TRGOVAČKI SUD ZAUSTAVIO KRIMINAL HPB-a I MINISTARSTVA FINANCIJA

ožujak 28, 2017 maxportal
Share Button

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 20.ožujka 2017.g. odbačen je prijedlog Financijske agencije za pokretanjem stečajnog postupka nad tvrtkom Fantazija projekt d.o.o.,Fantazija projekt je jedna od više tvrtki iz grupacije Fantasyland koje su protiv Republike Hrvatske, Hrvatske poštanske banke d.d. i CERP-a podnijele više tužbi radi naknade u iznosu većem od 3 milijarde kuna.

Kako saznajemo, u postupku predstečajne nagodbe za tvrtku Fantazija projekt d.o.o. , Hrvatska poštanska banka je prikazala nepostojeća potraživanja na što se žalila tvrtka Fantazija projekt d.o.o., te je grupacija Fantasyland o nezakonitom postupanju Hrvatske poštanske banke izvijestila Ministarstvo financija i Hrvatsku narodnu banku, ali i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa, Vladu Republike Hrvatske te Hrvatski sabor.

Već smo ranije objavili i dokument iz Državnog odvjetništva kojim se nalaže Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu postupanje po prijavi grupacije Fantasyland vezano uz brojne zlouporabe u gospodarskom poslovanju više odgovornih osoba iz Hrvatske poštanske banke d.d., između ostalog nezakonito isplaćivanje otpremnina članovima Uprave HPB-a Čedi Maletiću i dr, nezakonito otuđenje nekretnina pod zalogom Banke u vrijeme kada klijent Fantazija projekt d.o.o. nema nikakvih obveza prema HPB-u, nezakonito pokretanje ovršnih postupaka nad klijentima Banke, nezakonito provedenu privatizaciju HPB-a putem dokapitalizacije uz pogodovanje određenim interesnim grupama, lažno prikazivanje financijskih izvještaja HPB-a, neiskazivanje rezervacija po sudskim sporovima protiv HPB-a i dr.

Široka lepeza nezakonitog postupanja Hrvatske poštanske banke nastavljena je i u postupku predstečajne nagodbe tvrtke Fantazija projekt d.o.o. u kojoj je Hrvatska poštanska banka putem vanjskog odvjetničkog društva Madirazza&Partneri prikazala nepostojeće potraživanje, a prema informacijama kojim raspolaže maxportal protiv više odgovornih osoba HPB-a i vanjskih suradnika, te Ministarstva financija podnijete su i prijave nadležnim tijelima i institucijama.

O nezakonitostima i nepravilnostima u radu Hrvatske poštanske banke, Financijske agencije i Ministarstva financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak izviješten je i ministar financija Zdravko Marić, ministar pravosuđa Ante Šprlje, te ostala nadležna tijela Republike Hrvatske koji su pozvani postupiti u cilju sprečavanja nastanka daljnje štete koju plaća Republika Hrvatska.

Maxportal je u posjedu rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 20.ožujka 2017.g. kojim je odbačen prijedlog Financijske agencije za pokretanjem stečajnog postupka nad tvrtkom Fantazija projekt d.o.o., te više dopisa grupacije Fantasyland upućenih prema ministru financija Zdravku Mariću i ostalim nadležnim tijelima Republike Hrvatske

U dopisima se upozorava na nezakonito postupanje HPB-a te nezakonit i nepravilan rad Financijske agencije i Ministarstva financija, a koje dokumente ovim putem objavljujemo.
Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 20.ožujka 2017.g.

Fantasyland by Maxportal.hr on Scribd

Dopis Fantasylanda od 13.03.2017.g. upućen prema Ministarstvu financija RH, Hrvatskoj narodnoj banci, Vladi RH, Ministarstvu za državnu imovinu, Hrvatskom saboru – Ured Predsjednika, Odbor za pravosuđe – Odbor za predstavke i pritužbe – Odbor za financije i državni proračun, Državno odvjetništvo RH

Ministar Zdravko Marić – HPB

[
Dopis Fantasylanda od 31.08.2016.g. upućen prema Hrvatskoj narodnoj banci, na znanje Vlada RH, Hrvatski sabor – Ured Predsjednika, Odbor za pravosuđe – Odbor za predstavke i pritužbe – Odbor za financije i državni proračun, Državno odvjetništvo RH

Fantasyland HNB-u by Maxportal.hr on Scribd

[

Dopis Fantasylanda od 10.03.2017.g. upućen prema Ministartvu financija (gdin. Zdravko Marić), Financijskoj agenciji, Ministarstvu financija RH, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, na znanje Vlada RH, Ministarstvo pravosuđa RH

Fantazija Projekt – Očitovanje Strugar 10.03.2017.

D. LukićKomentari
Share Button