PODJELA PLIJENA NAKON IZBORA: Tajni Aneks ugovora o koaliciji HDZ-a i Hrasta

25 rujna, 2014 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nakon onoga iz 2011. godine, izgleda da je u stranci Hrast na pomolu novi raskol. Naime, dok je predsjednik te stranke Ladislav Ilčić izvijestio javnost da je Veliko vijeće Hrasta podržalo koaliciju s HDZ-om, pet članova predsjedništva Hrasta oglasilo se priopćenjem za medije u kojem tvrde da se do ove odluke došlo kršenjem statuta.U drugim tekstovima  na Maxportalu obrađivali temu sukoba u Hrastu, ovdje donosimo predmet spora, a to je Ugovor o koaliciji s HDZ-om i (tajni) Aneks ugovora o koaliciji koji Hrastu jamči ulazak u parlament, formiranje  kluba zastupnika i podjelu mjestima u državnoj upravi i trgovačkim društvima.

Sporazum između HDZ-a i Hrasta

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Zagreb, Trg žrtava fašizma 4, zastupana po predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku, prof., i Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – HRAST, Zagreb, III. Retkovec 15b, zastupan po predsjedniku Ladislavu Ilčiću, prof., sklapaju:

Sporazum o prijeizbornoj i poslijeizbornoj koaliciji

Članak 1.

Hrvatska demokratska zajednica i Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku, polazeći od zajedničkog prihvaćanja temeljnih vrijednosti sadržanih u svojim političkim programima, utvrđuju postojanje potrebe formiranja Tomislav Karamarkopolitičkog zajedništva na razini Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovim Sporazumom stranke potpisnice potvrđuju svoju volju za dugoročnom političkom suradnjom na razini Republike Hrvatske, a svrha ovog Sporazuma je zajednički izlazak na izbore za zastupnike za osmi saziv Hrvatskoga sabora na području Republike Hrvatske 2015. godine. Također, ovim Sporazumom potvrđuje se podrška Hrasta – pokreta za uspješnu Hrvatsku kandidatu Hrvatske demokratske zajednice na izborima za predsjednika Republike Hrvatske koji će se održati 2014. godine.

Članak 3.

Stranke potpisnice Sporazuma, na idejnim osnovama svojih političkih programa žele zajednički djelovati na promicanju hrvatskih državnih interesa, očuvanju nacionalnoga dostojanstva i svekolikog napretka Republike Hrvatske.

Ciljevi koje potpisnici Sporazuma žele ostvariti, a time i hrvatskom narodu i građanima osigurati dobar život, ovise o ostvarenju programskih zadaća za koje će se stranke zalagati, a to su:

– osiguravanje dugoročno održivog ekonomskog rasta i ekonomije utemeljene na tržišno-socijalnom gospodarstvu, povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, smanjivanje nezaposlenosti te poticanje zapošljavanja – osobito mladih, stvaranje uvjeta za nove investicije, smanjenje nelikvidnosti i poreznih opterećenja, očuvanje politike fiskalne održivosti, potpora poljoprivredi, obrtništvu te malom i srednjem poduzetništvu;
– osnaživanje društveno odgovorne Hrvatske kroz promicanje kršćanskih vrijednosti, pronatalitetnu politiku i razumijevanje obitelji kao temeljne vrijednosti hrvatskog društva;
– razvoj temeljen na znanju, inovacijama, obrazovanju i informacijskim tehnologijama;
– reforma javnog sektora kako bi postao učinkovit u služenju građanima i gospodarstvu;
– potporu politici nulte tolerancije prema korupciji i nasilju;
– promicanje ravnomjernog, regionalnog i ruralnog razvoja Hrvatske;
– očuvanje hrvatskog sela i proizvodnje hrane;
– zaštita interesa umirovljenika i starijih osoba, osoba sa invaliditetom, kao i svih socijalno ugroženih osoba;
– čuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja i promicanje vrijednosti Domovinskoga rata;
– zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske u gospodarskom i političkom razvoju Republike Hrvatske;
– trajna briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini, njihov status i stvaranje pretpostavka za -stvarnu jednakopravnost i slobodan narodni život.

Potpisnice Sporazuma podržat će promicanje europskih vrijednosti i zaštitu hrvatskih interesa unutar Europske unije.

Članak 4.

Potpisnice Sporazuma također utvrđuju kako različitost u pojedinim svjetonazorskim pitanjima svih koalicijskih partnera nije i neće biti prepreka za zajedničku suradnju u najboljem interesu Republike Hrvatske i njenih građana.

Članak 5.

Stranke se obvezuju na zajedničko djelovanje u izbornoj kampanji i poslijeizbornu suradnju.

Članak 6.

Stranke su suglasne da će zastupljenost na pojedinim izbornim listama pravodobno usuglasiti.

Članak 7.

Stranke će javnosti obznaniti sklapanje ovog Sporazuma na zajedničkoj konferenciji za tisak.

Članak 8.

Potpisivanjem ovog sporazuma Hrvatska demokratska zajednica ostaje otvorena za sklapanje daljnjih sporazuma o prijeizbornoj i poslijeizbornoj koaliciji i sa drugim strankama.

Članak 9.

U znak pristanka na zaključenje ovog sporazuma ovlašteni predstavnici stranaka vlastoručno su potpisali ovaj sporazum.

Aneks sporazumu između HDZ-a i Hrasta

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Zagreb, Trg žrtava fašizma 4, zastupana po predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku, prof., i Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – HRAST, Zagreb, III. Retkovec 15b, zastupan po predsjedniku Ladislavu Ilčiću, prof., sklapaju:

karamarko ilcic

Aneks sporazumu o prijeizbornoj i poslijeizbornoj koaliciji za izbore za osmi saziv Sabora RH

Članak 1.

Hrvatska demokratska zajednica i I Hrast-pokret za uspješnu Hrvatsku suglasne su da će zastupljenost na pojedinim izbornim listama za osmi saziv Hrvatskoga sabora zajednički usuglasili.

Članak 2.

Potpisnice sporazuma obvezuju se da će se zastupljenost kandidata svake od političkih stranaka prilikom sačinjavnja zajedničkih listi utvrditi na temelju objektivnih političkih procjena, snage i zajedničkog interesa te sveobuhvatne analize rezultata parlamentarnih izbora 2011, izbora za članove u Europskom parlamentu 2013. i 2014. g. i izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, kupane i gradonačelnika Grada Zagreba 2013. godine

Članak 3.

Kandidati Hrasta – pokreta za uspješnu Hrvatsku bit će na onim mjestima na izbornim listama za koja obje stranke procijene da će s tih mjesta sigurno biti izabrani za zastupnike u Hrvatskom saboru Koja će to točno mjesta biti dogovorit će stranke potpisnice ovog Aneksa, na način da Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku u osmom sazivu Hrvatskog sabora parlamentarna stranka s mogućnomu formiranja Kluba zastupnika.

Članak 4.

Hrvatska demokratska zajednica i Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku ovim Aneksom sporazuma utvrđuju da će izbor kandidata za sve dužnosti u Vladi Republike Hrvatske, državnoj upravi i trgovačkim društvima biti temeljen na unaprijed utvrđenim kriterijima koje će postići koalicijski partneri, te će isključivo stručnost, kvalificiranost i iskustvo u obavljanju poslova biti kriterij izbora.

Članak 5.

Sva moguća otvorena pitanja stranke potpisnice ovoga Sporazuma rješavati će dogovorno, zajedničkom interesu i u duhu ovoga Aneksa Sporazuma.

Članak 6.

Aneks Sporazuma stupa na snagu nakon što ga potpišu predsjednici stranaka i usvoje središnja stranačka tijela potpisnica ovoga Sporazuma.

Članak 7.

U znak pristanka na zaključenje ovog sporazuma ovlašteni predstavnici stranaka vlastoručno su potpisali ovaj sporazum.


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->