Napeto na Filozofskom fakultetu: Smijenjeni članovi Senata, Neven Budak novi dekan?

21 studenoga, 2016 mario jurčec
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

FAKULTETSKO vijeće Filozofskog fakulteta danas je natpolovičnom većinom glasova na izvarednoj sjednici v.d. dekana Željka Holjevca. Na njegovo mjesto postavljen je bivši dekan fakulteta Neven Budak.Danas održana sjednica je, po v.d. dekanu Holjevcu bila nelegalna, jer su prilikom njezinog sazivanja, prekršene odredbe Statuta.

Redovni profesor sa Odsjeka za komparativnu književnost Dean Duda, dao je izjavu za novinare u kojoj ističe kako je Vijeće fakulteta na izvanrednoj sjednici razrješilo funkciju v.d dekana Holjevca zbog opstrukcije rada Vijeća i odluka koje su produbile krizu trajanja te prijetnjam kaznenim progonima što ih je uputio članovima Vijeća. Vijeće je izglasalo i opoziv dosadašnjim članovima Senata i izabralo nove.

Vijeće će pokrenuti izbor novog vršitelja dužnosti dekana fakulteta. Sve navedene točke izglasane su ili jednoglasno ili sa pretežnom većinom u skladu sa Statutom Filozofskog fakulteta.

Na pitanje tko će biti predložen za v.d dekana, Duda je naveo ime Nevena Budaka.

Maxportal/foto: faH


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •