB d.d. 2014.g., str. 33), a koja isplata je izvršena nezakonitim postupanjem novog predsjednika Uprave HPB-a Tomislava Vujića i članice Uprave gđe. Dubravke Kolarić uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. Dražena Kobasa, iako je Banka iskazala gubitak u iznosu od 630.820.000,00 kuna.

Nadalje se u prijavi navodi kako je sukladno zakonu, Hrvatska narodna banka obvezna izvršiti kontrolu i nadzor, te u slučaju utvrđenja nezakonitosti i nepravilnosti u radu Hrvatske poštanske banke d.d. rješenjem naložiti otklanjanje istih, a protiv odgovornih osoba Hrvatske poštanske banke d.d., Uprave HPB-a i Nadzornog odbora HPB-a pokrenuti prekršajne postupke i ostale odgovarajuće mjere, jer u protivnom i sama snosi odgovornost za nastalu štetu.

Međutim, Hrvatska narodna banka je unatoč saznanjima o podnijetim tužbama Fantazija projekt i dr. protiv Hrvatske poštanske banke d.d. propustila izvršiti kontrolu vezano uz zakonsku obvezu iskazivanja sudskih sporova i rezervacija sredstava po sudskim sporovima, te nije sukladno zakonu kao regulator poduzela odgovarajuće mjere vezano uz prijavljene nezakonitosti i nepravilnosti u radu Hrvatske poštanske banke d.d. iako se poslovanje kreditnih institucija prati i kroz izvješća na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini.

Nadalje, u pismu grupacije Fantasyland se navodi „kako je radi općeg interesa potrebno utvrditi sve povlaštene kreditne plasmane u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., kao i one kreditne plasmane po kojim su otpisivani milijunski iznosi kroz stečajne postupke i predstečajne nagodbe, te utvrditi na koji je način rasprodavana imovina pod zalogom Banke trećim osobama  i po deset puta nižoj cijeni od tržišne.

Prema informacijama kojim raspolažemo, Državno odvjetništvo je predmet prije više od godinu dana proslijedilo na postupanje Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, no do današnjeg dana očito još uvijek po tom pitanju ništa nije učinjeno.

A milijunima kuna državnog novca izbrisao se svaki trag.

ISISAVANJE 2 MILIJARDE KUNA PUTEM PRODAJE POTRAŽIVANJA NA ŠTETU DRŽAVE!

Uprava Hrvatske poštanske banke na čelu s Tomislavom Vujićem nastavlja s aktivnostima u cilju smanjenja vrijednosti Hrvatske poštanske banke d.d. kroz prodaju potraživanja u iznosima od 15-30% vrijednosti čime se pogoduje interesnim skupinama na štetu Republike Hrvatske kao većinskog dioničara Banke.

Naime, Hrvatska poštanska banka se po istom modelu kao što je prodana i INA priprema za drugu fazu prodaje većinskog paketa dionica. U medijima je već ranije objavljeno kako je sadašnja uprava na čelu s Tomislavom Vujićem angažirala i vanjske procjeniteljske tvrtke, inače vanjske suradnike Erste banke  plaćajući im stotine tisuća kuna, iako Hrvatska poštanska banka u vlasništvu ima svoju tvrtku za procjenu nekretnina, HPB nekretnine.

Kroz umanjenje vrijednosti nekretnina i netransparentnu prodaju potraživanja bez javne ponude Banka rasprodaje imovinu pod zalogom Banke povlaštenim i unaprijed dogovorenim kupcima što će u konačnici po svemu sudeći dobiti i sudski epilog. Rasprodajom imovine Banke iz stečajnih postupaka i predstečajnih nagodbi, te kroz prodaju potraživanja trećim osobama pokušava se zataškati kriminalne radnje uprave pod vodstvom Čede Maletića i Tomislava Vujića od više milijardi kuna, a u kojim malverzacijama su i brojni povlašteni krediti odobreni bivšim i sadašnjim političkim dužnosnicima.

Hoće li premijer Andrej Plenković zaustaviti uništenje i rasprodaju posljednje banke u hrvatskom vlasništvu, ili će pak netko drugi u budućnosti dogovarati povrat Banke u vlasništvo države kao nacionalni interes?

Nacionalne interese treba zaštititi prije nego ih netko u bescjenje rasproda.Naravno, ukoliko je zaštita nacionalnih interesa u ovom trenutku nacionalni interes.

A to će odlučiti vladajući – HDZ i MOST.

D. Lukić/Foto. mp


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->