Ovo je popis najboljih liječnika i stomatologa u Hrvatskoj. Provjerite je li Vaš doktor među njima

10 studenoga, 2015 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

NAKON što je prošle godine objavljen popis najboljih liječnika i stomatologa u Hrvatskoj prema glasovima pacijenata, ove godine smo u prilici objaviti još širi i potpuniji popis.Kriterij pri odabiru je bio minimalno pet konstruktivnih pozitivnih komentara. U slučajevima da je doktor imao više od pet komentara, gledao se odnos pozitivnih i negativnih komentara.

Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima liječnici ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata.

Zbog lakše preglednosti, doktori su popisani po gradovima abecedno unutar svake specijalizacije.

Najbolji liječnici po preporukama pacijenata 2015. godine!

Dermatovenerologija:

 • Snježana Komadina Bauer – Crikvenica
 • Ljiljana Škrinjar, Krešimir Kostović,  Dijana Celić, Nevia Delalle-Lozica,  Andrija Stanimirović – Zagreb

Dječja kirurgija:

 • Nado Bukvić – Rijeka
 • Zenon Pogorelić – Split
 • Zoran Bahtijarević, Tomislav Luetić,  Zoran Barčot, Stanko Ćavar, Fran Štampalija, Dražen Belina, Andrija Car – Zagreb

Endokrinologija:

 • Marijan Tandara – Split
 • Dubravka Dvorščak – Varaždin
 • Ante Barbir, Igor Bjelinski, Darko Kaštelan, Gorana Mirošević, Josip Žmire, Davorka Herman-Mahečić – Zagreb

Fizijatrija:

 • Mirjana Jukica – Split
 • Blaženka Nekić, Stjepko Bučan, Dragica Lekić, Maja Mirković, Spomenka Sremac-Bohaček – Zagreb

Gastroenterologija:

 • Miliš Lalovac – Dubrovnik
 • Marinko Marušić, Davor Radić, Ivo Rotkvić, Mirjana Kalauz, Branko Bilić – Zagreb

Ginekologija:

 • Slavko Marić – Biograd na moru
 • Romana Švaljek Toth – Bjelovar
 • Ivan Vlastelić  – Crikvenica
 • Dubravko Jalšovec  – Čakovec
 • Željko Bačić, Zoran Cikatić, Zoran Tešanović  –  Dubrovnik
 • Mirjana Vrkljan-Radošević, Darko Gusić  – Gospić
 • Lenija Pavić-Lugović – Jastrebarsko
 • Robert Živčić – Karlovac  
 • Linda Zanchi –  Kaštela
 • Nero Marinović – Omiš
 • Boris Uhač – Opatija
 • Mirjana Glavaš, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Zvjezdana Fuštin, Zoran Popović, Mirjana Rubin, Siniša Matković, Mirjana Jakobović,  Renata Bečarević – Osijek
 • Lina Štefanić – Poreć
 • Krešimir Musić – Požega
 • Margaret Ličinić-Modrušan – Pula
 • Tomislav Perkov – Pula
 • Miodrag Vezmar, Aleks Finderle, Miroslav Stamatović, Dubravka Kalinić, Oleg Petrović, Mirko Prodan, Ivan Saftić, Hrvoje Vlašić, Ivana Šimunović, Marinko Marić – Rijeka
 • Nenad Škvorc – Samobor
 • Tomislav Grgurević – Slavonski Brod
 • Lidija Pejković , Ante Pecotić – Solin
 • Ivan Palada, Dino Markovina, Tihomir Bušić, Martina Šunj, Zoran Meštrović, Tanja Vukušić-Pušić, Jakov
 • Viđak, Teo Budimir, Ante Mršić, Jelena Marušić, Robert Vulić, Ivana Alujević-Jakus, Sandra Benzon, Tatjana Postrak-Jukić, Nives Luetić, Ante Radić, Marko Mimica, Vedran Hrboka, Damir Roje, Baldo Obad – Split
 • Filomena Tolić-Kovačić, Jozo Brnić, Ivan Jandrić, Željko Blažinkov – Slavonski Brod
 • Hrvoje Brijačak – Varaždin
 • Vladimir Blagaić – Velika Gorica
 • Zdenka Japundžić – Vinkovci
 • Edita Tadić, Ilva Marić, Zdenko Matas – Zadar
 • Miro Šimun-Alebić,  Nassabain Khaled, Gordan Rački, Ivan Bolanča,Trpimir Goluža, Zlata Srebreniković, Ana Zovak, Ivan Grbavac, Zrinka Komadina-Estatijev, Topalović Zlatko, Višnja Tadić, Tihana Mazalin, Dražan Butorac, Jasenka Grujić- Koračin, Zdenko Paral, Višnja Latin,  Dragana Ljubojević, Sanja Gršić-Burić, Renata Dragun, Zdravko Jeleković, Goranka Hudiček-Martinčić, Danijela Lučić  Romana Dmitrović, Danijel Šeba, Bruno Vuletić, Mislav Herman, Dubravko Barišić, Držislav Kalafatić, Snježana Belak, Antun Balaša, Milan Kos, Đurđa Žigmundovac-Klaić,  Dražen Lučinger, Neven Tučkar, Ratko Matijević, Miljenko Manestar, Mario Kerner, Mario Ćurić, Ante Vuković, Damir Zudenigo, Dario Majnarić,  Berivoj Mišković, Tomislav Župić, Miro Šimun-Alebić, Mario Podgajski, Danka Mirić-Tešanić, Željko Duić, Branko Rajhvajn, Maja Gudelj, Damir  Bagović,  Ingrid Marton, Karlo Tomičić, Mario Kerner, Ilija Alvir, Tomislav Čanić, Darko Husar, Nataša Šemnički, Ulla Marton, Erden Radončić, Siniša Stanković, Snježana Škrablin, Ozren Grgić, Karmen Dubreta, Darko Tomica, Goran Vujić , Sanja Boras, Josip Valetić, Bauman Renato, Šeba Danijel, Josip Đelmiš, Ljubomir Jokanović, Borislav Dokuzović – Zagreb
 • Magid Ayoub, Elvira Matijević – Zaprešić

Hematologija:

 • Slobodanka Ostojić-Kolonić, Radovan Vrhovac, Sandra Bašić-Kinda – Zagreb

Infektologija:

 • Goran Tešović – Zagreb

Interna medicina:

 • Robert Matutinović, Milan Marković – Split
 • Tajana Filipec-Kanižaj, Tajana Silovski, Marina Lampalo, Vedran Tomašić, Marica Bračić-Kalan, Vedran Batarelo, Dean Mileta, Inga Mandac-Rogulj, Ingrid Prkačin, Ljubica Vazdar – Zagreb

Kardiologija:

 • Hrvoje Stipić – Krapina
 • Ante Obad – Split
 • Ante Anić – Zadar
 • Edvard Galić, Miomir Vesković, Vera Slatinski, Jure Mirat, Aleksandar Ernest – Zagreb

Kardiokirurgija:

 • Igor Rudež, Hrvoje Gašparović – Zagreb

KIRURGIJA

Maksilofacijalna:

 • Ivan Zajc, Predrag Knežević, Naranđa Aljinović-Ratković, Mišo Virag – Zagreb

Opća:

 • Darko Krstov – Dubrovnik
 • Giordano Bačić – Rijeka
 • Emil Kinda , Franjo Rudman, Mladen Petrunić , Ognjen Barčot , Zrinko Mađar, Stipislav Jadrijević, Amir Ibukić , Leonardo Patrlj, Tomislav Baotić, Dragan Krnić, Pavo Kostopeč, Mladen Japjec – Zagreb

Oralna:

 • Leonard Bergovec – Čakovec
 • Davor Brajdić – Karlovac
 • Willy Kocjan – Rijeka
 • Marijan Baranović – Slavonski Brod
 • Krešimir Doblanović, Berislav Perić, Marko Bajs, Jurica Krhen – Zagreb

Plastična:

 • Vice Grabovac  – Split
 • Mladen Duduković , Ivo Džepina, Kinčl Miroslav, Rado Žic , Zoran Veir, Dinko Bagatin – Zagreb

Torakalna kirurgija:

 • Dinko Stančić-Rokotov, Igor Nikolić – Zagreb

Vaskularna:

 • Vladimir-Zvonimir Pelegrin – Zagreb

Mikrobiologija:

 • Javorka Leko,Grbić – Zagreb

Nefrologija:

 • Krešimir Galešić  – Zagreb

Neurokirurgija:

 • Josip Paladino, Krešimir Rotim, Darko Chudy, Vatroslav Čerina, Goran Mrak, Marin Stančić, Hrvoje Jednačak, Pavle Miklić, Tomislav Sajko, Robert Saftić, Miroslav Vukić, Damir Tomac, Vjekoslav Jeleč, Jurica Maraković, Marcel Marcikić  – Zagreb

Neurologija:

 • Dario Sučević , Mario Mihalj – Split
 • Ervina Bilić, Mario Habek,  Željka Petelin, Vesna Brinar, Morana Ivičić – Zagreb

Nuklearna medicina:

 • Ivan Mihaljević – Zagreb

Obiteljska medicina:

 • Janja Radić –  Bakar
 • Marica Polegubić –  Biograd na moru
 • Ljubica Hunjadi – Čakovec
 • Mario Čurlin –  Dubrovnik
 • Snježana Vučić-Peris –  Karlovac
 • Nenad Delić –  Knin
 • Rene Puharić,  Ljiljana Šepić  –  Opatija
 • Vesna Samardžić-Ilić, Ljiljana Išmić, Zrinjka Dananić, Aleksandra Vojvodić, Albina Dumić   – Osijek
 • Željko Mršić –  Požega
 • Petra Jurišić,  Eda Karlović, Damir Ševeljević, Neda Ćuk, Laura Ambrozić-Pavković, Ines Diminić-Lisica, Ljiljana Radović-Antolović, Nina Bašić-Marković , Aleksandar Ljubotina, Željana Strišković – Rijeka
 • Ivana Prpić-Znidarčić – Samobor
 • Jasmina Grbić,  Antun Bukvić, Darka Šeremet – Slavonski Brod
 • Doris Pallaoro-Šarotić, Eda Trs-Matešić, Ariana Medini, Anka Koštić,Mešin, Jadranka Bandalo-Žebčević, Jadranka Radman – Split
 • Sanja Škudar-Popović, Silvija Cikač – Varaždin
 • Sanja Šikić-Kukić  – Velika Gorica
 • Marija Sotinac,Ozren Koščić  – Vinkovci
 • Biljana Žigurski-Mračić – Ana Dunatov – Zadar
 • Tajana Lovnički-Kontent, Valentina Nakić, Verica Brozović-Kisić, Željka Šubarić, Iva Stasiow, Branislava Čilić,  Nada Majić,Vesna Tabak, Jelena Ević, Aida Jelaska, Hrvoje Uremović, Vjekoslava Amerl-Šakić, Vera Šoštarić-Želalić, Dario Čurik, Iva Cigić, Jelena Ević, Nevenka Sremac, Jadranka Grbić, Marina De Zan , Željko Razum, Ilko Tranfić, Vanja Gojak-Marjanović, Ada Mikulić,  Mirjana Čop-Katunar, Nives Tarle-Bajić, Mladen Štritof , Blanka Jakić, Mladen Prlina,  Sanja Župan-Kovačić, Davor Mlikotić , Biseka Jankolija , Milan Mazalin, Sanja Badrić-Ranilović,  Dijana Parać-Bebek, Dubravka Došen, Vlatka Nevistić, Jasminka Bunjevčević-Šeša –  Zagreb

Oftalmologija:

 • Dobrila Karlica – Split
 • Miro Kalauz, Zlatko Juratovac, Jelena Dorešić-Petrinović, Tomislav Vidović, Rajko Kordić,  Damir Bosnar,
 • Nenad Vukojević, Gorana Pavičić, Neda Striber – Zagreb

Onkologija:

 • Jelena Roganović – Rijeka
 • Andrej Roth, Ivan Milas, Tomislav Orešić, Martina Bašić-Koretić, Adem  Hajredini, Fedor Šantek, Ljerka Eljuga, Ilona Sušac – Zagreb

Ortopedija:

 • Hrvoje Mitrović  – Slavonski Brod
 • Lopac Danijel – Gospić
 • Miljenko Franić, Ivan Benčić, Tomislav Smoljanović , Mislav Jelić, Ivan Bojanić, Tomislav Đapić, Danijel Matek, Zdravko Jotanović, Igor Šmigovec, Damir Hudetz , Darko Antičević,  Milan Milošević – Zagreb

Otorinolaringologija:

 • Ivan-Anđelko Lisec – Split
 • Domagoj Butigan – Varaždin
 • Siniša Stevanović  – Virovitica
 • Zlatko Kljajić, Robert Tafra, Lana Kovač-Bilić, Robert Trotić, Renato Janušić, Livije Kalođera, Mirko Ivkić, Baudoin Tomislav, Ivica Klapan, Mihael Ries, Borut Marn, Boris Filipović, Ivan Ožegović, Vinko Borčić , Tin Znaor, Zaviša Čolović, Boris Bumber, Goran Gudelj, Domagoj Parazajder, Ivan Rašić – Zagreb

