TUŽBE OD 6 MILIJARDI KUNA! Stenogram sastanka na kojem su CERP i Vlada zatražili nagodbu s Fantasylandom

3 ožujka, 2020 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal je u posjedu tonskog zapisa i stenograma službenog sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u Ministarstvu državne imovine na kojem su predstavnici CERP-a i Republike Hrvatske zatražili od grupacije Fantasyland dostavljanje prijedloga nagodbe u sporovima protiv CERP-a i Republike Hrvatske.Na sastanku se  spominje da je vrijednost spora oko šest milijardi kuna

Naime, pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, a o čemu je Maxportal pisao, već šest godina vode se dva sudska spora pokrenuta od strane grupacije Fantasyland čija vrijednost premašuje iznos od 6 milijardi kuna zajedno sa pripadajućim kamatama, naknadama i odvjetničkim troškovima.

Prije mjesec dana na Trgovačkom sudu u Zagrebu u predmetu grupacija Fantasyland protiv Republike Hrvatske, u sporu vrijednom više od 3 milijarde kuna, imenovan i peti sudac po redu u tom predmetu koji traje već šest godina.

Drugi spor vodi se protiv Hrvatskog fonda za privatizaciju, Agencije za upravljanje državnom imovinom i Centra za restrukturiranje i prodaju kao pravnog sljednika bivšeg HFP-a i AUDIO zbog kršenja ugovornih i zakonskih obveza te nezakonitog i nepravilnog rada HFP-a, AUDIO i CERP-a kojim je onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen.

Tužba protiv Republike Hrvatske podnesena je zbog nezakonitog i nepravilnog rada nadležnih i HFP-u, AUDIO i CERP-u nadređenih tijela i institucija (Vlada RH, Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju, Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju, Državno odvjetništvo RH,…) koji unatoč višegodišnjim opetovanim pisanim zamolbama grupacije

Fantasyland nisu otklonili protupravan i nepravilan rad te kršenje zakonskih i ugovornih obveza od strane HFP-a, AUDIO i CERP-a kojim se onemogućuje realizacija projekta Fantasyland Šmidhen.

Maxportal je već objavio dokument od 21. listopada 2019.g. pod nazivom „Institucionalni kriminal – zlouporabe i nezakonitosti u postupanju državnih i pravosudnih tijela i institucija Republike Hrvatske kojima je u razdoblju 2009.g. – 2019.g. onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen“, a koji dokument je dostavljen u prilogu dopisa grupacije Fantasyland od 21. listopada 2019.g. svim nadležnim i relevantnim tijelima i institucijama RH – Vladi RH, Državnom odvjetništvu RH, Ministarstvu pravosuđa RH, CERP-u, Upravnom vijeću CERP-a, Ministarstvu državne imovine, Hrvatskom saboru – svim saborskim zastupnicima, Uredu predsjednika Hrvatskog sabora – Uredu potpredsjednika Hrvatskog sabora – Odboru za pravosuđe – Odboru za predstavke i pritužbe – Odboru za gospodarstvo – Odbor za europske poslove – Odbor za turizam i dr.

Maxportal je objavio i brojna svjedočenja pred Trgovačkim sudom u Zagrebu i video zapise o svjedočenjima Tomislava Bobana – bivšeg ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom i bivšeg ravnatelja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom koji sada obnaša dužnost državnog tajnika u Ministarstvu državne imovine, Ozrena Matijaševića – bivšeg člana Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju, Vedrana Duvnjaka – bivšeg predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju i ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom koja je osnovana 2011. godine nakon što je ukinut HFP, Ivana Bezjaka iz geodetske tvrtke GEO BIM iz Samobora, Oskara Fleischera – jednog od projektanata Fantasylanda u Samoboru, Artura Gedikea iz uprave grupacije Fantasyland te brojnih drugih svjedoka čiji su iskazi svi redom potvrđivali višegodišnje nezakonito postupanje Fonda i države kojim je onemogućena realizacija projekta Fantasyland u Samoboru.

Maxportal je objavio i državnoodvjetničku odluku Županijskog državnog odvjetništva kojom su nakon više od 8 godina vođenja istrage i kriminalističkog istraživanja odbačene kaznene prijave Hrvatskog fonda za privatizaciju protiv grupacije Fantasyland i njenih odgovornih osoba, a koje su podnesene u vrijeme bivšeg Hrvatskog fonda za privatizaciju i Agencije za upravljanje državnom imovinom kojima je na čelu u to vrijeme bio Vedran Duvnjak, bivši HDZ-ov kadar u vrijeme Petra Čobankovića i bivše premijerke Jadranke Kosor.

Po lažnim prijavama HFP-a i njegovih pravnih sljednika Državno odvjetnišvo je više od 8 godina, sve do svibnja 2018. godine vodilo istragu kriminalističko istraživanje nad grupacijom Fantasyland i njenim odgovornim osobama, a da bi apsurd bio potpun, istraga je vođena čak i nad ugovorom o pravu građenja koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH i  Državnog odvjetništva.

Naime, HFP je najprije 2007. godine zaključio ugovor sa Fantazija projektom uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva, a potom je HFP kao ugovorna strana 2009.g. – 2010.g. prijavio Državnom odvjetništvu taj ugovor kao nezakonit.

I tu nije kraj. Državno odvjetništvo je po toj lažnoj prijavi HFP-a više od 8 godina istraživalo ugovor koji je HFP zaključio uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva, da bi u konačnici u svibnju 2018.g., tek nakon više od 8 godina istraživanja utvrdilo da je ugovor o pravu građenja zaključen sukladno zakonu bez ikakvih nepravilnosti.

Nadalje, HFP je Državnom odvjetništvu lažno prijavio i da Fantazija projekt nije vlasnik nekretnina na kompleksu Šmidhen (hotel, motel, bazeni), već da je vlasnik HFP, da bi potom Državno odvjetništvo nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja utvrdilo da je Fantazija projekt vlasnik svih nekretnina na kompleksu Šmidhen, a što je bilo vidljivo iz zemljišnih knjiga prije više od 10 godina.
HFP je Državnom odvjetništvu lažno prijavio i da je Fantazija projekt nezakonito povećala temeljni kapital od 12 milijuna kuna, da Fantazija projekt nije ispunila ugovorne obveze, itd., da bi potom Državno odvjetništvo nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja utvrdilo da je Fantazija projekt zakonito povećala temeljni kapital, da je Fantazija projekt ispunila sve ugovorne obveze, te odbacila sve prijave HFP-a neosnovane.

Koliko će državu koštati neodgovorno upravljanje državnom imovinom možemo samo nagađati, a hoće li itko odgovarati ostaje nam za vidjeti.

Cijeli ovaj slučaj može se opisati jednom riječju. Ludilo.

Maxportal objavljuje audio zapis i stenogram službenog sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u Ministarstvu državne imovine na kojem su predstavnici tuženika CERP-a i Republike Hrvatske zatražili od grupacije Fantasyland dostavljanje prijedloga nagodbe u sporovima protiv CERP-a i Republike Hrvatske.

STENOGRAM službenog sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra), a na kojem sastanku su nazočili predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine, CERP-a i Upravnog vijeća CERP-a te predstavnici grupacije Fantasyland redom kako slijedi:

gdin. Goran Marić – član Vlade RH, ministar u Ministarstvu državne imovine i predsjednik Upravnog vijeća CERP-a
gdin. Milan Plećaš – ravnatelj CERP-a
gđa. Ivana Pintar – pomoćnica ministra u Ministarstvu državne imovine
gdin. Tomislav Boban – državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, bivši ravnatelj DUUDI-a i bivši ravnatelj AUDIO
gdin. Danijel Škugor – glavni tajnik Ministarstva državne imovine
gđa. Mateja Hlupić – voditeljica stručne službe za pravne poslove Ministarstva državne imovine
Slaven Čolak – tužitelj i zakonski zastupnik tužitelja društava Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o.
Artur Gedike – savjetnik uprave grupacije Fantasyland

GORAN MARIĆ- otvara sastanak pozdravlja sve prisutne i predlaže da državni tajnik gdin. Tomislav Boban iznese kronologiju vezanu uz projekt Fantasyland

TOMISLAV BOBAN – slažem se, mi smo složili jednu kratku kronologiju, desetak točaka što se sve dešavalo od 24.08.2007.godine, čisto kao rekapitulaciju.

Dakle, na navedeni datum sklopljen je Ugovor o pravu građenja između Fonda za privatizaciju, Borisa Šimunića i Fantazija projekt d.o.o.

01. travnja 2008.g. sklopljen je ugovor o prijenosu prava građenja sa Fantazija projekt d.o.o. na Fantazija zabavni park d.o., Fantazija vodeni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o. – 07. travnja iste godine sklopljen je Aneks Ugovora o pravu građenja sukladno izmjenama i dopunama predinvesticijske studije i aneksa predinvesticijske studije.
25. kolovoza 2009.g. Fantazija projekt d.o.o. je zatražila suglasnost na parcelacijski elaborat od Fonda za privatizaciju.
08.12.2009.g. Fond za privatizaciju zatražio je od revizorske tvrtke Refinal iz Dubrovnika reviziju o ispunjenju ugovornih obveza vezano za ulaganje Fantazija projekt temeljem Ugovora o pravu građenja.
28.05.2010.g. Fond za privatizaciju obavijestio je Županijsko državno ovjetništvo u Zagrebu da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela od strane odgovornih osoba i društava Fantazija projekt.
2009.g., 2010.g. Fond za privatizaciju odbija potpisati parcelacijski elaborat i pokreće inspekcijski nadzor nad tvrtkom GEO BIM d.o.o. iz Samobora koja je izradila parcelacijski elaborat, inspekcijski nadzor nad Upravnim odjelom iz Samobora, upisuje zabilježbe spora na zemljištu Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o. i Fantazija zabavni park d.o.o.
20.07.2011.g. Agencija za upravljanje državnom imovinom daje suglasnost na parcelacijski elaborat.
22.02.2012.g. potpisan je Ugovor o zamjeni nekretnina između RH, Fantazija projekt d.o.o. i Grada Samobora kojim se Fantazija projekt umjesto Grada Samobora obvezuje platiti iznos od 74.420,31 EUR na ime razlike za vrijednost zemljišta.
2013.g., 2014.g. Fantazija projekt d.o.o. i Slaven Čolak protiv CERP-a i Republike Hrvatske pokreću tužbu radi naknade štete.
23.12.2015.g. Sporazumom između DUUDI-a i CERP-a kojim je izvršeno preknjiženje iz poslovnih knjiga CERP-a u poslovne knjige DUUDI-a preneseno je potraživanje CERP-a prema Fantazija projekt na DUUDI
2013.g. do 2018.g. Fantazija upućuje dopise CERP-u radi uklanjanja nedostataka iz Ugovora o zamjeni nekretnina koje se odnose na netočan OIB, broj žiro računa u Ugovora o zamjeni nekretnina i Ugovoru o pravu građenja
12.03.2018.g. Ministarstvo državne imovine pozvalo je Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o. na plaćanje dospjele naknade za pravo građenja i isplatu od 74.420,31 prema Ugovoru o zamjeni.
02.05.2018.g. zaprimljena je uplata od 596 270,19 kuna na ime naknade za pravo građenja no ne i uplata od 74.420,31 EUR po Ugovoru o zamjeni nekretnina.
23.05.2018.g. Ministarstvo državne imovine pozvalo je Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o na plaćanje kamate na naknadu za pravo građenja.
10.10.2018.g. Ministarstvo državne imovine ponovno poziva Fantazija projekt d.o.o. na ispunjenje ugovorne obveze po Ugovoru o zamjeni nekretnina u iznosu od 74.420,31 EUR-a.

TOMISLAV BOBAN – To je kronologija kojom raspolaže Ministarstvo.

GORAN MARIĆ – Ako dopustite samo kratki osvrt, je li ovo sve što je izrečeno točno, tehnički je li točno?

SLAVEN ČOLAK – To je samo djelomično navedeno, izostavljen je čitav niz drugih detalja, to je samo iz konteksta izvađeno, ja bih zamolio sad evo 10 minuta.

GORAN MARIĆ – Vi kažete da nije kompletno ali ima li nešto od navedenog da nije točno?

SLAVEN ČOLAK – Ima, nije točno. Sad ću Vam dati sve ukratko.

SLAVEN ČOLAK – Ukratko, od 2009.g. do danas svaka poslovna aktivnost grupacije Fantasland za realizaciju projekta Šmidhen od strane HFP-a, AUDIO i CERP-a proglašavana je kaznenim djelom i prijavljivana USKOK-u, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Ministarstvu unutarnjih poslova – Ustrojstvenoj jedinici Ministarstva – Sektoru gospodarskog kriminaliteta, PNUSKOK-u, USKOK-u, itd.

U tom razdoblju od 8,5 godina koliko je trajala istraga i kriminalističko istraživanje, a prije mjesec i pol dana vam je dostavljeno 3700 stranica dokumentacije o prijavljivanju HFP-a i CERP-a, dostavili smo Vam i državnoodvjetničku odluku i činjenično pravnu analizu Županijskog državnog odvjetništva kojom su svi navodi HFP-a, AUDIO i CERP-a odbačeni kao neosnovani, da su lažno prijavljivali navodne nezakonitosti, itd., do tog apsurda je išlo da je prijavljen kao nezakonit sklopljen Ugovor o pravu građenja između HFP-a i tvrtke Fantazija projekt d.o.o., a za koji ugovor je dala suglasnost ne samo Vlada Republike Hrvatske već i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Znači, žalosno je da je Državno odvjetništvo istragu i kriminalističko istraživanje 8,5 godina vodilo po ugovoru za koji je i DORH dao suglasnost, ne samo Vlada RH.

Nadalje, prijavljivano je u tim prijavama da nismo ispunili ugovorne obveze prema Fondu.
Na kraju je i državnoodvjetničkom odlukom i činjenično pravnom analizom Županijskog državnog odvjetništva i revizijom još u 2 – drugom mjesecu 2010.g. utvrđeno da smo ispunili sve ugovorne obveze i prema HFP-u i prema Republici Hrvatskoj.

Prijavljivane su nezakonitosti za parcelacijski elborat, da se mijenja omjer prava vlasništva, da se navodno želi otuđiti imovina Republike Hrvatske, itd., a sve to unatoč tome što je čak i Državno odvjetništvo RH dalo mišljenje da se ne mijenja nikakav omjer prava vlasništva, što se i ne mijenja, naravno.
Znači, odbačena je i ta prijava kao neosnovana.

Prijavljivani smo da je FOND navodni vlasnik nekretnina na zemljištu Šmidhen 74 %. To su također odbačene prijave. Nije FOND vlasnik nego je Fantazija projekt d.o.o. vlasnik svih objekata na zemljištu Šmidhen predviđenom za izgradnju vodenog parka, zabavnog parka i hotelskog kompleksa.

Prijavljivani smo da smo nezakonito povećali temeljni kapital prvi put 10 milijuna i nešto tisuća kuna, prijavljivani smo da smo nezakonito drugi put povećali temeljni kapital 2 miljuna i nešto.
I to je odbačeno od strane Državnog odvjetništva kao neosnovane prijave.

Dakle svaka poslovna aktivnost grupacije Fantasyland je tijekom ovih 9 godina prijavljivana kao nezakonito postupanje. Druga stvar, revizija ispunjenja ugovornih obveza. Ne radi se o reviziji ulaganja nego reviziji ulaganja i ispunjenja ugovornih obveza koju je izvršila tvtka Refinal iz Dubrovnika a koju je za izvršenje revizije odabrao HFP i utvrđeno je još u veljači 2010.g. da smo ispunili sve ugovorne obveze prema Fondu, da rokovi za početak izgradnje nisu počeli teći, to je utvrdilo kasnije i Državno odvjetništvo u svojoj činjenično pravnoj analizi, ali nastavili su i dalje sa opstrukcijom projekta i nisu htjeli potpisati parcelacijski elaborat što je samo jedna od više desetaka nezakonitosti.

Pokrenuo je HFP i sudske postupke pred Općinskim sudom u Samoboru na cjelokupnom kompleksu za izgradnju vodenog parka, zabavnog parka i hotelskog kompleksa nad tvrtkama Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park, Fantazija projekt d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o.

Stavljene su zabilježbe na sve nekretnine predviđene za izgradnju projekta Šmidhen, direktno je onemogućena realizacija ugovorenog financiranja u iznosu od 200 milijuna EUR-a, sastavni dio spisa

Općinskog suda u Samoboru je znači i ta dokumentacija gdje HFP izričito navodi da neće potpisati suglasnost na parcelacijski elaborat, lažno izvještava sud tada 2010.g. da nisu ispunjene ugovorne obveze, da parcelacijski elaborat sadrži nedostatke i da je nezakonit, da se želi otuđiti imovina jer se mijenja omjer prava vlasništva i da neće potpisati suglasnost jer da bi grupacija Fantasyland time opteretila pravo građenja.

Znači, članak 5 Ugovora o pravu građenja je direktno kršen pred Općinskim sudom u Samoboru i dvije godine su vodili postupke pred Općinskim sudom u Samoboru HFP i AUDIO., dvije godine smo čekali na potpisivanje parcelacijskog elaborata iako je prethodno revizija utvrdila da smo ispunili sve ugovorne obveze u veljači 2010.g. i 01.06. 2010.g. temeljem inspekcijskog nalaza Državne geodetske uprave potvrđeno da je parcelacijski elaborat izrađen sukladno zakonu i pravilima struke, sukladno Detaljnom planu uređenja Šmidhen bez ijedne utvrđene nepravilnosti.

Znači, na to smo unatoč tome čekali dvije godine, pa su onda još pored toga stavljene zabilježbe na sve nekretnine kršeći članak 5, direktno ugovora o pravu građenja, vođeni su sudski postupci koji su u konačnici pravomoćno okončani svi u korist grupacije Fantasyland – tvrtki Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o.., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o.

Odbijeni su svi prijedlozi HFP-a za osiguranje privremenom mjerom pred Općinskim sudom u Samoboru pravomoćno, ali to je trajalo 2 godine.

Ugovor o zamjeni nekretnina potpisan je 2012.godine, znači u njemu su netočno napravljeni podaci od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom koja je izradila ugovor, netočno su uneseni OIB-i Republike Hrvatske i OIB-i Agencije za upravljanje državnom imovinom i netočno unesena Klasa Zaključka Grada Samobora, Gradskog vijeća Grada Samobora.

Aneksom Ugovora koji je potpisan nakon mjesec dana, umjesto da se isprave pogreške i nedostaci iz Ugovora, sve je opet ostalo isto. Opet su pogrešno i netočno uneseni i OIB-i Republike Hrvatske i OIB-i Agencije za upravljanje državnom imovinom i Klasa Zaključka Grada Samobora.

Uputili smo CERP-u i svim tijelima, DUUDI-u, Ministarstvu državne imovine u tijeku razdoblja 2013.g. – 2018.g., vi ste došli 2017.g., ali prethodno su upućivani deseci dopisa koje smo vam priložili, a koji su upućivani i CERP-u i DUUDI-u, a kasnije i Ministarstvu državne imovine koje je naslijedilo DUUDI, međutim, do današnjeg dana nikada se nitko nije niti očitovao na zahtjeve za ispravke nedostataka iz tog ugovora.

Na svaki poziv prvi za plaćanje smo uvijek reagirali i nikad nismo zakasnili ni jedan dan na bilo koju ugovornu obvezu, a što se tiče na današnji dan mi sada već više od 5 godina, znači od 2013. godine nemamo uopće ugovornu stranu nadležnu za ugovor o pravu građenja.

Proglasio se nenadležnim CERP, tada je to bio Dejanović i gospodin Pejnović, poslije toga nitko nije želio postupati, ni DUUDI, ni gdin. Volarević – CERP, niti Ministarstvo državne imovine. Čak i pisanim putem smo obavješteni i od strane CERP-a – gdina. Volarevića, i od strane DUUDI-a – gdina. Škugora 2016.g. i od strane gdina. Krunoslava Katičića 2017.g. u trećem mjesecu da se ne želi postupati po ugovoru o pravu građenja.
Nitko znači u ovoj državi, nitko nije nadležan za ugovor o pravu građenja za koji je data suglasnost Vlade RH, koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH, a za koji mi uredno podmirujemo sve obveze i po kojem smo ispunili sve ugovorne obveze što je potvrđeno cjelovitom materijalnom dokaznom dokumentacijom sa snagom javnih isprava.

Na današnji dan mi sve prijave Fonda, više desetaka podnesaka koje smo, gospodine Marić, Vama dostavili u Ministarstvo, samo taj dio od 3 700 stranica koje je Fond slao, znači to je više desetaka podnesaka sa tisućama stranica gdje smo prijavljivani za navodno nezakonito postupanje.

Sve te prijave su kompletno odbačene državnoodvjetničkom odlukom, činjenično pravnom analizom Županijskog državnog odvjetništva, pravomoćnim sudskim rješenjima Općinskog suda u Samoboru u korist grupacije Fantasyland, revizorskim izvješćem koje je izvršeno od strane Refinala koja je odabrana od strane HFP-a za izvršenje revizije, pravnim mišljenjjima koja ste vi svi zatražili, inspekcijskim nalazom Državne geodetske uprave, itd.

Prema tome, mi u ovom trenutku raspolažemo sa cjelovitom materijalnom dokaznom dokumentacijom sa snagom javnih isprava koja potvrđuje u cijelosti postupanje grupacije Fantasyland i njenih odgovornih osoba u skladu sa zakonom bez ijedne utvrđene nepravilnosti.

S druge strane imamo nezakonito postupanje i kršenje ugovornih obveza od strane HFP-a, AUDIO i CERP-a.
Prema tome, na današnji dan mi kao ugovorna strane nemamo ugovor o pravu građenja. Tko je nadležan za Ugovor o pravu građenja?

Nisu sklopljeni aneksi niti od AUDIO-a niti od strane CERP-a niti bilo kakvi aneksi Ugovora o pravu građenja. Obraćali smo se svima, izvijestili smo Vas o postojećim tužbenim zahtjevima pred Općinskim sudom u Zagrebu i Trgovačkim sudom u Zagrebu koji sada premašuju iznos od 4 milijarde kuna, a koji se vode od 2013.-te godine. Sada ulazimo u šestu godinu vođenja tih postupaka, kamate i ostali troškovi već su možda i premašili iznos glavnice.

Od 2013/2014-te godine do danas prouzročena je dodatna šteta zbog nepostupanja koja iznosi više od 2 milijarde kuna. Prema tome, svako odlaganje rješavanja ovog problema nanosi štetu grupaciji Fantasyland, a u konačnici štetu Republici Hrvatskoj. Znači, Vama smo dostavili i procjenu štete koja je izrađena od strane BDO, imamo i drugu procjenu štete. Ovaj sastanak koji ste upriličili, na Vama leži odgovornost sada dal ćemo napraviti nagodbu po postojećim tužbenim zahtjevima, spriječiti nanošenje daljnje štete i da se više ne podnose tužbe ili u protivnom, znači spremni smo podnijeti nove tužbe protiv CERP-a i Republike Hrvatske za prouzročenu štetu u razdoblju 2013.g. – 2018.g.

U tom slučaju, ja danas nisam došao sa odvjetnicima iz jednog jedinog razloga. Njihovo prisustvo ovdje bi povećalo troškove u slučaju da postignemo nagodbu po postojećim tužbenim zahtjevima, znači RH bi znatno manje platila dogovorom, a ukoliko slijedeći put dođu odvjetnici onda ćete samo s njima imati priliku razgovarat, ja neću ni dolazit.

Ako podnosimo nove tužbe protiv CERP-a i RH, odmah vam mogu reći da ih neće grupacija Fantasyland sama podnosit nego će ih podnosit sa stranim strateškim partnerima kojima je to u opisu djelatnosti, takvi predmeti za naknadu štete. I ja ću se isključiti iz toga, a u tom slučaju će se povisiti troškovi po Republiku Hrvatsku u iznosu sigurno većem od 2,5 milijardi kuna ukoliko oni budu prisutni.

Na vama je znači i odgovornost da li ćete postupiti i spriječiti štetu za nove tužbe ali isto tako da li ćete umanjiti štetu po postojećim tužbenim zahtjevima. Znači, sa svoje strane smo sve napravili da se što prije stvari riješe, obraćali smo se svima, nisu regirali.

Na kraju je rezultiralo time da smo tek u šestom mjesecu prošle godine, nakon osam i pol godina istrage i kriminalističkog istraživanja dobili dokumentaciju da nismo odgovorni i da su svi navodi HFP-a, AUDIO i CERP-a neosnovani.

HFP, AUDIO i CERP pa i Državno odvjetništvo koje zastupa Republiku Hrvatsku pred sudovima, znači svi su se branili tamo i izjašnjavali da je vlasnik nekretnina FOND, da nismo ispunili ugovorne obveze, itd.

Na kraju im je čak i Državno odvjetništvo sada demantiralo sve to što smo znali i 2010.g., da smo ispunili sve ugovorne obveze, da nije bilo nezakonitosti u parcelacijskom elaboratu, da se ne mijenja omjer prava vlasništva, da je zakonito povećanje temeljnog kapitala jedno, drugo, da je zakonit ugovor između HFP-a i Fantazija projekt zaključen uz suglasnost Vlade RH pa čak i DORH-a.

To je žalosno. Tu je suglasnost potpisala sadašnja prva zamjenica glavnog državnog odvjetnika gospođa Zlata Hrvoj Šipek. I znaju sada oni, samo na žalost zašto nisu znali kad je trebalo to znati a ne upuštat se u tako nešto i takav teror provoditi nad projektom. Znači, to ne postoji nigdje.

Ministar Goran Marić daje riječ gdinu. Tomislavu Bobanu

TOMISLAV BOBAN – Dobro, to je dio teza koje su se dešavale mimo mog mandata, u vrijeme mog mandata to gospodin Čolak zna, aktivno se pristupilo rješavanju ovog problema Međutim 2011.g. smo mi izgubili vlast, došla je druga ekipa koja je nastavila sa praksom koju je započeo Hrvatski fond za privatizaciju u vrijeme gospodina Duvnjaka.

Jedino moje pitanje je ovdje, u vrijeme kada je AUDIO postojao, dakle kad se potpisao ovaj sporazum 2012.godine, zašto se onda nije platilo ovih 74 tisuće EUR-a?

SLAVEN ČOLAK – Zato što su netočno unseni Klasa Zaključka Grada Samobora, OIBI-i RH i AUDIO. I ništa ne bi bilo sporno da ste odmah ispravili. Vi ste bili još kratko vrijeme tamo i vi ste nakon 30 dana razriješeni s dužnosti jer je došao novi ravnatelj. Poslje toga se više nitko nije nama očitovao sve ove godine. Znači, ja sam dostavio i gospodinu Mariću, i gospodinu Katičiću, i Vama, i CERP-u, i Upravnom vijeću CERP-a. Na kraju, apsurdno je da se CERP pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, valjda niti ne znaju više od tih dokumenata koliko ima, kažu nije nam se nikad obratila grupacija Fantasyland za ispravak netočno unesenog OIB-a. A mi smo dostavili, u spisu stoji desetak zahtjeva prema CERP-u, prema tome ovdje se sve zna, može netko napravit pogrešku ali ne javljat se, proglasit se nenadležnim, itd.

Za plaćanje naknade za pravo građenja, mi smo se obratili i CERP-u, i DUUDI-u, i Vladi Republike Hrvatske – gospodinu Zoranu Milanoviću, sve je uvijek bilo na znanje CERP-u, Upravnom vijeću CERP-a, DUUDI-u i Ministarstvu državne imovine. Nitko se nije očitovao. Znači, imate sve dokumente gdje smo se obratili u petom mjesecu 2014.g. za plaćanje naknade za pravo građenja. CERP-u, DUUDI-u, Ministarstvu državne imovine, tad nije bilo Ministarstva. CERP-u, Vladi RH, Upravnom vijeću CERP-a, obraćamo se ne jednom nego četiri-pet puta u razmaku mjesec i pol dva, i oni se ne obaziru.

2015.-te godine opet se obraćamo gospodinu Dejanoviću, ne, oni se proglasili nenadležnim za ugovor o pravu građenja. CERP je i Statutom i Zakonom članak 25 ugovorna strana.

Znači, ovo je tužba radi naknade štete koja je prevedena na njemački jezik, ona je podnijeta 12.09.2013.g. pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, znači tada je AUDIO još uvijek bio aktivan, CERP je 30.09. započeo s radom, i tu nema uopće dvojbe tko je nadležan.

Pa i vi ste gospodine Boban isto svjedočili pred Sudom, znači zna se tko je nadležan za ugovor o pravu građenja, tko je nadležan za naplatu naknade a tko je nadležan i za rješavanje formalno pravnih i administrativnih pitanja pa tako i ovog ugovora o zamjeni nekretnina. Pa to je CERP. Prema tome, ovdje su stvari kristalno jasne sve.

E sad je došao trenutak kada netko to mora rješavati, tako to uvijek ide. Imate naslijeđenih problema, ne jedan, imate desetke naslijeđenih problema a ovdje je interes sprečavanje nastanka daljnje štete.

GORAN MARIĆ – Hvala lijepa, interes Ministarstva državne imovine je sigurno realizacija projekta, mi dajemo potporu projektu. U tom smislu, ja bih volio prihvaćajući sve ove osjećaje koji vas prate zbog svega što ste proživjeli, i ne etiketirajući i ne kvalificirajući, ne želim ulaziti u kvalifikacije ponašanja ni jednog tijela. Ali kad idu kaznene prijave, onda mogu znati kako se osjeća svatko onaj tko to nosi sa sobom, ali to je jedan paralelni proces koji utječe na ovo ali koji izravno sa Ministarstvom državne imovine nema doticaja kao što ni tužbe, ja odmah moram reći, ovo nije mjesto ni ne može biti mjesto za razgovor o naknadi štete jer Ministarstvo državne imovine ne može ni sa kim razgovarati o naknadi štete niti razgovarati o tužbama, to je na Državnom odvjetništvu, mi na državno odvjetništvo ne možemo utjecati, dakle tužbe i naknada štete nisu i ne mogu biti predmet našeg poslovnog razgovora i realizacije projekta.

SLAVEN ČOLAK – Pa ja se ne slažem s Vama gospodine Marić, odmah Vam moram reći, što se tiče CERP-a, CERP je pravna osoba i ona samostalno odlučuje.

GORAN MARIĆ- Ja govorim o Ministarstvu državne imovine.

SLAVEN ČOLAK – A što se tiče Ministarstva državne imovine, Ministarstvo državne imovine ima mogućnost znači predlaganja što se tiče tužbi protiv RH, predlaganja Državnom odvjetništvu na zaključenje sporazuma, pa Državno odvjetništvo i Republika Hrvatska, znači Vi ste i u Upravnom vijeću CERP-a, mi smo Vas obavijestili, evo gospodin je isto iz CERP-a.

GORAN MARIĆ – Ravnatelj CERP-a.

SLAVEN ČOLAK – Vi ste ravnatelj CERP-a. Prema tome na CERP-u je odgovornost znači za postojeće tužbene zahtjeve ali isto tako i za nove tužbene zahtjeve. Znači, ovdje nema nepoznanica, ovdje je i CERP i Republika Hrvatska. Tu je i Ministarstvo državne imovine i CERP. Prema tome, Državno odvjetništvo, što se tiče samog Državnog odvjetništva, oni mogu biti suglasni ili ne, jer će štetu platiti i Republika Hrvatska.
Ako sada pokrenemo nove tužbe protiv Republike Hrvatske, platit će i po novim i po postojećim tužbama odštetu zbog nezakonitog i nepravilnog rada i Državnog odvjetništva.

To što je HFP, AUDIO i CERP lažno prijavljivao, to je jedna okolnost, a to što su nezakonito provodili istragu i kriminalističko istraživanje osam godina.

GORAN MARIĆ – Lažno prijavljivanje je kazneno djelo.

SLAVEN ČOLAK – Tako je, i to je kazneno djelo. Mogu oni njih zaštititi, pa ih ja više nemam namjeru progoniti, nikoga. Što se toga tiče, to je Državno odvjetništvo trebalo raditi. I na vama leži odgovornost ako smatrate da je netko činio kaznena djela i ako imate saznanja o tome. Znači, ja više ne želim nikoga, mi sve pravne radnje ćemo poduzeti na drugačiji način i zaštititi svoje interese. Deset godina ja se bavim ovim postupkom, znači raditi u okolnostima i govoriti da nije prepreka realizaciji projekta nitko a lažno prijavljivati i voditi istragu i kriminalističko istraživanje osam godina, to je apsurdno, uopće to ne prolazi nigdje, to je jedan kroz jedan jasno, tako i sudovima.
A druga stvar, u ovom trenutku nemamo ugovor o pravu građenja, mi nemamo nadležne strane po ugovoru o pravu građenja, niti CERP, niti DUUDI niti Ministarstvo državne imovine, o svemu je izviještena i Vlada Republike Hrvatske.

GORAN MARIĆ – Tko je nadležan za Ugovor o pravu građenja?

TOMISLAV BOBAN – U prijeporu smo s presudom suda?

MATEJA HLUPIĆ – A mi smo Vas pozvali na plaćanje.

GORAN MARIĆ – Time smo preuzeli.

MATEJA HLUPIĆ – Mi smo vas pozvali, samo niste kamatu.

SLAVEN ČOLAK – A temeljem čega ste pozvali, pa jel vi imate reguliran ugovorni odnos, jeste li pozvali na zaključenje bilo kakvog aneksa kojim bi vi to preuzeli od CERP-a, je li ikada itko obavijestio. Vi jednostranim aktom između CERP-a i DUUDI-a dogovorili mi prebacujemo obveze ovamo, pa ne ide to tako. Znači, to se tako ne radi, to je protuzakonito i protupravno napravljeno s vaše strane a možete vi napraviti što god želite, ja govorim i zbog vas. Znači CERP je pravna osoba, zna se što je i koji je zakon bio na snazi i tko je pravni slijednik.

S gospodinom Bobanom imao sam ja razgovor, s gospodinom Bobanom više sastanaka, i sa gospodinom Krunom Katičićem, znači znaju i oni tko je pravni slijednik, znači oni su pravnici, i vi ste svi pravnici osim vas gospodine Marić, Vi ste ekonomist. A oni svi znaju tko je pravni slijednik, tko je za što nadležan i da je to CERP. Ali nama je potpuno to nebitno, nas nitko nikada nije pozvo niti DUUDI, niti Ministarstvo državne imovine.

Meni je drago da se ovaj sastanak snima audio zapisom i što ste vi odlučili sačiniti zapisnik.

Jer, evo, imali smo sastanak u CERP-u u trećem mjesecu 2017.g. ako se ne varam. I na kraju je neistinito gospodin Volarević izvijestio gospodina Plenkovića i Vas, i poslao je sadržaj koji uopće nije bio. Ali ja sam dostavio vama audio zapis sa tog održanog sastanka da znate što je bilo riječi, da je gospodin Volarević izjavio da je iznad tog i tog iznosa, da on želi dati Upravnom vijeću CERP-a na odlučivanje i Vladi Republike Hrvatske za postizanje dogovora al isto tako je rekao pozvat će vas iz Ministarstva na zaključenje ugovora. Kažem ja može, nema problema pozovite ali mora to biti CERP.

Nitko me nije pozvao, ni DUUDI sve ove godine. Gospodine Marić, vi ste došli 2017. godine kada je osnovano Ministarstvo državne imovine, a prije Vas je DUUDI bio od 2013.g., znači niti jedan dopis mi nismo dobili nikada izuzev onog dopisa od gospodina Škugora da se neće postupati, a to smo dobili od svih.

GORAN MARIĆ – Zato ja i želim da ovaj sastanak zavši zapisnikom koji ćete i vi i mi zajednički konstatirati i potpisati da se zna što se razgovaralo i koji su zaključci. Recite mi ovako, ako možemo sad nekoliko konkretnih pitanja pa da vidimo. Koji su Vaši konkretni prijedlozi za nastavak realizacije projekta?

SLAVEN ČOLAK – Naši prijedlozi konkretni su, da se po postojećim tužbenim zahtjevima sklopi nagodba i da se sve pravne radnje više nakon toga prekinu s naše strane protiv CERP-a i da se pokrene projekt realizacije odmah nakon postizanja nagodbe što može biti u pokrenuto roku od 60 dana i krenuti sa izgradnjom. Znači, za taj dio mi smo spremni odmah, imamo znači i partnere tu, imamo logistiku kompletnu i smatramo to interesom i Republike Hrvatske.

GORAN MARIĆ – Postoji li ijedna presuda po tim tužbama?

SLAVEN ČOLAK– Po tim tužbama radi naknade štete svi postupci traju već 6 godina, ispitani su svi svjedoci i mi odustajemo od ispitivanja svih svjedoka koje smo predložili jer raspolažemo sa cjelovitom materijalnom dokaznom dokumentacijom sa snagom javnih isprava.

GORAN MARIĆ – Ima li ijedna presuda?

SLAVEN ČOLAK – Presuda je neupitna obzirom da imamo sva pravomoćna rješenja Općinskog suda u Samoboru kao što sam rekao i cjelovitu materijalnu dokaznu dokumentaciju. Ne postoji presuda, ne postoji još niti jedna presuda pred Trgovačkim sudom, šestu godinu se vode postupci, vi znate dobro stanje spisa u CERP-u kako stoji i sve je priloženo. I po ostalim spisima će biti priložena novonastala dokazna dokumentacija iz 2018.godine.

GORAN MARIĆ – Jesam li ja dobro razumio sad iz ovoga da vi niste niti za jednu varijantu koja ne uključuje prethodnu nagodbu o naknadi štete?

SLAVEN ČOLAK – A tko će platit štetu gospodine Marić od 2013.g do 2018. godine?

GORAN MARIĆ – Postoji li mogućnost ili rješenje da mi napravimo aneks u ugovoru da se projekt realizira, tko treba napraviti aneks il da vidimo tko treba napravit koga vi smatrate da to treba napravit i da se pokrene a da paralelno idu sudski procesi kao što idu? Ili ja smatram da je vaš uvjet da se mora sklopiti nagodba da bi se išta moglo raditi?

SLAVEN ČOLAK – Naš je uvjet da se sklopi nagodba po postojećim tužbenim zahtjevima koji sada iznose više od 4 milijarde kuna s kamatama ili u protivnom će biti podnijete i nove tužbe u iznosu većem od dvije milijarde kuna zajedno sa stranim partnerima i u tom slučaju onda ne zna se kad će krenuti realizacija projekta jer se jedino zna da će troškovi po CERP i Republika Hrvatska biti više milijardi kuna veći.

GORAN MARIĆ – Mogu li ja onda iz toga zaključiti, bez nagodbe o isplati štete vas ne interesira ugovor o pravu građenja?

SLAVEN ČOLAK – Gospodine Marić, postojeći tužbeni zahtjevi, nema problema nek se vode a onda CERP i Republika Hrvatska neka plate sada štetu od 2013.g. do 2018. godine i možemo odmah krenut u realizaciju projekta.

GORAN MARIĆ – Koja je šteta?

SLAVEN ČOLAK – Šteta je gospodine Marić u ovoj procjeni vrijednosti naknade štete koju smo vam već dostavili.

GORAN MARIĆ – Ja ne osporavam ni jedan navod.

SLAVEN ČOLAK – Napravljena je dodatna šteta iz razloga što nemamo pet i pol godina ugovornu stranu nadležnu za ugovor o pravu građenja, prema tome nemamo o čemu dalje što pričati. Druga stvar, prošle godine u petom mjesecu, a dostavili smo vam državnoodvjetničku odluku i činjenično pravnu analizu, završila je istraga i kriminalističko istraživanje koje je osam i pol godina trajalo protiv grupacije Fantasyland i odgovornih osoba, to su osnove po kojima su nastale štete i u takvim okolnostima nije moguća bila realizacija projekta.
I šta Vi mislite sada jednostavno, idemo sad krenut nakon deset godina kao da ništa nije bilo i da bi trebalo sve funkcionirati.

GORAN MARIĆ – Nisam je rekao to tako.

SLAVEN ČOLAK – Znači, ja razumijem sve što vi govorite. Međutim netko mora snositi štetu u razdoblju ovom a onda možemo govoriti pa nek ostanu ovi postupci nek se vode, onda je neupitno ishod i tih postupaka, pa i to ćete izgubiti. Znači treba opet gledati interes zajednički, i Republike Hrvatske i interes realizacije projekta. Znači postojeći tužbeni zahtjevi koji su četiri milijarde kuna, ovi koji su dvije a ja ću vam reći odmah da je napravljena i nova procjena vrijednosti naknade štete od međunarodne poznate svjetske tvrke i da ona iznosi i više od ove procjene koja je sad, ovdje je samo par osnova navedeno koje jesu i po tih par osnova je 22 milijuna EUR-a godišnja štete bez kamata i odvjetničkih troškova a sad zamislite koliko je šteta na dnevnoj bazi.

GORAN MARIĆ – Možemo li se mi načelno dogovoriti i ako se s tim slažu sugovornici da zaključak ovog sastanka bude da vi date u pisanom obliku svoj prijedlog mirnog rješenja ove situacije, prijedlog nagodbe, odnosno koji uključuje i prijedlog nagodbe da vi to date i mi ćemo se na to pisano očitovati, mi ćemo se očitovati u roku od 15 dana kad mi to zaprimimo. Jel dovoljno 15 dana?

SUGOVORNICI PRISUTNI NA SASTANKU – Je, dovoljno je 15 dana.

GORAN MARIĆ – Jel možemo to tako zaključiti? Jel prihvaćate takav zaključak?

SLAVEN ČOLAK – Može.

GORAN MARIĆ – Znači da vi za nastavak uvažavajući cjelokupnu situaciju koja je do sada se razvijala, da su izvršena i jedna viđenja i druga, ovo sam shvatio da samo nije potpuno al da nije ništa netočno što je državni tajnik rekao.

SLAVEN ČOLAK – Ne, nisam ja rekao, ja sam samo nadopunio.

GORAN MARIĆ- Zaključak bi bio sastanka da će u roku kojem vi kažete?

SLAVEN ČOLAK – U roku od 8 dana ćemo dostaviti.

GORAN MARIĆ – U roku od 8 dana će dostaviti prijedlog rješenja – prijedlog nastavka projekta. Da bude zaključak da u svrhu realizacije i nastavka projekta vi ćete dati svoje viđenje nastavka projekta koji će podrazumijavati korak prvi taj i taj.

SLAVEN ČOLAK – Može.

GORAN MARIĆ – Znači, na to ćemo se očitovati u roku od 15 dana, mi ćemo kontaktirati u međuvremenu i Državno odvjetništvo.

TOMISLAV BOBAN – U nagodbi bi trebalo biti implementirano i financijski dio.

SLAVEN ČOLAK – Sve će biti.

GORAN MARIĆ – Prijedlog nagodbe, sukladno razgovoru na sastanku i promemoriji sa sastanka mi smo spremni realizirati projekt i nastavak realizacije projekta jedino pod tim i tim uvjetima, i točka jedan, dva i tri. Ja bih volio da vi kažete da je nositelj projekta taj i taj, da znam što vi tražite, jel vi tražite da ugovor o pravu građenja nosi CERP ili Ministarstvo državne imovine.

SLAVEN ČOLAK – Nama je to uopće bilo svejedno.

GORAN MARIĆ – To mi onda recite.

SLAVEN ČOLAK – Pazite, mi smo vam rekli da smo se mi obratili svim tijelima i institucijama Republike Hrvatske istovremeno, mi se nikad ne obraćamo samo CERP-u, jel vidite da se obraćamo i CERP-u, i Upravnom vijeću CERP-a, i Ministarstvu državne imovine, Vladi RH i svima. Znači svi znaju sve i ne može nitko reći niste se nama obratili. U svako vrijeme svaki dopis je otišao u sva tijela i institucije.

GORAN MARIĆ – Informacija se ima, ali onda vi kažete, je mi nećemo s vama potpisati ugovor zato što mislimo da sa CERP-om trebamo potpisat.

SLAVEN ČOLAK – Ne, mi nismo.

GORAN MARIĆ – Primjerice kažem.

SLAVEN ČOLAK – Ako je prvo rješenje po postojećim tužbenim zahtjevima onda nas ne interesira s kim ćemo mi potpisati ugovor. Međutim, imamo situaciju da od 2009.g. do danas se promijenilo HFP, AUDIO, CERP, DUUDI prešao u Ministarstvo državne imovine, itd. Znači, mijenjaju se nazivi, zakoni se mijenjaju.

GORAN MARIĆ – Što smo mi ponudili zadnji put?

TOMISLAV BOBAN I MATEJA HLUPIĆ – Platili su pravo građenja 600 tisuća.

GORAN MARIĆ – Po našem ugovoru?

SUGOVORNICI MATEJA HLUPIĆ I TOMISLAV BOBAN – Ne, po našem dopisu.

TOMISLAV BOBAN – I po onom preknjižavanju što je CERP preknjižio obveze.

SLAVEN ČOLAK – Po vašem dopisu jer ugovora nema.

GORAN MARIĆ – A što nisu platili?

MATEJA HLUPIĆ – Zakonske zatezne kamate i po Ugovoru o zamjeni nekretnina 74 tisuće EUR-a.

SLAVEN ČOLAK – Mi smo znači po Ugovoru o pravu građenja naznačili i dostavili uplatnice da plaćamo po Ugovoru o pravu građenja za CERP, a mi nemamo ugovora. Znači, druga stvar, dobili smo i obavijestili smo da smo dobili za naknadu.

TOMISLAV BOBAN – To ste nazvali.

SLAVEN ČOLAK – Da, to sam Vas i nazvao jer ste rekli da vas nazovem ako nam bilo tko pošalje kakve dopise za plaćanje a što su nam stigli nepotpisani, nema ni potpisa ni pečata nema od financija Ministarstva državne imovine. To smo obavijestili gospodina Bobana, znači za taj dio a za ovaj Ugovor o zamjeni znači ukoliko se postigne mirno rješenje spora, nagodba s Vama, to ćemo regulirati zajednički, ispravit netočno unsene OIB-e.
U svakom slučaju se moraju ispraviti netočno unseni OIB-i Republike Hrvatske i AUDIO, zaključak Grada Samobora za koji je netočno unesena Klasa.

ARTUR GEDIKE – Ukratko radi se o pravno neispravnoj dokumentaciji, to sve skupa onda podrazumijeva određene poslovne rizike, projekti koji se rade involviraju pravne rizike, poslovne rizike i sve drugo, znači moramo posložiti stvari od početka do kraja.

GORAN MARIĆ- Znači da se isprave OIB-I i Klasa Samobora biste li vi platili?

SLAVEN ČOLAK – Da, da su ispravljeni bili. Mi smo 10 puta slali da se ispravi i da uplatimo ali nitko se nikada nije očitovao. Znači, ne postoji gospodin Marić ni jedan dopis od CERP-a da se makar očitovao na naše sve te zahtjeve. Znači, mi smo im poslali 10 zahtjeva i u CERP, i u DUUDI, i u Ministarstvo državne imovine, vi ste od 2017.g. Al mi govorimo 2013.g., 2014., 2015., 2016.g.

TOMISLAV BOBAN – Činjenica je ministre da se u to vrijeme pojavila jedna pravna praznina i tu se jako lutalo, ja mislim da Danijel ti si bio dionik tog vremena kad su se i spisi gubili, svašta je tu bilo između CERP-a i DUUDI-a.

I ne bi sad htio biti odvjetnik gospodina Čolaka i Fantazije ali oni su postupili sukladno zakonu. Dakle zakon je definirao tko je pravni sljednik AUDIO.
I druga stvar ovo preknjižavanje koje se desilo iz kojeg smo mi crpili nekakav pravni interes da naplatimo 600 tisuća kuna za pravo građenja, to je interni dokument između CERP-a i Ministarstva.

GORAN MARIĆ – Ali ako je plaćeno 600 tisuća kuna, temeljem čega je plaćeno?

SLAVEN ČOLAK – Da, to se postavlja pitanje. Temeljem vašeg internog dogovora koji ne može biti vaš interni dogovor, mi kao grupacija Fantasyland to uopće nikad nismo dobili od vas. Postoje tri ugovorne strane, pa isto kao što je AUDIO sklapao u ime Republike Hrvatske Ugovor o zamjeni nekretnina to je Državno odvjetništvo dalo pravno mišljenje da je Agencija za upravljanje državnom imovinom ovlaštena potpisati.

GORAN MARIĆ – Moram opet ponoviti, ako je otišao zahtjev za uplatu za naknadu ovih 600 tisuća kuna što su uplatili da ste izmijenili OIB i Klasu, jel bi vi uplatili?

SLAVEN ČOLAK– Gospodine Marić, što da mi napravimo kada Ministarstvo državne imovine pošalje poziv pod prijetnjom raskida ugovora koji ne postoji a vi kao što ste sad rekli interno među sobom prebacujete potraživanja što nije zakonito. Znači, ko je to radio, znači prebacite potraživanja, o tome mene ne obavijestite niti zaključite sa mnom odgovarajući aneks. I sad me neko poziva na plaćanje. Temeljem čega? Pa nema reguliranog ugovornog odnosa, mi smo treća strana, uz našu suglasnost se to mora regulirati.

GORAN MARIĆ – Temeljem čega je onda plaćena naknada?

SLAVEN ČOLAK – Pa naknadu smo platili temeljem poziva vašeg kojeg ste poslali neovlašteno da raskidate ugovor koji nemate.

NIKOLA PLEĆAŠ – Ja mislim da vama ne bi trebalo biti bitno tko će s druge strane predstaviti se da je aktivno legitimiran sklopiti aneks, znači opće je poznato da je postojala institucija AUDIO koja se raspala na 3 institucije, oni su svoje odnose regulirali sporazumom o podijeli i prijenosu imovine i potraživanje temeljem ugovora o građenju je prešlo na Ministarstvo državne imovine temeljem toga vam je Ministarstvo uputilo poziv da to platite.

SLAVEN ČOLAK– Ne možete vi upućivati, imate čl. 25 Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i zna se da ste vi nadležni za ugovor o pravu građenja kao i za pokrenute sudske i druge postupke u kojima je AUDIO bio jedna od stranaka. To je vama regulirano i statutom alineja 11 i 12, prema tome vi znate da ste vi pravni sljednici u odnosu na pokrenute postupke a ovo što ste vi radili to ne postoji u uređenim pravnim državama nigdje, znači da nitko u ovoj državi nije rekao mi smo nadležni a da se mi cijelo vrijeme obraćamo svima, dopisima i upozorenjima, vama, znači ne jednom nego svima i uvijek na znanje Vladi RH, pa gospodin Zoran Milanović je bio upoznat o svemu a to što nije nikada možda niti pogledao ijedan papir ili što su oni radili s njim to je njihov problem, ne mogu ja utjecati na to.

NIKOLA PLEĆAŠ – Ovaj članak 25 koji ste spomenuli je stvorio konfuziju ali je sudska praksa Visokog Trgovačkog suda.

SLAVEN ČOLAK – Znate šta, nas uopće ne interesiraju gospodine sudske prakse itd., mi smo dobili rješenje vi ste se proglasili i sudovi nenadležnim općinski za tužbe imatelja poslovnih udjela u tim pa su im u svim rješenjima Županijskog suda u Zagrebu vraćeni predmeti i nadležni su oni za svu štetu prouzročenu imateljima poslovnih udjela itd. Prema tome rješenjem Vrhovnog suda je utvrđeno da je CERP pravni sljednik, u odnosu na sve vam je citirano i to je dostavljeno i Trgovačkom sudu u Zagrebu i Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, i predmeti vraćeni, znači to je ono što se radilo sve ove godine, pokušavalo i gledalo način kako da se eskivira, a na kraju eskalira sa enormnim troškovima u 6 godina. Zašto? Šta ste htjeli uništiti firmu, ne može ih nitko uništiti, čvrste su, stabilne su itd. Znači ista osoba koja zastupa ŽDO u Velikoj Gorici pojavila se u predmetu prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Fantazija zabavni park d.o.o., i to se snima, imate zapisano.

Znači, gospođa iz Državnog odvjetništva dolazi, 155 tisuća kuna Ministarstvo financija protupravno zablokira firmu Fantazija zabavni park za nešto što smo već platili. Dostavili smo prigovor Ministarstvu financija da vrati, deblokira firmu jer protupravno naplaćuje nešto što je već naplatilo, dostavljamo prigovor a o tom prigovoru u Ministarstvu financija odlučuje osoba koja je donijela rješenje kojim protupravno naplaćuje. Znači ista osoba uzela, potpisala i donijela rješenje o žalbi. I na kraju smo bili primorani i uplatili smo sa troškovima kamata 180 -190 tisuća kuna.

O svemu sam izvijestio gospodina Zdravka Marića ministra financija, o svemu dva puta, i nije se ni jednom očitovao. A što će se očitovati? To je nažalost takvo stanje, to negdje ima i raskoraka, negdje nestručne osobe vode posao, negdje nesavjesne, neodgovorne, itd.

Osnovno i elementarno je da ne može po prigovoru odlučiti osoba koja je odlučila o rješenju. I na kraju smo platili i sad smo zatražili povrat tih protupravno naplaćenih sredstava jer za 148 tisuća kuna nije još odlučeno o prigovoru al je ona u istom predmetu 8 tisuća kuna, ista osoba eto. To je hrvatska stvarnost al nitko ne odgovara. Znači, primorani smo plaćati nešto što ne bi trebali plaćati. Pa mi 10 godina plaćamo pravo građenja naknadu bez ijednog dana zakašnjenja.

Gospodin Boban je bio tamo, nikada ni jedan dan mi nismo zakasnili, reagirali smo uvijek na prvi poziv, znači kad je bio HFP, AUDIO, CERP, tko god je bio upućivao poziv. Sve smo mi vama dostavili, je obimna dokumentacija al smo vam sve dostavili. Znači sve ono što ima na sudu imate i u arhivima CERP-a i Vlade Republike Hrvatske. Nažalost, evo mi nakon 8,5 godina smo dobili državnoodvjetničku odluku da nemamo kaznene odgovornosti.

Zamislite sada Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici i Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu koji zastupaju Republiku Hrvatsku, koji su cijelo vrijeme govorili pred sudom; nisu ispunili ugovorne obveze, nezakonito povećanje temeljnog kapitala, mi smo vlasnici 74% objekata. I sada im Državno odvjetništvo donijelo odluku što je sukladno zakonu i što se zna; da smo mi vlasnici 100% objekata, da smo ispunili sve ugovorne obveze, da je to utvrđeno. Znači, to nešto ne štima u ovoj državi. A u toku 5 godina se grupacija Fantasyland obratila Državnom odvjetništvu putem više od 20 dopisa tražeći donošenje državnoodvjetničke odluke po prijavama HFP-a, znači mi smo se obratili i to smo dostavili na znanje cijelom Saboru, svakom saborskom zastupniku, Vladi RH, svima.

18.05.2018.g. smo se obratli novom glavnom državnom odvjetniku gospodinu Jeleniću, 30.05.2018.g. dobili smo državnoodvjetničku odluku sa činjeničnopravnom analizom koju smo i vama dostavili, tu su postupci završeni i postojeći postupci radi naknade štete i budući ukoliko budu bili pokrenuti. I žalosno je to. Znači Republika Hrvatska mora promijeniti i oni koji su vodeći uključujem tu i smatram vas, mora se promijeniti pristup u smislu odgovornosti, znači ne mogu te osobe i dalje nastaviti raditi. Tako do sada je praksa bila da nitko ne odgovara za ništa šta se desilo.

Nije se ovo desilo slučajno, nije to trajalo godinu dana, to je trajalo godinama i mi smo konstantno upozoravali. I sve što smo upozoravali na kraju se tako i dogodilo. Prema tome nešto ne štima, jer voditi istragu po ugovoru o pravu građenja za koji je suglasnost dao DORH i Vlada RH. I na kraju DORH ustanovio nakon 8,5 godina ugovor o pravu građenja je sklopljen zakonito. Iz CERP-a su nam dostavili 2015.g. gospodin koji je bio tad, ne znam koji je bio, Volarević 2015.g., Dejanović, dostavili su nam audio tonske zapise sa održane sjednice Nadzornog odbora, Upravnog odbora Fonda, sve je bilo sukladno zakonu.

Za to je dala suglasnost Vlada RH a i DORH. Kako ste onda mogli voditi nešto što je već prošlo i DORH, i to prvu zamjenicu sadašnju gospođu Zlata Hrvoj Šipek, prva zamjenica glavnog državnog odvjetnika. Znači po tom ugovoru, 8,5 godina trajala je istraga ugovora o pravu građenja.

GORAN MARIĆ- Jel želi netko nešto dodati? Možemo onda zaključiti onako kako smo rekli?

SLAVEN ČOLAK- Možemo gospodine Marić zaključit.

GORAN MARIĆ – Vi u roku od 8 dana konkretan prijedlog donesite vezano za rješavanje projekta a mi ćemo odgovorit. Hvala lijepa.

SLAVEN ČOLAK- Hvala.

ZAVRŠEN SASTANAK

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •