Šef Hrvatskih šuma pokušao osnovati tvrtku, konkurenta HŠ-u, da sačuva fotelju nakon izbora

25 rujna, 2015 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BURNO je bilo na sjednici NO-a Hrvatskih šuma prije dva tjedna. Predsjednik Uprave Ivan Pavelić vikao je na članove NO-a jer nisu prihvatili njegovu inicijativu da ta državna tvrtka bude jedan od suosnivača nove tvrtke Hrvatsko drvo d.o.o, piše tjednik Lider.

Pavelić je od Nadzornog odbora 11. rujna tražio suglasnost za osnivanje nove tvrtke, no nije je dobio. To ga ipak nije pokolebalo u namjerama da osnuje Hrvatsko drvo pa je članovima Nadzornog odbora poručio da će suglasnost zatražiti od Skupštine HŠ-a koju čini ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina i da će je dobiti.

   >> Pavelić zaposlio kći ubojice iz Kusonja, a odbio sina poginulog branitelja 

U društvenom ugovoru o osnivanju Hrvatskog drva koji je dostavljen NO-u navedeno je da su njegovi suosnivači i tvrtke Ciprijanović te Tvin, no one uopće nisu dale suglasnost za to, a i u HGK tvrde da ne znaju ništa o tome da su suosnivači HD-a!?

U međuvremenu se doznaje da su protiv tog projekta još neke tvrtke koje se navode kao osnivači, jer je upitan smisao osnivanja nove tvrtke jer se radi o dupliciranju aktivnosti s Hrvatskim šumama. Svi se slažu i da je tajming osnivanja bio pogrešan. Svi osim Pavelića, kojem bi nova tvrtka mogla trebala postizborno pribježište.

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da Jakovina u trenutku održavanja NO-a HŠ-a nije znao za prijedlog uprave o HD-u i poručuju da će ministar razmotriti taj prijedlog dođe li na Skupštinu.

Nakon propasti plan o uhljebljenju na direktorskoj funkciji poslije izbora Pavelić je poručio da je bespredmetno komentirati taj slučaj jer Nadzorni odbor nije prihvatio prijedlog o osnivanju tvrtke Hrvatsko drvo.

D. Lukić/foto:faH

|\r|)/g,"");else{var b=[];ya(a,b,!0);a=b.join("")}a=a.replace(/ \xAD /g," ").replace(/\xAD/g,"");a=a.replace(/\u200B/g,"");ua||(a=a.replace(/ +/g," "));" "!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,""));return a},ya=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in wa))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r
|\r|)/g,"")):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in xa)b.push(xa[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)ya(a,b,c),a=a.nextSibling},D=function(a){this.L=a||k.document||document},Aa=function(a,b){var c=b||a.L,d=c||document;if(d.querySelectorAll&&d.querySelector)c=d.querySelectorAll(".feedback_description");else{var e,f,d=document,c=c||d;if(c.querySelectorAll&&c.querySelector)c=c.querySelectorAll(".feedback_description");else if(c.getElementsByClassName)var g=c.getElementsByClassName("feedback_description"),c=g;else{g=c.getElementsByTagName("*");f={};for(d=e=0;c=g[d];d++){var h=c.className,n;if(n="function"==typeof h.split)n=0<=fa(h.split(/\s+/),"feedback_description");n&&(f[e++]=c)}f.length=e;c=f}}return c};D.prototype.createElement=function(a){return this.L.createElement(a)};D.prototype.createTextNode=function(a){return this.L.createTextNode(String(a))};D.prototype.appendChild=function(a,b){a.appendChild(b)};var E=function(a){try{return!!a&&null!=a.location.href&&ga(a,"foo")}catch(b){return!1}},Ba=function(a){var b=window;return b.getComputedStyle?b.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle};var Ca=function(a){var b=window;b.google_image_requests||(b.google_image_requests=[]);var c=b.document.createElement("img");c.src=a;b.google_image_requests.push(c)};var Da=document;var F=function(a,b,c){b=p(c,b);a.addEventListener?a.addEventListener("click",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onclick",b)},Ea=!!window.google_async_iframe_id,G=Ea&&window.parent||window;var Fa=function(a){var b={};if(a&&a.key_value){a=a.key_value;for(var c=0;c=a.va)};var Ia=function(a){a=String(a);if(/^\s*$/.test(a)?0:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/"[^"\\\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,"")))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);},Ka=function(a){var b=[];I(new Ja,a,b);return b.join("")},Ja=function(){this.G=void 0},I=function(a,b,c){if(null==b)c.push("null");else{if("object"==typeof b){if("array"==l(b)){var d=b;b=d.length;c.push("[");for(var e="",f=0;f=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(b){}};var M="closure_listenable_"+(1E6*Math.random()|0),Qa=0;var Ra=function(a,b,c,d,e){this.listener=a;this.F=null;this.src=b;this.type=c;this.A=!!d;this.B=e;this.key=++Qa;this.o=this.w=!1},N=function(a){a.o=!0;a.listener=null;a.F=null;a.src=null;a.B=null};var O=function(a){this.src=a;this.g={};this.H=0};O.prototype.add=function(a,b,c,d,e){var f=a.toString();a=this.g[f];a||(a=this.g[f]=[],this.H++);var g=P(a,b,d,e);-1e.keyCode||void 0!=e.returnValue)){a:{var f=!1;if(0==e.keyCode)try{e.keyCode=-1;break a}catch(g){f=!0}if(f||void 0==e.returnValue)e.returnValue=!0}e=[];for(f=c.currentTarget;f;f=f.parentNode)e.push(f);for(var f=a.type,h=e.length-1;!c.m&&0<=h;h--){c.currentTarget=e[h];var n=ab(e[h],f,!0,c),d=d&&n}for(h=0;!c.m&&h>>0),Ua=function(a){if("function"==l(a))return a;a[V]||(a[V]=function(b){return a.handleEvent(b)});return a[V]};var W=function(){J.call(this);this.l=new O(this);this.fa=this;this.Z=null};r(W,J);W.prototype[M]=!0;W.prototype.addEventListener=function(a,b,c,d){T(this,a,b,c,d)};W.prototype.removeEventListener=function(a,b,c,d){Ya(this,a,b,c,d)};W.prototype.dispatchEvent=function(a){var b,c=this.Z;if(c)for(b=[];c;c=c.Z)b.push(c);var c=this.fa,d=a.type||a;if(m(a))a=new K(a,c);else if(a instanceof K)a.target=a.target||c;else{var e=a;a=new K(d,c);ia(a,e)}var e=!0,f;if(b)for(var g=b.length-1;!a.m&&0<=g;g--)f=a.currentTarget=b[g],e=X(f,d,!0,a)&&e;a.m||(f=a.currentTarget=c,e=X(f,d,!0,a)&&e,a.m||(e=X(f,d,!1,a)&&e));if(b)for(g=0;!a.m&&g e||e>h||(a.j||(a.j=new Y(1E3),T(a.j,"tick",p(function(){var a="";h<=d&&0=h&&fb(this);h--},a))),a.j.dispatchEvent("tick"),0<=h&&a.j.start())},eb=function(a,b,c){if(c&&window.top&&window.top.postMessage){var d=Ia(c),e=Fa(d),f="resize-me"==d.msg_type&&"animate"==e.r_str;if("ablate-me"==d.msg_type&&e["collapse-after-close"]||f&&!Ha())a.O&&(a.Y=window.innerHeight,f=document.getElementById("cbtf"),f=Aa(da||(da=new D),f)[1],f=kb(a.ka,f),c=lb(d,f)),jb(a,b,H(e["secs-to-countdown"],1),H(e.countdown,0),H(e["message-tick"],1),function(){window.top.postMessage(c,"*")})}},lb=function(a,b){if(!isNaN(b)&&isFinite(b)){var c=!1;if(a.key_value){for(var d=a.key_value,e=0;e


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->