Kriminal u DORH-u i USKOK-u prijavljen je Ministarstvu pravosuđa i Europskoj komisiji!

28 kolovoza, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GRUPACIJA Fantasyland i Slaven Čolak izvještavali su tijekom razdoblja 2012.g. – 2015.g. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske o nezakonitostima i nepravilnostima u radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu navodeći konkretne nezakonitosti i nepravilnosti.Prijavljena je sumnja u ozbiljne nezakonitosti u radu Mladena Bajića, bivšeg glavnog državnog odvjetnika, gđe. Sani Ljubičić, bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a i sadašnje županijske državne odvjetnice u Zagrebu, Dinka Cvitana, bivšeg ravnatelja USKOK-a i sadašnjeg glavnog državnog odvjetnika, Borisa Koketija, zamjenika glavnog državnog odvjetnika, gđe. Sunčice Blažević, zamjenice županijske državne odvjetnice u Zagrebu i gđe. Željka Pokupec, bivše županijske državne odvjetnice u Zagrebu koja je nakon razrješenja s dužnosti zbog nezakonitog i nepravilnog rada bez ikakvih sankcija naastavila sa pružanjem odvjetničkih usluga u kaznenim predmetima po kojim spisima je kao županijska državna odvjetnica u Zagrebu imala mogućnosti uvida u njihov status.

Nakon višegodišnjeg neočitovanja i nepostupanja Ministarstva pravosuđa po prijavama grupacije Fantasyland iz Samobora, u razdoblju od svibnja 2015.g. do kolovoza 2015.g. prema Ministarstvu pravosuđa RH upućeno je 6 (šest) zahtjeva grupacije Fantasyland za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom državnog odvjetništva i USKOK-a u šest različitih predmeta koji su protivno zakonu i propisanim procedurama dodijeljivani u rad uvijek istim osobama (Sani Ljubičić,  bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a i sadašnja županijska državna odvjetnica u Zagrebu, Sunčica Blažević, zamjenica županijske državne odvjetnice u Zagrebu i Željka Pokupec, bivša županijska državna odvjetnica u Zagrebu) koje se kao službene osobe u predmetima postupale zlorabeći položaj i ovlasti i čineći druga kaznena djela pri obnašanju službene dužnosti, a sve u cilju zataškavanja kako svoje vlastite odgovornosti, tako i odgovornosti osoba koje su prijavljene za nezakonit rad u Hrvatskom fondu za privatizaciju i Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.

Bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić nije postupio niti po jednom 6 (šest) zahtjeva grupacije Fantasyland za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom državnog odvjetništva i USKOK-a, unatoč tome što su u više navrata i Ured predsjednice Republike Hrvatske i Hrvatski sabor zatražili postupanje Ministarstva pravosuđa po prijavama grupacije Fantasyland iz Samobora.

MOTIVI NOVE KANDIDATURE ORSATA MILJENIĆA – INTERESI DRŽAVE ILI OSOBNI INTERESI?

miljnić, doris p.Kandidat na listi SDP-a, bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić bio je vrlo aktivan po pitanju sklapanju unosnih ugovora za svoje odvjetničko društvo koje je potpisalo brojne ugovore o zastupanju, između ostalih i Hrvatske poštanske banke d.d. koja se nalazi u većinskom državnom vlasništvu kada je bivši predsjenik uprave HPB-a Čedo Maletić dao vrlo unosan posao odvjetničkom društvu ministra pravosuđa Orsata Miljenića da Banku zastupa u ovršnim postupcima pred sudovima što predstavlja ne samo na sukob interesa, već i zlouporabu položaja i ovlasti ove dvojice bivših koji su svoje osobne interese stavili ispred interesa Republike Hrvatske.

U takvim okolnostima iluzorno je očekivati postupanje Orsata Miljenića po zahtjevu za provođenje inspekcijskog nadzora u predmetu po kojem je državno odvjetništvo štitilo prijavljeni kriminal u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., kada je ta ista Banka  dala  itekako unosan posao zastupanja odvjetničkom društvu bivšeg ministra pravosuđa Orsata Miljenića.

U pismu predsjednika uprave Fantasylanda Slavena Čolaka upućenom dana 23.07.2015.. prema tadašnjem ministru pravosuđa Orsatu Miljeniću, a koje je u cijelosti objavljeno na Maxportalu dana 08.prosinca 2015.g., između ostalog se navodi:

„Ministarstvo pravosuđa je sukladno zakonu i nadležnosti obvezno spriječiti svaki oblik zlouporabe unutar pravosudnih tijela i institucija, izvršiti inspekcijski nadzor radi utvrđenja stvarnog činjeničnog stanja, otkloniti nezakonitosti i nepravilnosti ukoliko su iste inspekcijskim nadzorom utvrđene, te poduzeti odgovarajuće mjere protiv odgovornih osoba koje su postupale protivno zakonu i propisanim procedurama.

Prethodno navedeno ne predstavlja mogućnost, već zakonsku obvezu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Vas kao ministra pravosuđa, slijedom čega snosite i  odgovornost ukoliko inspekcijski nadzor u ovom predmetu nije izvršen.

Ukoliko zbog eventualnog sukoba interesa Vašeg odvjetničkog društva koje u postupcima ovrha zastupa Hrvatsku poštansku banku d.d. nemate namjeru provesti inspekcijski nadzor i sankcionirati protupravan i nepravilan rad odgovornih osoba Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Županijskog državnog odvjetništva i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, o svim prijavljenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu odgovornih osoba institucija Republike Hrvatske bit će izviještena Europska komisija i ostale relevantne međunarodne institucije….“

Sasvim logično, postavlja se pitanje motiva nove kandidature Orsata Miljenića na listi SDP-a, te čime je ista motivirana?

Iz dosadašnje prakse koja je i javnosti prezentirana, zasigurno ne interesima Republike Hrvatske i uređenog pravnog i demokratskog sustava.

I HRVATSKI SABOR ZATRAŽIO JE POSTUPANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, ŠPRLJE  ZASAD ŠUTI!

ante šprljeHrvatski sabor zatražio je postupanje Ministarstva pravosuđa po prijavama grupacije Fantasyland iz Samobora, no do današnjeg dana još uvijek nema informacija jesu li provedeni inspekcijski nadzori nad radom DORH-a, USKOK-a i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u predmetima po kojima su isti zatraženi, te ukoliko jesu što je inspekcijskim nadzorom utvrđeno.

Maxportal se obratio i ministru pravosuđa Anti Šprlji sa pitanjima vezano uz prijavljene nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnog odvjetništva i USKOK-a, te još nekoliko prijava Ministarstvu pravosuđa protiv predsjednice Trgovačkog suda u Zagrebu i sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu po kojima je i Državno sudbeno vijeće zatražilo postupanje Ministarstva pravosuđa temeljem zahtjeva grupacije Fantasyland za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom Trgovčkog suda u Zagrebu.

U interesu pravnog i demokratskog sustava čije vrijednosti obvezuju nadležne institucije na postupanje u cilju zaštite prava i pravde, jednakosti svih pred zakonom, te  sprečavanja narušavanja pravne sigurnosti, javnost ima pravo znati što je od strane Ministarstva pravosuđa poduzeto po prijavama, jer preuzimanje odgovornosti podrazumijeva  i izvršenje inspekcijskog nadzora i utvrđenje činjenica radi sankcioniranja nezakonitog i nepravilnog rada ukoliko je isti inspekcijskim nadzorom utvrđen od strane nadležnih institucija.

A nadležni su Ministarstvo pravosuđa i ministar pravosuđa Ante Šprlje koji je kao MOST-ov odabir preuzeo odgovornost uspostavljanja reda i odgovornosti unutar pravosudnih tijela i institucija slijedom čega očekujemo očitovanje ministra o dosad učinjenom po brojnim prijavama protiv više odgovornih visokopozicioniranih osoba unutar pravosudnih tijela i sudova o čemu smo već pisali.

Pismo grupacije Fantasyland ministru pravosuđa Anti Šprlji!

SLAVEN-ČOLAK[3]U cijelosti objavljujemo dopis predsjednika uprave Fantasylanda Slavena Čolaka od 07.04.2016.g. upućen ministru pravosuđa Anti Šprlji, a na znanje Vlada RH, Hrvatski sabor  – Odbor za pravosuđe i Odbor za predstavke i pritužbe, Ured predsjednika sabora Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade, Ured predsjednice Republike Hrvatske, te svi saborski zastupnici 8 Saziva Hrvatskog sabora.

Predmet: Nezanonitosti i nepravilnosti u radu DORH-a, USKOK-a i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u razdoblju 2009.g. 2015.g.

 

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •