ZAŠTITA KRIMINALA NA DRŽAVNOJ RAZINI: Nezakonita isplata milijunskih otpremnina u HPB-u

6 rujna, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MANIPULACIJE SA RAZRJEŠNICAMA: Nezakonito isplaćivanje milijuna kuna otpremnina i što veći gubici HPB-a, uvjet za nesmetan nastavak rada pod zaštitom države i HNB-a!Država je prije nekoliko mjeseci uskratila razriješnicu predsjedniku uprave HPB-a Tomislavu Vujiću nakon što su u javnosti isplivale na površinu zlouporabe o milijunskim iznosima otpremnina koje je Tomislav Vujić kao predsjednik uprave isplatio bivšim članovima uprave HPB-a Čedi Maletiću i dr. unatoč utvrđenom gubitku koji je Banka iskazala u iznosu od 630.820.000,00 kuna nakon provedenog nadzora HNB-a koji je utvrdio dodatne rezervacije bivšoj upravi Čede Maletića u iznosu većem od 400 milijuna kuna.  

Adekvatnost kapitala Hrvatske poštanske banke d.d. u vrijeme mandata Tomislava Vujića pala je ispod zakonom propisanog minimuma te je iznosila 6,8% što predstavlja povijesno najnižu stopu adekvatnosti kapitala, te zakonsku okolnost zbog koje je Hrvatska narodna banka imala obvezu odmah i bez odlaganja postaviti povjerenika i pokrenuti stečajni postupak nad Hrvatskom poštanskom bankom kao što je to od strane HNB-a učinjeno u slučaju Credo banke, Centar banke, Splitsko dalmatinske banke i dr.

VEZANI SADRŽAJ:

Selektivnost u primjeni zakona i zahtjevi interesnih bankarskih centara moći očito su prevladali nad neovisnom institucijom naziva Hrvatska narodna banka koja je očito podlegla pritiscima, te zaštitila nezakonit i nepravilan rad Banke o čemu su u Hrvatskom saboru danima očito u prazno upozoravali Goran Marić, predsjednik saborskog odbora za financije i državni proračun, tadašnji predstavnici MOST-a Ivan Lovrinović i Ivan Kovačić i drugi.

Nakon što je Hrvatska narodna banka odradila svoj dio posla, na jučerašnjoj glavnoj skupštini država je ipak odlučila upravi dati zeleno svjetlo za daljnji nastavak rada, no još nemamo informacija temeljem kojih kriterija su se predstavnici države rukovodili pri donošenju dijametralno suprotne odluke od one prije nekoliko mjeseci kada je toj istoj uprave uskraćeno davanje razriješnice.

PRESUDA TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU PROTIV HPB-a U IZNOSU OD 140 MILJUNA KUNA!

U prijavi grupacije Fantasyland upućene prema HNB-u i Hrvatskom saboru se navodi „kako je radi općeg interesa potrebno utvrditi sve povlaštene kreditne plasmane u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., kao i one kreditne plasmane po kojim su otpisivani milijunski iznosi kroz stečajne postupke i predstečajne nagodbe, te utvrditi na koji je način rasprodavana imovina pod zalogom Banke trećim osobama  i po deset puta nižoj cijeni od tržišne“.

Predsjednik uprave HPB-a Tomislav Vujić i članovi uprave HPB-a prijavljeni su Hrvatskoj narodnoj banci  i zbog ne iskazivanja sudskih sporova u financijskim izvješćima HPB-a na način propisan Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a, te zbog ne iskazivanja rezervacija od strane uprave HPB-a po sudskim sporovima sukladno zakonu, Odlukama i pravilnicima HNB-a kojima je propisana obveza, način i visina rezervacija po sudskim sporovima. Sasvim je realno očekivati u skoroj budućnosti i nove tužbe za naknadu štete protiv države od strane novih dioničara koji su vlasništvo dionica Banke stekli kupujući  od države „mačka u vreći“, a da im nisu prikazani sudski sporovi protiv Banke na način kako to propisuje Zakon o kreditnim institucijama i HNB.

Prva prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Zagrebu protiv Hrvatske poštanske banke u iznosu većem od 140 milijuna kuna sa pripadajućim kamatama i troškovima postupka, a koja je donijeta u predmetu tužbe za naknade štete koju je 2012.g.  podnijela tvrtka „Moj dvor građenje d.o.o.“ protiv HPB-a pred Trgovčakim sudom u Zagrebu, rezultat je nesavjesnog i neodgovornog upravljanja Hrvatskom poštanskom bankom pod vodstvom bivšeg predsjednika uprave Čede Maletića kojem je Vlada RH pod vodstvom Zorana Milanovića uskratila povjerenje, no unatoč tome članovima uprave su date razrješnice i isplaćene otpremnine u iznosu većem od 6 milijuna kuna kao nagrada za prouzročeni gubitak banke od 630.820.000,00 kuna.

U cijelosti objavljujemo presudu Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je tuženiku Hrvatskoj poštanskoj banci naloženo isplatiti na ime naknade štete tvrtki Moj dvor građenje  iznos od 140.000.000,00 kuna što nam je potvrđeno od strane odvjetničkog ureda Župić&Partneri koje zastupa Hrvatsku poštansku banku u tom sporu.

Presuda protiv HPB-a


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •