VAŽNI DANI: Završna žalbena rasprava u Haagu počinje 20. ožujka 2017.

17 ožujka, 2017 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Završna žalbena rasprava i pretres u posljednjem i najvećem predmetu pred Žalbenim vijećem Međunarodnog suda zakazana je za ponedjeljak, 20. ožujka 2017. i trajat će do utorka, 28. ožujka 2017. 

Završna žalbena rasprava i pretres će početi uvodnim napomenama predsjedavajućeg sudca u ponedjeljak, 20. ožujka. Prvih šest dana pretresa biće određeni za žalbe svakog od optuženih, nakon čega će posljednjeg dana svoju žalbu iznijeti Tužilaštvo.

Na kraju pretresa, u utorak, 28. ožujka, svaki od šestorice žalitelja imat će priliku da se osobno obrati Žalbenom vijeću.

Zakazano je da pretresi počinju u 9:30 sati svakog dana, s tim da će pretres posljednjeg dana početi u 9:00 sati.

Predmet Praljak, Prlić, Petković, Stojić, Ćorić i Pušić jedan je od najdužih i najkompliciranijih predmeta vođenih pred Međunarodnim sudom koju je hrvatska javnost slabo pratila,kao i službena hrvatska vlast. Suđenje je počelo 26. travnja 2006. godine.

Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 24. siječnja 2008. nakon što je predstavilo dokaze 249 svjedoka. Izvođenje dokaza obrane počelo je 5. svibnja 2008. i završeno je 17.svibnja 2010. nakon što su predstavljeni dokazi 77 svjedoka. Bilo je ukupno 465 dana suđenja, a završne riječi su iznošene od 7. veljače do 2. ožujka 2011.

Presuda Pretresnog vijeća, izrečena 29. svibnja 2013, sadrži vise od 2.600 strana, uključujući i izdvojena i djelomično suprotna mišljenja predsjednika vijeća suca Antonettija i suca Trechsela.

Pero Kovačević/foto:hrt

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •