TROJAC IZ DORH-a PRIJAVLJEN ZA TEŠKE ZLOUPORABE I NEZAKONITOSTI!

4 lipnja, 2018 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal je u protekle dvije godine objavio brojne prijave upućene Ministarstvu pravosuđa vezane uz nezakonit i nepravilan rad državnog odvjetništva i USKOK-a u više predmeta, a u kojim prijavama su navedene konkretne zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti, te i imena službenih osoba koje su ih počinile.Ime bivše Cvitanove zamjenice Sani Ljubičić, najčešće je spominjano ime u gotovo svim prijavama koje su upućene Ministarstvu pravosuđa i ostalim nadležnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske.

Sani Ljubičić tereti se za desetke zlouporaba i nezakonitosti počinjenih tijekom obnašanja dužnosti zamjenice ravnatelja USKOK-a.

Maxportalje uputio i više upita Ministarstvu pravosuđa što je konkretno poduzeto po prijavama grupacije Fantasyland i dr. o  nezakonitostima i nepravilnostima u radu državnog odvjetništva i USKOK-a, no do današnnjeg dana Ministarstvo pravosuđa nije se očitovalo niti na jedan upit o brojnim prijavama za zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti u radu glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, županijske državne odvjetnice u Zagrebu Sani Ljubičić, bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića  i dr. prijavljenih osoba Borisa Koketija, zamjenika gl. drž. odvjetnika, Željke Pokupec, bivše županijske državne odvjetnice u Zagrebu.

KAZNENA PRIJAVA PROTIV SANI LJUBIČIĆ, MLADENA BAJIĆA, BORISA KOKETIJA I DR. STOJI U LADICAMA DORHA I MINISTARSTVA PRAVOSUĐA NETAKNUTA VIŠE OD 36 MJESECI

U svibnju 2015.g. pred Županijskim sudom u Zagrebu podnijeta je prijava Slavena Čolaka protiv više odgovornih osoba iz USKOK-a i Državnog odvjetništva zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službenih spisa, uništenja spisa istrage i skrivanja službene dokumentacije iz spisa istrage, ovjeravanja neistinitog sadržaja, i ostalih kaznenh djela, a prijavljene osobe Sani Ljubičić, Mladen Bajić, Boris Koketi i dr. terete se za zlouporabe i nezakonitosti koje su počinile tijekom razdoblja 2009.g. – 2015.g. kao službene osobe pri vođenju predistražnih i istražnih radnji, te podnošenju optužnice i vođenju postupka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“.

Do današnjeg dana Državno odvjetništvo nije se očitovalo prijaviteljima o statusu kaznene prijave, niti o tome gdje se ona nalazi i pod kojim brojem se spis vodi, a maxportal objavljuje dopise Slavena Čolaka upućene novom glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću, ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću i ostalim nadležnim tijelima i institucijama u kojima se između ostalog navodi:

Poštovani gospodine Jelenić,

Prijavitelji Fantazija projekt d.o.o. i dr. tijekom razdoblja 2012.g. – 2017.g. uputili su prijave za konkretno počinjene zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti u radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u 6 (šest) različitih predmeta, a prijave su upućene svim nadležnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske, ….

Prijavitelji su prethodno, prije podnošenja zahtjeva za provođenje inspekcijskih nadzora Ministarstvu pravosuđa  RH, o svim zlouporabama, nezakonitostima i nepravilnostima u radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu izvijestili i glavnog državnog odvjetnika gdina. Mladena Bajića, te glavnog državnog odvjetnika gdina. Dinka Cvitana.

Međutim, isti kao čelne osobe DORH-a nisu poduzeli nikakve mjere kojima bi se otklonio nezakonit i nepravilan rad prijavljenih odgovornih osoba Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, a sve iz razloga što su i gdin. Mladen Bajić kao glavni državni odvjetnik u razdoblju 2009.g. – 2014.g., i gdin. Dinko Cvitan kao ravnatelj USKOK-a i glavni državni odvjetnik u razdoblju 2009.g. – 2018.g. i sami aktivno sudjelovali u zlouporabama, nezakonitostima i nepravilnostima u više predmeta po kojima je zatražen inspekcijski nadzor Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Iako su zahtjevi za provođenje inspekcijskih nadzora upućeni Ministarstvu pravosuđa RH još 2015.-te godine, do današnjeg dana nije proveden niti jedan inspekcijski nadzor po prijavama Slavena Čolaka, Fantazija projekt d.o.o. i dr. vezano uz brojne zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti u radu bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a gđe. Sani Ljubičić i ostalih prijavljenih odgovornih osoba Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Slijedom nepostupanja Ministarstva pravosuđa, isto je imalo za posljedicu imenovanje gđe. Sani Ljubičić na mjesto županijske državne odvjetnice u Zagrebu, a nakon čega je ista u ožujku 2018.g. imenovana na mjesto zamjenice glavnog državnog odvjetnika gdina. Dinka Cvitana, o čemu je odluku donijelo Državnoodvjetničko vijeće bez da su prethodno provedeni inspekcijski nadzori od strane Ministarstva pravosuđa u predmetima po kojima je gđa. Sani Ljubičić prijavljena za zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti u radu koje je počinila tijekom razdoblja 2009.g. – 2015.g. kao zamjenica ravnatelja USKOK-a. Gđa. Sani Ljubičić koja trenutno obnaša dužnost zamjenice glavnog državnog odvjetnika prijavljena je za više desetaka zlouporaba, nezakonitosti i nepravilnosti u radu koje je počinila kao zamjenica ravnatelja USKOK-a u razdoblju od 2009.g. do danas, a neke od zlouporaba i nezakonitosti su i javno objavljene uz cjelovitu dokaznu dokumentaciju.

Plaćanje sudskih vještaka USKOK-a u iznosima 11 puta većim od propisanih, krivotvorenje službenih isprava i ovjeravanje neistinitog sadržaja, skrivanje dokumentacije iz istražnih radnji, samo su neke od više desetaka zlouporaba i nezakonitosti koje je gđa. Sani Ljubičić počinila kao zamjenica ravnatelja USKOK-a u predmetu tzv- „HPB Bankomat“ koji se pred Županijskim sudom u Zagrebu „vodi“ od 2009.g., a koji predmet je nakon razotkirvenih zlouporaba i nezakonitosti počinjenih od strane prijavljenih odgovornih osoba DORH-a, USKOK-a i ŽDO Zagreb, trajno kontaminiran od strane Županijskog suda u Zagrebu i zamjenika ravnatelja USKOK-a gdina. Saše Manojlovića na čiji je zahtjev Županijski sud u Zagrebu predao sudski raspravni spis USKOK-u na višemjesečno korištenje izvan prostorija Županijskog suda u Zagrebu radi navodnog skeniranja.

Naime, nakon kontinuiranog kršenja zakona od strane USKOK-a tijekom svih stadija postupka, od početka provođenja istražnih radnji 2009.g., pa sve do danas 100 (sto) mjeseci kasnije o čemu je detaljno i uz cjelovitu dokaznu dokumentaciju izviješteno Ministarstvo pravosuđa putem podnesaka prijavitelja Slavena Čolaka i dr., Županijski sud u Zagrebu pred kojim je u tijeku glavna rasprava postupio je protivno zakonu i propisanim procedurama, te u više navrata tijekom razdoblja rujan 2016.g. – studeni 2016.g. predao raspravni spis na višetjedno korištenje USKOK-u izvan prostorija Županijskog suda u Zagrebu čime je ovaj postupak trajno kontaminiran, te se po ovom predmetu više ne može postupati.

Već i sama činjenica da USKOK vodi slučaj tzv. „HPB Bankomat“ više od 8 (osam) godina, a da cijelo to vrijeme USKOK uopće ne raspolaže sa dokumentacijom temeljem koje se postupak vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu (što je i utvrđeno tijekom 2014/2015 god. prilikom izvršenja uvida u spise u prostorijama DORH-a, USKOK-a i ŽDO Zagreb, te utvrđeno i na Županijskom sudu u Zagrebu po čijem su nalogu na sud dostavljeni svi spisi DORH-a, USKOK-a i ŽDO Zagreb vezano uz predmet tzv. „HPB Bankomat“), i više nego dovoljno govori o načinu rada USKOK-a i osoba koje su ispred USKOK-a involvirane u taj predmet (gđa. Sani Ljubičić, gdin. Saša Manojlović i dr.)

Na održanom ročištu Županijskog suda u Zagrebu dana 18.05.2015.g. u predmetu broj: 14 K-US-10/13 (K-US-148/09, IS-US-18/09), zamjeniku ravnatelja USKOK-a gdinu. Saši Manojloviću uručen je Podnesak Slavena Čolaka kao podnositelja prijave u kojem su navedene konkretne zloupotrabe i nezakonitosti počinjene od strane gore navedenih prijavljenih odgovornih osoba gđe. Sani Ljubičić (bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a sada županijske državne odvjetnice u Zagrebu), gdina. Borisa Koketija (zamjenika glavnog državnog odvjetnika), gdina. Mladena Bajića (bivšeg glavnog državnog odvjetnika sada zamjenika glavnog državnog odvjetnika), gđe. Željke Pokupec (bivše županijske državne odvjetnice u Zagrebu) i gđe. Sunčice Blažević (zamjenice županijske državne odvjetnice u Zagrebu).

Također, na održanom ročištu Županijskog suda u Zagrebu dana 01.06.2015.g. u predmetu broj: 14 K-US-10/13 (K-US-148/09, IS-US-18/09), zamjeniku ravnatelja USKOK-a gdinu. Saši Manojloviću uručen je Podnesak Slavena Čolaka od 30.05.2015.g. u kojem je navedena, te Sudu i priložena dokazna dokumentacija koju prijavljene odgovorne osobe Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu protivno zakonu nisu priložile u spis Županijskog suda u Zagrebu br. K-US-10/13, iako se radi o dokumentaciji s kojom su Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske raspolagali u vrijeme provođenja istražnih i predistražnih radnji, kao i o dokumentaciji koja je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (n/r gdin. Mladen Bajić) dostavljena od strane Slavena Čolaka i dr. tijekom razdoblja provođenja istražnih radnji 2010.g. – 2012.g., a vezano na okolnosti sadržane u optužnici tzv. „HPB Bankomat“ (predmet br. K-US-10/13) po kojoj se radi zlouporaba, nezakonitog i nepravilnog rada gore Državnog odvjetništva i USKOK-a već više od (osam) godina bez ikakve zakonske osnove vodi sudski postupak na prvostupanjskom Županijskom sudu u Zagrebu.

Iako je od dana podnošenja prijave (18.05.2015.g.) prošlo više od 36 (tridesetšest) mjeseci, do današnjeg dana Državno odvjetništvo i USKOK nisu se očitovali o podnesenoj prijavi protiv gore navedenih prijavljenih osoba Državnog odvjetništva i USKOK-a (gdin. Mladen Bajić, gđa. Sani Ljubičić,  gdin. Boris Koketi, gđa. Sunčica Blažević, gđa. Željka Pokupec), a sve to unatoč i pisanoj zamolbi prijavitelja Slavena Čolaka kojom je zatražena obavijest o statusu kaznene prijave

Sukladno zakonu i propisanim procedurama, Slaven Čolak, Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o. dana 25.05.2015.g. uputili su prema Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom odgovornih osoba Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u predmetu br. K-US-148/09, IS-US-18/09 (KR-DO-686/2010, KR-US-1132/09).

Prijavitelji/oštećenici Slaven Čolak, Fantazija projekt d.o.o. i dr. tijekom razdoblja 2012.g. – 2017.g. kontinuirano i pravovremeno pisanim putem izvještavali su Hrvatski sabor –  Odbor za pravosuđe, Ministarstvo pravosuđa RH, te i sva ostala nadležna tijela i institucije o zlouporabama, nezakonitostima i nepravilnostima u radu Državnog odvjetništva i USKOK-a  u razdoblju 2009.g. – 2017.g. kojima se grubo narušava pravna sigurnost i temeljna prava propisana zakonom i zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i Europskom konvencijom.

Također, prijavitelji su u više navrata tijekom 2013/2017 god. pisanim putem zatražili očitovanje Ministarstva pravosuđa o prijavljenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, no bez uspjeha.

Hrvatski sabor – Odbor za pravosuđe i Odbor za predstavke i pritužbe uputili su više dopisa prema Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (Ured glavnog državnog odvjetnika) i Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (Kabinet ministra) kojim se sukladno čl.107 Poslovnika Hrvatskog sabora (N.N., br. 81/13) dostavljaju predstavke Slavena Čolaka i društava Fantazija projekt i dr. na mjerodavno postupanje o čemu su glavni državni odvjetnik (Dinko Cvitan) i ministri pravosuđa (Orsat Miljenić i Ante Šprlje) bili obvezni izvijestiti Hrvatski sabor i podnositelje predstavki.

