Tužbe protiv CERP-a i RH teške 6 milijardi kuna: Viši Županijski sud i drug put presudio protiv CERP-a

5 siječnja, 2021 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu već 7 godina vode se dva sudska spora pokrenuta od strane grupacije Fantasyland čija vrijednost premašuje iznos od 6 milijardi kuna zajedno sa pripadajućim kamatama, naknadama i odvjetničkim troškovima.Jedan spor vodi se protiv Hrvatskog fonda za privatizaciju, Agencije za upravljanje državnom imovinom i Centra za restrukturiranje i prodaju kao pravnog sljednika bivšeg HFP-a i AUDIO, a drugi spor grupacija Fantasyland vodi protiv Republike Hrvatske.

Tužba radi naknade štete protiv HFP-a, AUDIO i CERP-a podnesena je zbog kršenja ugovornih i zakonskih obveza te nezakonitog i nepravilnog rada HFP-a, AUDIO i CERP-a, a tužba protiv Republike Hrvatske podnesena je zbog nezakonitog i nepravilnog rada nadležnih i HFP-u, AUDIO i CERP-u nadređenih tijela i institucija (Vlada RH, Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju, Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju, Državno odvjetništvo RH,…) koji unatoč višegodišnjim opetovanim pisanim zahtjevima i zamolbama grupacije Fantasyland nisu otklonili protupravan i nepravilan rad te kršenje zakonskih i ugovornih obveza od strane HFP-a, AUDIO i CERP-a kojim se onemogućuje realizacija projekta Fantasyland Šmidhen.

No, osim pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, već više od 6 godina traju i postupci radi naknade štete pred Općinskim sudom u Zagrebu u kojima tužitelj Slaven Čolak potražuje naknadu štete protiv CERP-a i Republike Hrvatske u iznosu većem od 800 milijuna kuna bez pripadajućih kamata, naknada i odvjetničkih troškova, a što bi značilo da i u tim sporovima dodatni troškovi bez glavnice već sada premašuju iznos od više stotina milijuna kuna.

U jednom od tih sporova tužitelja Slavena Čolaka protiv CERP-a u iznosu od 400 milijuna kuna glavnice, Županijski sud u Zagrebu je po drugi put presudio u korist tužitelja Čolaka i predmet vratio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na ponovni postupak. Maxportal objavljuje odluku Županijskog suda u Zagrebu od 8. rujna 2020.g. kojom se prihvaća žalba tužitelja Slavena Čolaka te ukida rješenje Općinskog suda u Zagrebu i predmet vraća prvostupanjskom sudu na daljnji postupak.

Rješenje Županijkog suda u Zagrebu od 08. rujna 2020.g.

 

 

 

Presuda Županijskog suda pr… by Maxportal.hr

 

CERP I REPUBLIKA HRVATSKA ZATRAŽILI NAGODBU SA ČOLAKOM I FANTASYLANDOM

Maxportal je već objavio tonski zapis i stenogram službenog sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u Ministarstvu državne imovine na kojem su predstavnici CERP-a i Republike Hrvatske zatražili od grupacije Fantasyland dostavljanje prijedloga nagodbe u sporovima protiv CERP-a i Republike Hrvatske. Na sastanku sa grupacijom Fantasyland nazočili su najviši predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine, CERP-a i Upravnog vijeća CERP-a, između ostalih Goran Marić – bivši ministar u Ministarstvu državne imovine i predsjednik Upravnog vijeća CERP-a, Nikola Plećaš – ravnatelj CERP-a, Ivana Pintar – pomoćnica ministra u Ministarstvu državne imovine, Tomislav Boban – državni tajnik Ministarstva državne imovine te bivši ravnatelj Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom, Danijel Škugor – glavni tajnik Ministarstva državne imovine i drugi.

Na sastanku je o nezakonitom postupanju HFP-a, CERP-a i DUUDI-a govorio i državni tajnik Tomislav Boban istovremeno navodeći i da je grupacija Fantasyland postupala sukladno zakonu pa tako Tomislav Boban na sastanku između ostalog navodi o tome da je HFP-a 2010.g. podnio kaznenu prijavu protiv društava Fantazija projekt i odgovornih osoba (a koja prijava HFP-a je nakon 8 godina istrage od strane Državnog odvjetništva odbačena kao neosnovana), da su dana 23.12.2015. godine CERP i DUUDI izvršili interno fiktivno preknjiženje iz poslovnih knjiga CERP-a u poslovne knjige DUUDI-a, da je HFP pokrenuo postupke pred Općinskim sudom u Samoboru protiv grupacije Fantasyland i stavio zabilježbe radi osiguranja privremene mjere na zemljištu Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o. i Fantazija zabavni park d.o.o. (a koji postupci su pravomoćno okončani u korist grupacije Fantasyland), itd.

Maxportal je objavio i brojna svjedočenja pred Trgovačkim sudom u Zagrebu i video zapise o svjedočenjima Tomislava Bobana – bivšeg ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom i bivšeg ravnatelja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i državnog tajnika u Ministarstvu državne imovine, Ozrena Matijaševića – bivšeg člana Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju, Vedrana Duvnjaka – bivšeg predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju i ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom koja je osnovana 2011. godine nakon što je ukinut HFP,

Objavljeno je i svjedočenje Ivana Bezjaka iz geodetske tvrtke GEO BIM iz Samobora, Oskara Fleischera – jednog od projektanata Fantasylanda u Samoboru, Artura Gedikea iz uprave grupacije Fantasyland te brojnih drugih svjedoka čiji su iskazi svi redom potvrđivali višegodišnje nezakonito postupanje Fonda i države kojim je onemogućena realizacija projekta Fantasyland u Samoboru.

Koliko će državu koštati neodgovorno upravljanje državnom imovinom možemo samo nagađati, a hoće li itko odgovarati ostaje nam za vidjeti.

PO LAŽNIM PRIJAVAMA HFP-a I AUDIO VIŠE OD 8 GODINA VOĐENA ISTRAGA I KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE PROTIV GRUPACIJE FANTASYLAND

Maxportal je objavio i državnoodvjetničku odluku Županijskog državnog odvjetništva kojom su nakon više od 8 godina vođenja istrage i kriminalističkog istraživanja odbačene kaznene prijave Hrvatskog fonda za privatizaciju protiv grupacije Fantasyland i njenih odgovornih osoba, a koje su podnesene u vrijeme bivšeg Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom kojima je na čelu u to vrijeme bio Vedran Duvnjak, bivši HDZ-ov kadar u vrijeme Petra Čobankovića i bivše premijerke Jadranke Kosor.

Po lažnim prijavama HFP-a i njegovih pravnih sljednika Državno odvjetnišvo je više od 8 godina, od 2010.g. pa sve do svibnja 2018. godine vodilo istragu kriminalističko istraživanje nad grupacijom Fantasyland i njenim odgovornim osobama, a da apsurd nefunkcioniranja državnog i pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj bude potpun, Državno odvjetništvo je po lažnim prijavama HFP-a više od 8 godina provodilo istragu i nad ugovorom o pravu građenja koji je HFP zaključio uz suglasnost Vlade RH i  Državnog odvjetništva. Zvuči nemoguće, no u Hrvatskoj ne samo da je moguće, već se i dogodilo.

Dakle, HFP je najprije 2007. godine zaključio ugovor sa Fantazija projektom uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva, a potom je HFP kao ugovorna strana 2009.g. – 2010.g. prijavio Državnom odvjetništvu taj ugovor kao nezakonit da bi potom Državno odvjetništvo po toj lažnoj prijavi HFP-a tek nakon više od 8 godina istraživanja utvrdilo da je ugovor o pravu građenja zaključen sukladno zakonu bez ikakvih nepravilnosti.

I to nije sve.

HFP je Državnom odvjetništvu lažno prijavio da društvo Fantazija projekt d.o.o. nije vlasnik nekretnina na kompleksu Šmidhen (hotel, motel, bazeni), već da je vlasnik HFP, da bi potom Državno odvjetništvo po toj lažnoj prijavi HFP-a više od 8 godina, od 2010.g. zaključno do 30. svibnja 2018.g, provodilo istragu i kriminalističko istraživanje te u konačnici utvrdilo da je društvo Fantazija projekt d.o.o. vlasnik svih postojećih objekata na kompleksu Šmidhen, a što je bilo vidljivo iz zemljišnih knjiga i javnog registra prije više od 12 godina.

HFP je Državnom odvjetništvu lažno prijavio i da je Fantazija projekt 2008. godine nezakonito povećala temeljni kapital od 12 milijuna kuna, da bi potom Državno odvjetništvo nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja utvrdilo da je Fantazija projekt zakonito povećala temeljni kapital, a što je bilo vidljivo iz zemljišnih knjiga i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu prije više od 12 godina te javno dostupno u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

HFP je Državnom odvjetništvu lažno prijavio da Fantazija projekt nije ispunila ugovorne obveze, da bi potom Državno odvjetništvo nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja utvrdilo da je Fantazija projekt ispunila sve ugovorne obveze, te odbacila sve prijave HFP-a neosnovane.

Kako je upravljano ovom državom još smo i dobro prošli i dobro je da uopće postoji.

M.Marković/Foto: press


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •