Vrhovni sud usvojio sve prijedloge Slavena Čolaka u tužbi protiv države. Sporovi su vrijedni 1.6 milijardi eura

4 lipnja, 2024 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SLUČAJ FANTASYLAND ŠMIDHEN – VRHOVNI SUD RH DONIO JE ODLUKU KOJOM SE SVI PREDMETI OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU PO TUŽBAMA SLAVENA ČOLAKA PROTIV HFP-a, AUDIO, CERP-a I REPUBLIKE HRVATSKE PRENOSE NA DRUGI NADLEŽNI SUD Maxportal je prije nekoliko mjeseci objavio kako je grupacija Fantasyland iz Samobora, skupina tvrtki koju čine Fantazija projekt, Fantazija vodeni park, Fantazija zabavni park i Fantazija hoteli, putem odvjetničkog društva Matić i partneri, podnijela zahtjev Ministarstvu pravosuđa, Državnom sudbenom vijeću i predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora nad radom Trgovačkog suda u Zagrebu zbog.

Zahtje za izvanredni nadzor,  kako stoji u prijavama, podnesen je zbog  “višegodišnjeg nezakonitog rada suda i uredujućih sudaca predmetima u kojima su stranke u postupku s jedne strane društva Fantazija iz Samobora a s druge strane Republika Hrvatska te pravne osobe čiji je osnivač i vlasnik Republika Hrvatska (HFP, AUDIO, CERP kao pravni sljednik HFP-a i AUDIO, HPB d.d. – predmeti Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. P-2513/2014, P-2617/2013, P-899/2021, P-1364/2021, P-1080/2019, P-119/2020,…)“.

Maxportal je već prethodno izvijestio i kako je Trgovački sud u Zagrebu dana 18.03.2024.g. i 19.03.2024.g. donio više rješenja kojima su prihvaćeni zahtjevi – prijedlozi tužitelja Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o. i dr. za promjenu mjesne nadležnosti više predmeta Trgovačkog suda u Zagrebu u kojima su stranke u postupku  tužitelji Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o. i dr. a s druge strane tuženici Republika Hrvatska te pravne osobe čiji je osnivač i vlasnik Republika Hrvatska – Hrvatski fond za privatizaciju (HFP), Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) kao pravni sljednik HFP-a i AUDIO, Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB d.d.).

Međutim, već više od 10 godina pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu traju i sudski sporovi radi naknade štete Slavena Čolaka protiv Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP), Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) kao pravnog slijednika HFP-a i AUDIO te Republike Hrvatske.

Tužbe radi naknade štete podnesene su zbog čitavog niza kontinuiranih nezakonitih postupanja HFP-a, AUDIO, Državnog odvjetništva i dr. kojim je onemogućena realizacija projekta i prouzročena šteta tužitelju Slavenu Čolaku kao imatelju poslovnih udjela u društvima Fantazija iz Samobora. 

Kako saznajemo, zbog nezakonitog postupanja Općinskog građanskog suda u Zagrebu tužitelj Slaven Čolak je putem odvjetničkog društva Matić i partneri, podnio zahtjev  Ministarstvu pravosuđa, Državnom sudbenom vijeću i predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora i nad radom Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Čolak podnio je i zahtjeve za promjenu mjesne nadležnosti svih predmeta Općinskog građanskog suda u Zagrebu u kojima su stranke u postupku tužitelj Slaven Čolak, a s druge strane tuženici Republika Hrvatska te pravne osobe čiji je osnivač i vlasnik Republika Hrvatska – Hrvatski fond za privatizaciju, Agencija za upravljanje državnom imovinom, Centar za restrukturiranje i prodaju kao pravni sljednik HFP-a i AUDIO, HPB d.d.

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je više rješenja kojima su prihvaćeni svi zahtjevi – prijedlozi Slavena Čolaka za promjenu mjesne nadležnosti više predmeta Općinskog građanskog suda u Zagrebu u kojima su stranke u postupku tužitelj Slaven Čolak, a s druge strane tuženici Republika Hrvatska te pravne osobe čiji je osnivač i vlasnik Republika Hrvatska – Hrvatski fond za privatizaciju, Agencija za upravljanje državnom imovinom, Centar za restrukturiranje i prodaju kao pravni sljednik HFP-a i AUDIO, HPB d.d.

 • Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br. Gr1 365/2023-2 od 20. studenog 2023.g.

 

 • Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br. Gr1 22/2024-2 od 16. siječnja 2024.g.

 • Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br. Gr1 385/2023-2 od 13. prosinca 2023.g.