Pedijatrija:

 • Ivona Brbora – Dubrovnik
 • Dušica Gazdić-Kvakan – Čakovec
 • Stana Gardijan – Jastrebarsko
 • Tatjana Ravnić-Bunčić –  Pula   
 • Jadranka Petrović-Schneider, Bojana Petrov-Križanović – Osijek
 • Srećko Severinski, Neven Čače – Rijeka
 • Ilonka Artuković –  Samobor
 • Tatjana Brzica – Slavonski Brod
 • Dubravko Matić, Snježana Kapor-Jeričević, Blanka Labura, Meira Kraus, Ada Kirn – Split
 • Kornelija Kovač  – Velika Gorica
 • Milivoj Jovančević, Metka Regan,  Diana Puževski,  Miroslav Dumić, Lidija Sekulović-Uzelac, Mirjana Tomčić, Iva Palčić , Marinka Marić, Marina Lichter-Štajduhar, Andrea Kostinčer-Pojić, Stipe Čular, Erina Leona-Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Chaouki Ayoub, Arnes Rešić, Oleg Jadrešin – Zagreb
 • Davorka Vitlov-Čirjak  – Zaprešić

Psihijatrija:

 • Anamarija Milun –  Popovača
 • Igor Girotto –  Rijeka
 • Vjera Munitić, Anđelko Beg  – Split
 • Nikola Drobnjak – Vinkovci
 • Spomenko Ilić – Virovitica
 • Branko Potočnik, Jurcan Goran, Marijan Montani, Željka Smerdelj, Dubravko Kužina, Ljiljana Škrinjarić, Tihana Jendričko, Zoran Madžarac, Rudolf Gregurek, Andreja Borovečki, Majda Grah, Zorana Kušević, Jadran Morović, Herman Vukšić, Aran Tomac, Davor Moravek, Živko Malnar – Zagreb

Pulmologija:

 • Ivan Alerić, Saša Srića, Mihovil Vrcić – Zagreb

Radiologija:

 • Sunčana Žuteković – Dugo Selo
 • Otmar Rubin – Osijek
 • Vinko Viđak, Ivo Gregurić, Jernej Bojan, Željko Herceg – Zagreb

Radioterapist:

 • Ana Mišir – Krpan – Zagreb

Reumatologija:

 • Dušanka Kaliterna-Martinović  – Split
 • Miroslav Harjaček, Branimir Anić, Miroslav Mayer – Zagreb

Stomatologija:

 • Franjo Hopek, Andrija Čorba  –  Bjelovar
 • Petar Bajan – Dugo Selo
 • Ivan Vanjaka, Nenad Savić – Kaštela
 • Luka Lubina – Knin
 • Mirela Veselinović, Ivona Bambir-Lesko, Sanja Mihaljčić,  Anastazija Aščić, Josip Prpić, Vladimir Haring, Josip Češ – Osijek
 • Matej Pirc – Požega
 • Željka Poljanić, Tomislav Vuletić, Goran Grenko  – Rijeka
 • Dario Bojčić, Tina Ugrin, Ante Kovačić, Držislav Pavičić – Split
 • Ivica Knežević – Samobor
 • Sonja Gazić-Pokupec  – Velika Gorica
 • Sergej Kuštera – Zadar
 • Inga Vučković, Daria Štambuk-Čosić, Mateja Jelić, Vladimir Basić, Nino Balenović, Berislav Mostarac, Nina Farkaš, Marija Stilinović Bjelica, Kristina Horvat,  Davor Tarle,  Luka Stojić, Marija Sović, Andrej Božić, Blaženko Crnojević, Biserka Dumnica, Romana Beketić-Lušić, Ivan Miletić, Siniša Varga, Darko Čajić , Jadranka Labura, Blanka Radujković , Davor Matković, Davor Čurković, Ivo Gašparac, Sanja Konjević-Jelenčić, Nenad Baltić, Ivana Golubić-Bago, Lidija Šulevski, Borisov Brankica, Rifet Herić, Ivica Anić, Ivan Katalinić, Igor Ivanković, Nenad Klasić, Josip Marcelić, Zlatan Vajzović, Zoran Kalina, Renata Lončar-Drugović  – ZagreB 

Urologija:

 • Predrag Mamontov – Pula
 • Igor Tomašković , Neven Kapun, Ahmad el Saleh – Zagreb

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •