Zajednica Susret na edukaciji o ravnopravnom tretmanu korisnika 

8 srpnja, 2022 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

U sklopu projekta „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ KK.08.1.3.04.0051 koji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva KK.08.1.3.04 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije,  Zajednica Susret provela je Edukaciju o ravnopravnom odnosu/tretmanu korisnika neovisno o dobi, spolu, naciji i vjeroispovijest za zaposlenike prijavitelja i partnere, te članove projektnog tima.Zajednica Susret oduvijek teži ka ostvarivanju društva socijalne pravde i naglasak stavlja na ravnopravnost spolova i nediskriminaciju. Tijekom provedbe projektnih aktivnosti vodi  računa o istovjetnom pružanju usluge korisnicima bez obzira na rod, spol, rasno i etničko podrijetlo ili vjersku pripadnost.

Temeljna nit vodilja u poslovanju jest kvaliteta rada koja nije niti će ikada biti zasnivana na predrasudama, stereotipima ili bilo kojem obliku diskriminacije koje su prisutne u društvenoj zajednici.

Kroz navedeni projekt, a što je posebno istaknuto na edukaciji, važnost je pridodana promicanju jednakih mogućnosti koje ima za cilj svakom pojedincu pružiti mogućnost za povećanjem razine kompetencija za obavljanje radnih zadataka, socijalnu uključenost kao i osobno ostvarenje u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

U verbalnom i neverbalnom  izražavanju u obzir će se uzeti rodna perspektiva, što znači da će komunikacija biti usmjerena na pripadnike oba spola.

Projekt “Prevencija institucionalizacije osobe u riziku” ima za cilj omogućiti prevenciju ovisnosti i  težak položaj ovisnika u društvu te im stvoriti uvjete za daljnji rast i razvoj, kao i osigurati da osobe u riziku od ovisnosti izbjegnu institucionalizaciju te da se kroz usluge savjetovališta smanji recidiv nepoželjnog oblika ponašanja.

Kako su korisnici na ovom projektu isključivo ovisnici i osobe u riziku od ovisnosti, sav sadržaj projektnih aktivnosti je usmjeren i prilagođen njihovim potrebama.

Osim edukacije o ravnopravnom tretmanu korisnika, održana je u sklopu istog projekta i  Edukacija o zelenoj ekonomiji i zaštiti okoliša.

Vrijednost EU projekt „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ je 4.241.922,80 kuna , a  financiran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu natječaja „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Projekt bi na godišnjoj razini trebao obuhvatiti 30 korisnika s područja Grada Zagreba, te županija koje gravitiraju Gradu Zagrebu što će zasigurno dostići uz pomoć Centra za socijalnu skrb Zagreb kao partnera u projektu.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret ovim će projektom doprinijeti procesu deinstitucionalizacije. Kroz unaprjeđenje infrastrukture osigurat će se prostor za  uključivanje većeg broja korisnika koji će koristiti socijalne usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja izvan institucija, te tako prevenirati institucionalizacija ovisnika.

Zajednica Susret će time značajno doprinijeti smanjenju recidiva liječenih ovisnika i preventivno djelovati na osobe koje su u riziku od ovisnosti.

Projektom će se dodatno ojačati mreža izvaninstitucijskih usluga i podrške u zajednici što je značajan doprinos socijalnom uključivanju ovisnika kao ranjive i marginalizirane skupine društva.

R.I. /Foto: press


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->