BIOGRAFIJA NOVOG MINISTRA: Rođeni Splićanin, školovao se na Hvaru, doktorirao na PMF-u!

siječanj 29, 2020 maxportal
Share Button

Nakon smjene ministra Milana Kujundžića premijer Andrej Plenković je objavio da će za novog ministra zdravstva predložiti Vilija Beroša, Kujundžićeva dosadašnjeg zamjenika.Kandidat za novog ministra rođen 13. prosinca 1964. godine u Splitu, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Jelsi na otoku Hvaru.

Nakon završetka vojnog roka upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Po nacionalnosti Hrvat i državljanin Republike Hrvatske. Oženjen, otac dvoje djece.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 24. listopada 1989. godine s prosječnom ocjenom 4,83.

Još kao student bavio se znanstveno-istraživačkim radom i objavio nekoliko radova. Obvezni pripravnički staž obavio je u Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice“, a državni ispit za obavljanje samostalnih aktivnosti – stručni ispit položio 6. prosinca 1990. godine u Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba.

Poslijediplomski doktorski studij upisao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije.

Mobilni telefonski broj novih ministra ima šest četvorki.

Na istom fakultetu u lipnju 2006. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Promjene tumor supresorskog gena APC u tumorima središnjeg živčanog sustava” pod mentorstvom Nives Pećine-Šlaus i stekao akademsku titulu doktora prirodnih znanosti.

U životopisu također navodi da je suradnik u nastavi na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na Stomatološkom fakultetu je suradnik u nastavi u održavanju dodiplomske nastave u sklopu kolegija Opće i ratne kirurgije. Također je suradnik na poslijediplomskom znanstvenom studiju na kolegiju „Križobolja u stomatološkoj praksi“.Na Medicinskom fakultetu surađuje na dodiplomskoj nastavi u okviru kolegija „Biološka i genska terapija tumora“, pri Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KB Sestre milosrdnice.

Na poslijediplomskom studiju „Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija“ Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu surađuje na kolegijima „Odabrana područja iz rinologije“ i „Onkologija u otorinolaringologiji”, te na poslijediplomskoj nastavi na kolegiju neurologije pri Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice.

Na Edukacijsko-rehabiltacijskom fakultetu suradnik je u preddiplomskoj nastavi na kolegijima: Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava, studijski smjer Rehabilitacije i Neurokirurški pristupi oštećenjima središnjeg živčanog sustava, studijski smjer Logopedije.

U rujnu 2011. godine odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi stekao je naziv primarijus.

Imovinska kartica

U imovinskoj kartici koju je ispunio prilikom dolaska na dužnost pomoćnika ministra zdravstva navodi da mu supruga radi u dječjem vrtiću, ima neto plaću od 6.184 kune te da zajedno imaju dva kredita – jedan od 50.000 eura podignut 2016. i drugi od 75.500 eura podignut 2008.

U Zagrebu imaju dvije nekretnine – od 140 kvadrata u Rudešu i od 50 kvadrata u Vrapču. Imaju i voćnjak od 1692 kvadrata u Laduču. Beroš je i suvlasnik stana od 75 kvadrata i kuće s okućnicom od 135 kvadrata u Jelsi na Hvaru, što je stekao nasljedstvom.

Supruga posjeduje Audi A3 iz 2011., a on Jeep iz 2008. Suvlasnik je glisera, procijenjenog na 70.000 kuna. Naveo je i da posjeduje sat Breitling u vrijednosti od 35.000 kuna, dar roditelja za doktorat

S obitelji ima i štednju od 25.000 eura.

Za kraj jedna zanimljivost. Mobilni telefonski broj novih ministra ima šest četvorki.

R.I. /Foto: Glasistre

 

Komentari
Share Button