 

 

SPOROVI GRUPACIJE FANTASYLAND I DR. PROTIV HFP-A, AUDIO, CERP-a I REPUBLIKE HRVATSKE PREMAŠUJU 1,6 MILIJARDI EURA

Predmetom sporova radi naknade štete pred Općinskim i Trgovačkim sudom su između ostalog nezakonita postupanja HFP-a koji je 2010.g., a što je i više nego zanimljivo kao tadašnji 99%-tni vlasnik HPB-a, pokrenuo sudske postupke pred Općinskim sudom u Samoboru protiv grupacije Fantasyland iz Samobora ( Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o.) stavljajući privremene mjere i zabilježbe na nekretninama vodenog i zabavnog parka te hotelskog kompleksa Šmidhen onemogućujući time ishođenje pravomoćne projektne dokumentacije i realizaciju projekta Fantasyland Šmidhen. U konačnici, svi ti sudski postupci su nakon višegodišnjeg trajanja pravomoćno okončani u korist grupacije Fantasyland.

U tom istom razdoblju 2009/2010 godine HFP je kao 99%-tni vlasnik  HPB-a i ugovorna strana iz ugovora o pravu građenja ( a koji ugovor je između HFP-a i Fantazije zaključen 2007.g. uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva) podnio i više kaznenih prijava protiv Slavena Čolaka i grupacije Fantasyland te njihovih odgovornih osoba.

 

 

U tim prijavama HFP i njegov tadašnji predsjednik Vedran Duvnjak su navodili da Fantazija projekt d.o.o. nije vlasnik nekretnina na zemljištu Šmidhen upisanom u zk.ul. 4268 k.o. Samobor već da je vlasnik HFP; da je izvršeno nezakonito fiktivno povećanje temeljnog kapitala društva Fantazija projekt d.o.o. dana 20. kolovoza 2007. godine; da je izvršeno nezakonito povećanje temeljnog kapitala društva Fantazija projekt d.o.o. od dana 18. siječnja 2008. godine unosom stvari, odnosno 26/100 suvlasničkog dijela zemljišta i u cijelosti građevinskih objekata TRC Šmidhen izgrađenih na zemljištu Šmidhen iz zk.ul. 4268 k.o. Samobor, da je nezakonito sklopljen ugovor o pravu građenja koji je između HFP-a i Fantazije zaključen 2007.g. uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva, itd.

U konačnici, tek nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja nad Slavenom Čolakom i grupacijom Fantasyland, sve te prijave HFP-a odbačene su u cijelosti od strane Državnog odvjetništva kao neosnovane. 

Istodobno, već više od 10 godina traju i postupci radi naknade štete koje je grupacija Fantasyland pokrenula protiv Hrvatske poštanske banke d.d., Hrvatskog fonda za privatizaciju, Agencije za upravljanje državnom imovinom, Centra za restrukturiranje i prodaju kao pravnog slijednika HFP-a i AUDIO te Republike Hrvatske.

Vrijednost svih sporova koji se vode pred Općinskim sudom u Zagrebu i Trgovačkim sudom u Zagrebu premašuje iznos od 1,6 milijardi EUR-a za proteklo razdoblje od 15 godina u kojem je onemogućena realizacija projekta Fantasyland. Kako su mediji već i ranije izvijestili, 2019-te godine je grupacija Fantasyland, a na prijedlog tadašnjeg ministra u Ministarstvu državne imovine i predsjednika Upravnog vijeća CERP-a Gorana Marića, dostavila prijedlog nagodbe po tužbenim zahtjevima protiv HFP-a, AUDIO, CERP-a kao pravnog slijednika HFP-a i AUDIO te Republike Hrvatske.

No, kako do sklapanja nagodbe očito nije došlo, podnesene su i nove tužbe zbog nezakonitog postupanja HFP-a i njegovih pravnih slijednika (AUDIO i CERP) po čijim su lažnim prijavama Državno odvjetništvo i USKOK protivno zakonu više od 8 godina, zaključno sve do dana 30. svibnja 2018.g. vodili istragu i kriminalističko istraživanje nad Slavenom Čolakom i društvima Fantazija projekt d.o.o. i dr. te njihovim odgovornim osobama, iako su zakonom propisani rokovi za donošenje državnoodvjetničke odluke istekli još 2011. godine. 

Također, predmetom tih tužbenih zahtjeva grupacije Fantasyland je između ostalog i „nezakonito postupanja CERP-a i svih nadležnih i CERP-u nadređenih tijela i institucija (DUUDI, Ministarstvo državne imovine, Vlade RH,…) koji su se svi redom bez iznimke tijekom razdoblja listopad 2013.g. – 2021.g. pisanim putem proglasili nenadležnim za postupanje po ugovoru o pravu građenja i rješavanju formalno-pravnih pitanja neophodnih za realizaciju projekta, a što je za posljedicu imalo da grupacija Fantasyland više od 10 godina nema nadležne ugovorne strane u Republici Hrvatskoj za ugovor o pravu građenja koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH.“ 

Kako divna uređena pravna država!

Zaključiti ugovor o pravu građenja, i to uz suglasnost Vlade RH, a potom po tom ugovoru uredno godinama naplaćivati naknadu za pravo građenja i sve ostale naknade, te se u konačnici proglasiti nenadležnim za taj ugovor kao da i ne postoji. I ne samo to. Podnijeti i kaznene prijave protiv grupacije Fantasyland kao svoje ugovorne strane. Prijaviti i kao nezakonito sklopljen ugovor o pravu građenja koji je između HFP-a i Fantazije zaključen 2007.g. uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva. Prijaviti i da Fantazija projekt d.o.o. nije vlasnik nekretnina na zemljištu Šmidhen upisanom u zk.ul. 4268 k.o. Samobor već da je vlasnik HFP. Prijaviti i da je izvršeno nezakonito fiktivno povećanje temeljnog kapitala društva Fantazija projekt d.o.o.,…

Takvo apsurdno postupanje najviših tijela državne vlasti je očito moguće još samo u Republici Hrvatskoj, upravo kao i prethodno navedeno postupanje Državnog odvjetništva i USKOK-a kao tijela pravosudne vlasti koji su više od 8 godina, od 2010.g. pa sve do 30. svibnja 2018.g. provodili istragu i kriminalističko istraživanje nad grupacijom Fantasyland i njenim odgovornim osobama. 

Sve prethodno navedeno stoji u tužbama Slavena Čolaka i grupacije Fantasyland protiv HFP-a, AUDIO, CERP-a i Republike Hrvatske, pa tako između ostalog i slijedeće:

„Kakva se poruka šalje investitorima ako je moguć apsurd da državni Fond (Hrvatski fond za privatizaciju) zaključi Ugovor o pravu građenja sa Fantazija projektom 2007.godine uz suglasnost Vlade RH, a potom taj isti Fond 2010.g. (dakle 3 godine nakon zaključenja ugovora) prijavi taj isti Ugovor o pravu građenja kao nezakonit, da bi potom Državnom odvjetništvu trebalo više od 8 godina da provede istragu i kriminalističko istraživanje, te u konačnici u svibnju 2018.g. utvrdi da je Ugovor o pravu građenja zaključen sukladno zakonu bez ijedne utvrđene nepravilnosti?

U takvim okolnostima institucionalne opstrukcije i progona neviđenih razmjera nije moguće poduzeti nikakvu gospodarsku aktivnost, a kamoli realizirati projekt poput Fantasylanda.“

Ono što je posebno nevjerojatno u tom cijelom zaista oglednom primjeru „funkcioniranja“ Republike Hrvatske kao pravne države je činjenica da su istraga i kriminalističko istraživanje više od 8 godina provođeni čak i nad ugovorom o pravu građenja koji je prije više od 16 godina zaključen uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva ispred kojeg je upravo bivša glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, a kao tadašnja zamjenica glavnog državnog odvjetnika u Građanskom odjelu DORH-a, 2007. godine sudjelovala u davanju smjernica za izradu elemenata tog ugovora o pravu građenja, a po kojem ugovoru su se od 2013.-te godine svi u Republici Hrvatskoj proglasili nenadležnim za postupanje, i CERP, i DUUDI, i Ministarstvo državne imovine, i Vlada RH uz čiju je suglasnost zaključen taj ugovor. 

Također, ono što je posebno zabrinjavajuće po pravni sustav Republike Hrvatske, ako on uopće više i postoji, je apsurdno postupanje bivšeg FONDA za privatizaciju (HFP) koji je kao ugovorna strana iz ugovora o pravu građenja 2009/2010 godine kazneno prijavio i da društvo Fantazija projekt d.o.o. nije vlasnik nekretnina na zemljištu Šmidhen upisanom u zk.ul. 4268 k.o. Samobor već da je vlasnik HFP, iako je iz zemljišnih knjiga i pravomoćnih sudskih odluka Trgovačkog suda u Zagrebu od prije više od 16 godina bilo vidljivo da je društvo Fantazija projekt d.o.o.100%-tni vlasnik svih nekretnina na zemljištu  Šmidhen.

A potom još apsurdnije, „našem velebnom“ Državnom odvjetništvu trebalo je više od 8 godina da tu prijavu  FONDA odbaci te u konačnici Činjeničnom pravnom analizom  ŽDO Osijek br. KR-DO-704/2015 iz lipnja 2017. godine ipak utvrdi ono što je bilo već utvrđeno i vidljivo u zemljišnim knjigama i pravomoćnim sudskim odlukama Trgovačkog suda u Zagrebu prije više od 16 godina, a to je činjenica da je 100%-tni vlasnik nekretnina ipak društvo Fantazija projekt d.o.o. Naravno, u tom periodu od 8 godina grupacija Fantasyland obratila se DORH-u i USKOK-u te i Ministarstvu pravosuđa putem više desetaka dopisa kojima je godinama uzaludno tražila donošenje državnoodvjetničke odluke po tim kaznenim prijavama, ali uzaludno.

Tek 30. svibnja 2018.g., na Dan državnosti, donesena je državnoodvjetnička odluka kojom su odbačene u cijelosti kaznene prijave HFP-a od 08. prosinca 2009.g. i 28. svibnja 2010. podnesene protiv Slavena Čolaka i grupacije Fantasyland iz Samobora te njenih odgovornih osoba.

Uistinu impresivan pothvat našeg „velebnog“ državnog odvjetništva poslije 8 godina trajanja istrage, i to na sam nacionalni praznik svih Hrvata, Dan državnosti. Pored takvog „ažurnog“ odvjetništva, svaki daljnji komentar poraznog stanja hrvatskog pravosuđa je suvišan.

No, niti to nije sve. Istovremeno tijekom 2009/2010 godine, dakle za vrijeme uprave HPB-a pod vodstvom Čede Maletića te u vrijeme kada je na čelnom mjestu HFP-a bio predsjednik HFP-a Vedran Duvnjak, pokrenut je i postupak tzv. „HPB Bankomat“ koji je tek prošle godine, a nakon 14 godina trajanja, okončan pred Županijskim sudom u Zagrebu oslobađajućom presudom za sve okrivljene u tom kaznenom postupku, što će zasigurno prouzročiti i daljnje enormne troškove po Hrvatsku poštansku banku i Republiku Hrvatsku.

Maxportal je u proteklim godinama nazočio na brojnim raspravama tog najdužeg maratonskog predmeta USKOK-a tzv. „HPB Bankomat“ pa tako i na iznošenju obrane i završene riječi optuženih te i izricanju presude dana 4. svibnja 2023 godine.

 • Video-zapis sa završne riječi Slavena Čolaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“

Maxportal je objavio i video zapise sa završne riječi Slavena Čolaka kao jednog od optuženih u tom kaznenom postupku, a u kojoj završnoj riječi su i svi nazočni mediji ( a nazočni su bili gotovo svi) imali priliku i javno te neposredno pred Županijskim sudom u Zagrebu saznati za mnogobrojne konkretno navedene teške oblike zlouporaba počinjenih od strane Državnog odvjetništva i USKOK-a te bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić koja je davne 2009. godine pokrenula taj postupak.

Presudom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno je u cijelosti postupanje sukladno zakonu i propisanim procedurama od strane svih optuženih a u odnosu na optuženog Slavena Čolaka je utvrđeno da isti nije počinio nikakvo kazneno djelojer niti jedan provedeni dokaz ne upućuje, a kamoli da bi dokazao navedenu tvrdnju.“

Kada netko u Hrvatskoj može biti predmetom istrage i kaznenih postupaka više od 14 godina, a sve to i bez ikakvih sankcija za odgovorne u pravosuđu, slobodno se i bez ikakve zadrške može ustvrditi da pravna sigurnost u Republici Hrvatskoj uopće ne postoji, čak niti u naznakama. Ili pak moguće ona postoji, ali je namijenjena samo za one odabrane, upravo one koji su uzrokom pravne nesigurnosti koja je očito namijenjena samo za obične građane.

Prethodno navedeno evidentno ukazuje da Republici Hrvatskoj s potpunim pravom pripada samo dno europske ljestvice kada je u pitanju pravna sigurnost i vladavina prava, a kao što to i govore službeni javno objavljeni podaci. Međutim, prethodno navedeno ukazuje i da Hrvatska po pitanju pravosuđa više i ne može bitno nazadovati.

Stoga, s punim pravom očekujemo samo pozitivne promjene po pitanju daljnjeg rada hrvatskog pravosuđa, kako sudova, tako i Državnog odvjetništva.


 • Video-zapis sa završne riječi Slavena Čolaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ 


 • Video-zapis sa završne riječi Slavena Čolaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“

 • Video-zapis sa završne riječi Slavena Čolaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“


 • Video-zapis sa završne riječi Slavena Čolaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“

M. Marković/Foto: arhivska fotografija


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->