Međutim, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (gdin. Dinko Cvitan) i Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (gdin. Orsat Miljenić i gdin. Ante Šprlje) nisu postupili sukladno nalogu Hrvatskog sabora, te se nisu očitovali o prijavljenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu prijavljenih odgovornih osoba Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

I Državnoodvjetničko vijeće je tijekom razdoblja 2012.g. – 2018.g. kontinuirano i pravovremeno izviještavano od strane prijavitelja Slavena Čolaka, Fantazija projekt d.o.o. i dr. o nezakonitostima i nepravilnostima u radu prijavljenih odgovornih osoba Državnog odvjetništva i USKOK-a gđe. Sani Ljubičić, gdina. Mladena Bajića, gdina. Dinka Cvitana i dr., kako u ovom predmetu br. K-US-148/09, IS-US-18/09, tako i u ostalim predmetima po kojima su prijavitelji Slaven Čolak, Fantazija projekt d.o.o. i dr. još 2015.-te godine podnijeli Ministarstvu pravosuđa RH zahtjeve za provođenje inspekcijskih nadzora (predmeti br. K-US-232/15, K-US-227/14, K-US-209/14, KR-DO-686/2010 (K-US-148/09, IS-US-18/09).

U uređenim pravnim državama kojima bi trebala pripadati i Republika Hrvatska kao punopravna članica EU, oni koji zataškavaju zlouporabe i nezakonitosti snose jednaku odgovornost kao i oni koji zlouporabe i nezakonitosti čine, slijedom čega opetovano pozivamo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Ministarstvo pravosuđa RH da konačno postupe po prijavama i zahtjevima za provođenje inspekcijskih nadzora koji već godinama stoje u ladicama Državnog odvjetništva i Ministarstva pravosuđa  RH.

Negativna percepcija u javnosti po pitanju rada Državnog odvjetništva ne može se promijeniti u pozitivnu na način da se zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti u radu pravosudnih tijela zataškavaju, već naprotiv, isto može biti učinjeno isključivo transparentnim, odgovornim, zakonitim i pravilnim radom Državnog odvjetništva, Ministarstva pravosuđa i svih ostalih nadležnih tijela i institucija na način da se zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti unutar istih odmah i bez odlaganja otklone, a počinitelji na odgovarajući način sankcioniraju kroz odgovarajuće stegovne i druge postupke.

Također, negativna percepcija u javnosti po pitanju rada Državnog odvjetništva ne može se promijeniti u pozitivnu niti manipulacijama i iznošenjem neistina u javnosti kao što je to učinjeno od strane gdina. Dinka Cvitana dana 18.04.2018.g. kada je kao glavni državni odvjetnik braneći Izvješće DORH-a za 2015.g. i 2016.g. pred Hrvatskim saborom i  javnosti neistinito navodio kako je bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a gđa. Sani Ljubičić dobila državnoodvjetničku nagradu za podnijetu optužnicu 2009.g. u predmetu tzv. „HPB Bankomat“.

Iz javno objavljenog priopćenja DORH-a na maxportalu dana 07. travnja 2018.g. sasvim je razvidno da bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a, a sada zamjenica glavnog državnog odvjetnika gđa. Sani Ljubičić nikada nije dobila državnoodvjetničku nagradu za podnijetu optužnicu 2009.g. u predmetu tzv. „HPB Bankomat“, slijedom čega je istup gdina. Dinka Cvitana bio isključivo u cilju manipulacije i obmanjivanja javnosti, te pokušaja zataškavanja prijavljenih zlouporaba, nezakonitosti i nepravilnosti u radu gđe. Sani Ljubičić i ostalih odgovornih osoba iz DORH-a, USKOK-a i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, a što zasigurno ne pridonosi stvaranju pozitivne percepcije o radu pravosudnih tijela.

Sukladno zakonu, državni odvjetnici i njihovi zamjenici ne smiju biti pozvani na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetima koji su im dodijeljeni u rad, osim ako se radi o kršenju zakona, te nezakonitom i nepravilnom radu uređujućih sudaca, državnih odvjetnika ili njihovih zamjenika.

I člankom 6. Zakona o državnom odvjetništvu regulirano je kako „Glavni državni odvjetnik RH, državni odvjetnik te zamjenik glavnog državnog odvjetnika ili zamjenik državnog odvjetnika ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, „osim ako se radi o kršenju zakona od strane Glavnog državnog odvjetnika, državnog odvjetnika ili zamjenika glavnog državnog odvjetnika koje je kažnjivo djelo“.

Pojedine odgovorne osobe državnog odvjetništva, ali i Ministarstva pravosuđa očito su zanemarile završni dio čl. 6 Zakona o državnom odvjetništvu koji glasi „osim ako se radi o kršenju zakona od strane Glavnog državnog odvjetnika, državnog odvjetnika ili zamjenika glavnog državnog odvjetnika koje je kažnjivo djelo….“.

Dopis Slavena Čolaka, Fantazija projekt d.o.o. i dr. od 16.05.2018.g. upućen upućen glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću


 

Dopis Slavena Čolaka, Fantazija projekt d.o.o. i dr. od 18.05.2018.g. upućen upućen glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću

 

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->