Započinje objava registra suradnika Udbe

27 studenoga, 2021 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Na Web stranici Hrvatskog križnog puta objavljeno je da na sjednici proširenog Upravnog odbora udruge Hrvatski križni put 13. lipnja 2021. jednoglasno je donesena odluka o sukcesivnoj objavi Registara dužnosnika, službenika i suradnika Udbe.
“Za voditelja projekta određen je glavni tajnik HKP-a Bože Vukušić, a plan je bio da se do sredine srpnja 2021. pokrene web stranica Udruge i objavi prvi dio registra. Na žalost, zbog nepredviđenih tehničko-informatičkih problema pa potom i epidemioloških (tijekom rujna i listopada, jedan za drugim obolijevali su skoro svi suradnici na ovom projektu), posao se oduljio sve do sada, do kraja studenoga 2021.

Uvodnu riječ na navedenoj sjednici imao je predsjednik HKP-a Vice Vukojević koji je među ostalim rekao:

„Udruga je u proteklom razdoblju, od osnivanja 2004. godine do danas, prikupila oko tri milijuna stranica dokumenata o stradanju hrvatskog naroda od završetka Drugog svjetskog rata do raspada komunističke Jugoslavije.

Među ostalim, Udruzi su na raspolaganju arhive bivše Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, Kluba hrvatskih povratnika iz iseljeništva i Počasnog bleiburškog voda. Također, Udruga je pribavila obimnu dokumentaciju iz raznih arhiva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji.

Na temelju te dokumentacije moguće je u velikoj mjeri identificirati dužnosnike, službenike i suradnike jugoslavenskih tajnih službi te rekonstruirati njihovu aktivnost. Kako se nisu ostvarila očekivanja da će taj posao institucionalno obaviti država u sklopu šireg lustracijskog zahvata prema pojedincima koji su sudjelovali u narušavanju nacionalnih i ljudskih prava za vrijeme komunističke Jugoslavije, prijedlog je da to učini naša Udruga s obzirom da raspolaže potrebnom dokumentacijom, kadrovima i znanjem za stručno, profesionalno i odgovorno obavljanje tog zadatka.“

Potom je Vice Vukojević dao riječ glavnom tajniku HKP-a Boži Vukušiću. Citat iz zapisnika:

„Bože Vukušić iznosi da se na konkretnom projektu sistematizacije podataka o dužnosnicima, službenicima i suradnicima jugoslavenskih tajnih službi za potrebu njihova objavljivanja u registrima, intenzivno radi proteklih tri godine. U tom je razdoblju otkupljeno od Hrvatskog državnog arhiva (HDA) i većim dijelom obrađeno oko milijun stranica dokumenata iz posjeda bivše Službe državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske (SDS RSUP SRH).

Početkom ove godine pribavljena je potrebna informatička oprema i programi za obradu prije navedene dokumentacije, a od početka ožujka o.g. na njenoj obradi ciljano radi troje analitičara i on kao voditelj. Navedeni analitičari su stručno osposobljeni za taj posao jer su se veći dio svog profesionalnog radnog vijeka bavili upravo istim ili sličnim poslom. Također, u radu nam pomaže nekoliko vanjskih stručnih konzultanata, analitičara i informatičara.

Registri se planiraju objaviti u nekoliko etapa, a cijeli posao trajao bi oko dvije godine.

Za objavu je već spreman registar suradnika bosansko-hercegovačke Udbe od 1970. do 1991. godine i njega ćemo objaviti čim se izradi web-stranica. Zapravo, plan je bio do sredine svibnja 2021. uspostaviti web-stranicu i objaviti tu prvu tranšu popisa suradnika i njihovih dosjea, ali nas je u tome najprije omeo corona virus kojim se bio zarazio naš glavni informatičar, pa onda i znatno veće obveze koje je on osobno, kao koordinator imao oko organiziranja komemoracije u povodu 76. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda na tri lokacije (Bleiburg, Mirogoj i Udbina).

Dokumentaciju iz BiH pribavljena je u integralnom obliku na mikrofilmovima koji su digitalizirani. Radi se o nešto manje od četiri tisuće imena suradnika i operativnih veza, s osnovnim podacima na oko pedeset tisuća stranica: identifikacijski podaci suradnika, njihovi pseudonimi i centar Udbe za koji su radili, kao i vrijeme i okolnosti vrbovanja te teme i objekti interesa.

U isto vrijeme kad i registar suradnika bosansko-hercegovačke Udbe, objavit će se svi važniji zakoni i pravilnici rada Udbe, posebice oni koji se odnose na postupak vrbovanja, registracije i vođenja suradnika, tako da se unaprijed onemoguće špekulacije o tome je li ili nije netko mogao biti registriran kao suradnik bez da je to zaista i bio.

Dokumentacija na temelju koje se vrši rekonstrukcija suradnika hrvatske Udbe sastoji se od gotovo jednog milijuna dokumenata, a do sada je obrađeno oko 15% materijala. Prva tranša za objavu iz te baze može se očekivati za oko 3-4 mjeseci, a onda u jednakim razmacima još u tri do četiri tranše.

Prije toga objavit će se registar dužnosnika i službenika hrvatske Udbe. S obzirom da su oni bez iznimke bili i članovi Saveza komunista (SK), pribavljeni su i njihovi partijski dosjei iz arhive Centralnog komiteta (CK SK) te će se i njih objaviti.

Potom će uslijediti obrada i objava dokumentacije o suradnicima Udbe iz ljubljanskih, beogradskih i drugih arhiva.“

Na kraju je Vice Vukojević dao riječ rizničaru Antunu Suiću:

„Rizničar Antun Suiću je izvijestio da su dosadašnji troškovi pribavljanja i obrade navede dokumentacije: oko 500.000,oo kuna za otkup dokumentacije iz HDA u Zagrebu, oko 350.000 kuna za nabavu dokumentacije iz Sarajeva, Ljubljane i Beograda, oko 100.000,oo kuna za nabavu informatičke opreme i oko 100.000,oo kuna za rad analitičara, informatičara i konzultanata od početka veljače do kraja svibnja 2021.

Proteklih šest-sedam godina, dakle, investirano je oko 1.050.000,oo kuna u ovaj projekt. Dosadašnji rad Udruge općenito se najvećim dijelom financirao iz donacija pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj i hrvatskom iseljeništvu te manjim dijelom od prodaje knjiga čiji smo bili nakladnici i honorara za suradnju na televizijskim dokumentarnim serijalima.

Za dovršetak projekta kroz iduće dvije godine potrebno je osigurati oko 750.000,oo ili oko 100.000,oo eura. Prosječni mjesečni izdaci za rad analitičara, informatičara i konzultanata te trošak ureda i nabave uredskih potrepština iznose oko 25.000,oo kuna (x24=600.000,oo kuna).  Izrada web-stranice, zakup servera i njihovo održavanje tijekom dvije godine iznosit će oko 150.000,oo kuna.“

Na naslovnoj fotografiji: VodstvoHKP-a: rizničar Antun Suić, zamjenik predsjednika Milan Kovač; predsjednik Vice Vukojević, potpredsjednik Ivan Beljan; predsjednik Časnog suda Ante Sarić i glavni tajnik Bože Vukušić


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->