Bandić pozvao Zagrepčane da podnesu zahtjev za otpis dugova

17 kolovoza, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić uputio Poziv za podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja’.

Riječ je o dugovima za komunalnu naknadu ili komunalni doprinos te najamninu. Iako se trenutačno može zatražiti samo oprost ili otplata na rate za ta potraživanjaPročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić istaknula je kako je mjera namijenjena prije svega blokiranim Zagrepčanima kako bi izišli iz teške situacije u koju su upali.

Fizička osoba – građanin mora udovoljavati „socijalnom kriteriju” koji podrazumijeva da na temelju rješenja nadležnog tijela ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi ili „imovinskom kriteriju” ako imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva kumulativno ispuni uvjete: da imovina u novčanom obliku (gotovina u domaćoj i stranoj valuti, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu) ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva te da ukupan dohodak i primici mjesečno ne prelaze iznos jedne proračunske osnovice po članu kućanstva na dan podnošenja zahtjeva.

Pravna osoba, fizička osoba – obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, mora kumulativno udovoljavati sljedećim uvjetima: da nema dospjeloga duga u evidencijama koje vodi Porezna uprava (po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), da nije isplaćena dividenda, udjel u dobiti ili predujam dobiti u prethodnoj i tekućoj godini uz istodobno postojanje poreznog duga, da plaćanje duga odjednom za podnositelja zahtjeva predstavlja neprimjereno opterećenje ili bi mu nanijelo veću gospodarsku štetu i da se poslovni i financijski plan procjeni kao tržišno održiv.

Ako je fizičkoj i pravnoj osobi odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja rješenja o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

Zahtjevi za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja se podnose Gradskom uredu za financije, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb na propisanim obrascima.

Detaljne informacije možete dobiti na stranicama Grada Zagreba OVDJE.

 

Foto:Facebook MB


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •