Uprava: Kontrolori leta imaju neto plaću oko 50.000 kn. Traže 70.000 ili idu u štrajk

19 srpnja, 2022 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“Zahtjevi sindikata za povećanjem materijalnih prava dosežu i do 45% povećanja troškova plaća kontrolorima zračnog prometa, odnosno pojedinačna povećanja plaća i do 25.000 kuna neto“, objavili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. izvijestila je u utorak, povodom najavljenog štrajka Hrvatskog strukovnog sindikata kontrolora letenja, da je Uprava dosad prihvatila 33 zahtjeva HSSKL-a kojima su značajno unaprijeđena prava radnika, a posebno kontrolora zračnog prometa.

“Svo vrijeme kolektivnih pregovora Uprava je bila maksimalno konstruktivna …te je prihvatila sve zahtjeve koje je bilo moguće prihvatiti bez ugrožavanja normalnog odvijanja svih operativnih procesa u HKZP-u”, izvijestili su iz HKZP-a.

“Kao primjer navodimo povećan broj dana godišnjeg odmora koji može iznositi i preko 35 radnih dana godišnje te dodatno povećanje broja dana rekreacijskog odmora kontrolora zračnog prometa na 15 kalendarskih dana, od kojih se 7 dana odnosi na program zbrinjavanja stresa financiran od strane Poslodavca u hotelima sa 4 zvjezdice i brojnim popratnim uslugama (npr. sistematski pregled, masaže, nutricionističke preporuke, itd), uvođenje dodatnih dana plaćenog dopusta, ukidanje smanjenja plaće za vrijeme privremenog prestanka valjanosti ovlaštenja i posebnih ovlasti itd.

Dodatno, Uprava je ponudila sindikatima i vrlo mjerljiva povećanje materijalnih prava svih radnika HKZP-a, točnije:

  • povećanje plaće svim radnicima u visini od 5%
  • dodatno povećanje plaće svim kontrolira zračnog prometa u visini od 2% (dakle ukupno 7%)
  • povećanje iznosa regresa na iznos od 7.000 kuna neto
  • povećanje iznosa naknade za trošak prijevoza do 1500 kuna neto
  • povećanje iznosa jubilarnih nagrada za 50% – u rasponu od 6.000 do 33.000 kuna neto.

Ponuđeno povećanje plaća svim kontrolorima zračnog prometa u visini od 7% u praksi bi značilo:

  • u odnosu na prosječnu neto plaću oblasnog kontrolora od 51.036 kuna neto, povećanje za 3.623 kuna neto, odnosno plaću od 54.660 kuna neto
  • u odnosu na prosječnu neto plaću prilaznog kontrolora od 33.650 kuna neto, povećanje za 2.389 kuna neto, odnosno plaću od 36.018 kuna neto
  • u odnosu na prosječnu neto plaću toranjskog kontrolora od 21.704 kuna neto, povećanje za 1.541 kuna neto, odnosno plaću od 23.245 kuna neto.

Potrebno je naglasiti da su navedeni iznosi prosječna primanja ove tri kategorije kontrolora zračnog prometa te da bi određeni broj, s obzirom na godine staža i ostale parametre koji definiraju visinu plaće, imao povećanje plaće do 4.500 kuna neto.

Sindikat djelatnika HKZP-a je kao drugi reprezentativni sindikat koji je sudjelovao u pregovorima prihvatio ovu ponudu Uprave i potpisao Kolektivni ugovor.

Nažalost, HSSKL je odbio ponudu Uprave i prvo prekinuo postupak kolektivnih pregovora i najavio štrajk, a potom prekinuo i postupak mirenja koji se provodio sukladno zakonskoj obvezi prije provedbe štrajka.

Ponuđena povećanja materijalnih prava radnika od strane Uprave rezultat su stvarnih financijskih mogućnosti HKZP-a.

Nažalost, unatoč vrlo mjerljivijim i brojnim ponuđenim povećanjima prava radnika, dana 23. lipnja 2022. poslodavcu je dostavljen dopis HSSKL-a s najavom štrajka 21. srpnja 2022. do ispunjenja svih zahtjeva HSSKL-a.

Zahtjevi koje je HSSKL postavio pred Upravu kao uvjet za prestanak štrajka su brojni. Dijelom podrazumijevaju za HKZP financijski potpuno neodrživa povećanja materijalnih prava (primarno kontrolora zračnog prometa), a dijelom zahtjeve čije bi prihvaćanje onemogućilo normalno funkcioniranje HKZP-a te proizvelo ozbiljnu štetu i HKZP-u i široj društvenoj zajednici.

Primjera radi, HSSKL traži povećanje plaće kontrolorima zračnog prometa za 32% što znači:

  • u odnosu na prosječnu neto plaću oblasnog kontrolora od 51.036 kuna neto, povećanje za 16.521 kuna neto, odnosno plaću od 67.557 kuna neto.
  • u odnosu na prosječnu neto plaću prilaznog kontrolora od 33. 650 kuna neto, povećanje za 10.891 kuna neto, odnosno plaću od 44.541 kuna neto.
  • u odnosu na prosječnu neto plaću toranjskog kontrolora od 21. 704 kuna neto, povećanje za 7.026 kuna neto, odnosno plaću od 28.730 kuna neto.

Potrebno je naglasiti da su navedeni iznosi prosječna primanja ove tri kategorije kontrolora zračnog prometa od kojih bi određeni broj, s obzirom na godine staža i ostale parametre koji definiraju visinu plaće, imao povećanje plaće i preko 20.000 kuna neto.

Pored navedenog, HSSKL je istaknuo i brojne dodatne zahtjeve za povećanjem materijalnih prava od kojih izdvajamo  dva najznačajnija:

  • božićnica u visini mjesečne plaće,
  • usklađivanje vrijednosti koeficijenta sa inflacijom na godišnjoj razini

Okvirno svi zahtjevi HSSKL-a za povećanjem materijalnih prava dosežu i do 45% povećanja troškova plaća kontrolorima zračnog prometa, odnosno pojedinačna povećanja plaća i do 25.000 kuna neto na postojeće iznose.

Pored zahtjeva za povećanjem materijalnih prava, HSSKL je postavio i niz zahtjeva čije bi prihvaćanje ozbiljno ugrozilo upravljanje poslovnim procesima HKZP-a i pružanje usluga zbog kojih postoji, ali i nanijelo štetu široj društvenoj zajednici.

Primjerice, HSSKL traži ukidanje pripravnosti na poziv za kontrolore zračnog prometa, koja se primarno koristi u slučajevima izvanrednih otvaranja aerodroma, koja se dešavaju u hitnim slučajevima, uključujući i primjerice dostavu organa za transplantaciju. Udovoljavanje ovakvom zahtjevu blokiralo bi mogućnost izvanrednih otvaranja aerodroma u Republici Hrvatskoj te je naravno odbijeno od strane Uprave.

Već samo ponuđeno povećanje iznosa plaće od 5% svim radnicima, odnosno 7% kontrolorima zračnog prometa, dokazuje da je Uprava uzela u obzir potrebu za prilagodbom plaća radnika u odnosu na postojeći inflacijski udar, u okviru financijskih mogućnosti HKZP-a, kao i dodatno vrednovala kontrolore zračnog prometa u odnosu na ostale radnike.

HSSKL je u najavi štrajka kao jedan od razloga za štrajk naveo i da poslodavac nije pokazao volju za prilagodbom plaća postojećem inflacijskom udaru, što je potpunosti neistinita tvrdnja s obzirom na ponuđeno povećanje plaća u visini od 7% i ostala ponuđena povećanja materijalnih prava radnika.

Utjecaj mogućeg štrajka HSSKL-a na prometne i financijske pokazatelje je vrlo značajan. Prema Pravilima o nužnim poslovima koji se ne smiju prekidati u slučaju štrajka ili isključenja s rada, pružanje usluge za letove u preletima u zračnom prostoru Republike Hrvatske, biti će na razini 40% kapaciteta Oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb. Navedeno će rezultirati značajnim rerutiranjima i mogućim kašnjenjima za između 1600 i 1850 letova na dnevnoj bazi.

Također, istim Pravilima je definirano da se u zračnim lukama u Republici Hrvatskoj mora osigurati pružanje usluga za 50% kapaciteta zračne luke, što podrazumijeva realizaciju 50% planiranih slijetanja i polijetanja u danima štrajka i ozbiljan negativni učinak na HKZP ali i puno više na poslovanje zračnih luka, zrakoplovnih prijevoznika, putnika te hrvatski turizam i gospodarstvo u cjelini.

Okvirno se procjenjuje da će najavljenim štrajkom kontrolora zračnog prometa biti izravno pogođeno oko 400.000 putnika dnevno, dijelom kroz nerealizirane prelete kroz zračni prostor Republike Hrvatske, dijelom kroz otkazana slijetanja i polijetanja na hrvatske zračne luke.

Financijski učinak je također značajan u kontekstu pružanja usluga manjem broju letova u zračnom prostoru Republike Hrvatske. Uzimajući u obzir gore navedeno, ukupni potencijalni gubitak prihoda po danu štrajka iznosi oko 2,3 milijuna HRK.

Potrebno je naglasiti da će štrajk HSSKL-a generirati moguća kašnjenja zrakoplovnim prijevoznicima, što će imati izravan utjecaj na korisnike zračnog prometa.

Potrebno je naglasiti da HKZP pruža usluge u skladu sa europskom regulatornim okvirom te je samim time subjekt penalizacije u slučaju generiranja viših razina kašnjenja od onih koji su definirani europskom regulatornim okvirom.

Svo vrijeme kolektivnih pregovora Uprava je bila maksimalno konstruktivna i svim svojim postupcima jasno davala do znanja da je jedini cilj sklopiti novi kolektivni ugovor koji će unaprijediti prava svih radnika.

Pregovarala je u apsolutno dobroj vjeri, bez odugovlačenja i kalkuliranja te je prihvatila sve zahtjeve koje je bilo moguće prihvatiti bez ugrožavanja normalnog odvijanja svih operativnih procesa u HKZP-u.

Nažalost, unatoč vrlo mjerljivijim i brojnim povećanjima prava radnika od strane Uprave u ovim kolektivnim pregovorima, dana 23. lipnja 2022. Upravi je dostavljen dopis HSSKL-a s najavom štrajka za 21. srpnja 2022. do ispunjenja svih njihovih zahtjeva.

U ovom trenutku u svjetlu svega gore navedenog Uprava jedino može izraziti iskreno žaljenje zbog ovakvog postupka HSSKL-a, objavili su iz uprave Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

M. Marković/Foto: hrt

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->