SABOR UPUTIO POŽURNICU MINISTRU FINANCIJA ZDRAVKU MARIĆU!

20 rujna, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PRIJAVE GRUPACIJE FANTASYLAND PROTIV UPRAVE I NADZORNOG ODBORA HPB-a!Maxportal je već objavio više dokumenata iz kojih proizlaze teške optužbe protiv više osoba u Upravnom i Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke koje su u razdoblju 2009.g. – 2015.g. kršile zakone i propise koji reguliraju rad kreditnih institucija.  Neistinito su prikazivali podatke u financijskim izvješćima i poslovnim knjigama, kršile Zakon o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke, te činile brojne druge nezakonitosti i nepravilnosti koje su u konačnici rezultirale  prijavama protiv Čede Maletića i dr., te tužbama klijenata HPB-a protiv Banke u iznosu većem od milijardu kuna.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu pokrenulo je 07. travnja 2016.g. postupak protiv dužnosnika Čede Maletića, bivšeg predsjednika uprave HPB-a u mandatu 2009.g. – 2014.g., a Hrvatski sabor je uputio nalog državnom odvjetništvu te nadležnim tijelima i institucijama postupiti po prijavi grupacije Fantasyland protiv odgovornih osoba HPB-a Čede Maletića, Tomislava Vujića, Dubravke Kolarić i dr.  U slučaju IMEX Banka pred Općinskim sudom u Splitu već donijeta pravomoćna presuda protiv Čede Maletića da je oštetio Banku u iznosu koji sa kamatama premašuje 1,5 milijuna kuna, a kazneni postupak protiv Čede Maletića i dr. vodi se pred Županijskim sudom u Zagrebu temeljem kaznene prijave tvrtke Fantazija projekt i dr. kao oštećenika koje zastupa odvjetničko društvo Matić, Soos Maceljski, Mandić, [email protected].

Bivši predsjednik Uprave Čedo Maletić i sadašnji predsjednik HPB-a Tomisla Vujić prijavljeni su zbog malverzacija vezanih uz nezakonito isplaćene otpremnine članovima uprave HPB-a u iznosu većem od 6 milijuna kuna zbog čega su u tijeku istražne radnje i postupci pokrenuti od strane Hrvatske narodne banke kojoj je i Hrvatski sabor naložio postupanje temeljem prijave grupacije Fntasyland iz Samobora.

U prijavi grupacije Fantasyland  nadalje se  navodi i odgovornost Hrvatske narodne banke koja je bila obvezna izvršiti kontrolu i nadzor, te u slučaju utvrđenja nezakonitosti i nepravilnosti u radu Banke poduzeti odgovarajuće mjere protiv Banke i protiv odgovornih osoba iz Uprave i Nadzornog odbora HPB-a, te pokrenuti prekršajne postupke i ostale odgovarajuće mjere, jer u protivnom i sama snosi odgovornost za nastalu štetu.

Nadalje se navodi kako je Hrvatska narodna banka unatoč saznanjima o podnijetim tužbama Fantazija projekt i dr. protiv Hrvatske poštanske banke d.d. propustila izvršiti kontrolu vezano uz zakonsku obvezu iskazivanja sudskih sporova i rezervacija sredstava po sudskim sporovima, te nije sukladno zakonu kao regulator poduzela odgovarajuće mjere. fantsyland-sabor-maric

Također, u prijavi se navodi kako je Hrvatska narodna banka odgovorna jer nije izdala rješenje o zabrani isplate dividende i bonusa, te nije imenovala posebnu upravu ili povjerenika uslijed pada adekvatnosti kapitala Banke ispod zakonom propisanog minimuma, te izvršenih dodatnih rezervacija utvrđenih od strane HNB-a što je rezultiralo nezakonitom isplatom 6,4 milijuna kuna otpremnine članovima Uprave Čedi Maletiću, Boženki Mostarčić i Tanji Šimunović (javna objava HPB d.d. 2014.g., str. 33), a koja isplata je izvršena nezakonitim postupanjem novog predsjednika Uprave HPB-a Tomislava Vujića i članice Uprave gđe. Dubravke Kolarić uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. Dražena Kobasa, iako je Banka iskazala gubitak u iznosu od 630.820.000,00 kuna.

I na kraju prijave grupacije Fantasyland se navodi „kako je radi općeg interesa potrebno utvrditi sve povlaštene kreditne plasmane u HPB-u kao i one kreditne plasmane po kojim su otpisivani milijunski iznosi kroz stečajne postupke i predstečajne nagodbe, te utvrditi na koji je način rasprodavana imovina pod zalogom Banke trećim osobama  i po deset puta nižoj cijeni od tržišne.

PISMO GRUPACIJE FANTASYLAND UPUĆENO PREMA MINISTARSTVU FINANCIJA !

Zdravko Ronko / Photo: P.Macek

Zdravko Ronko / Photo: P.Macek

U cijelosti objavljujemo pismo grupacije Fantasyland iz Samobora upućeno Ministarstvu financija RH, Hrvatskoj narodnoj banci, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu pravosuđa, Saboru Republike Hrvatske – Odboru za financije i državni proračun, Odboru za pravosuđe i Odboru za predstavke i pritužbe dana 12.travnja 2016.g., Predmet: Nezakonitosti i nepravilnosti u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. u razdoblju 2009.g. – 2015.g.

U cijelosti objavljujemo nalog Hrvatskog sabora od 09.0žujka 2016.g. i 30.kolovoza 2016.g. upućen Ministarstvu financija RH (Kabinet ministra), na znanje. Fantazija projekt d.o.o., Slaven Čolak,

Predmet:

Zahtjev Sabora DORH-u, HNB-u, Ministarvu Financija i Pravosuđa


Predstavka Fantazija projekt d.o.o., požurnica  (Ministarstvo financija RH do današnjeg dana nije se očitovalo sukladno nalogu Hrvatskog sabora vezano uz prijave grupacije Fantasyland o nezakonitostima i nepravilnostima u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. u razdoblju 2009.g. – 2015.g.)

dopis

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •