Deset godina sustavne brige HEP-a o rodama: 903 gnijezda na elektro stupovima

23 kolovoza, 2014 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

DAN RODA se u Hrvatskoj obilježava 24. kolovoza, što je prigoda za podsjetnik o važnosti zaštite te ugrožene ptice, čijoj sigurnosti i održavanju njihove populacije uvelike pridonosi i HEPU Europskoj je uniji, bijela roda (Ciconia ciconia), jedna od najpoznatijih vrsta ptica selica, zaštićena Direktivom o zaštiti ptica. To znači da se zabranjuje bilo koji postupak kojim se namjerno oštećuju ili uništavaju razvojni oblici, gnijezda ili legla bijele rode, kao i područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.

Prema podacima za 2013. godinu, na stupovima distribucijske mreže HEP-a evidentirana su čak 903 rodina gnijezda. S obzirom na to da u čitavoj Hrvatskoj postoji između 1.100 i 1.300 gnijezdećih parova, može se reći da se tri od četiri gnijezda u Hrvatskoj nalaze upravo na stupovima elektrodistribucijske mreže.

Premda radnici HEP-a za rode koje se gnijezde na električnim stupovima brinu oduvijek, 2004. godine su Ministarstvo kulture – tadašnje središnje državno tijelo za zaštitu prirode u Hrvatskoj – i HEP d.d. potpisali Sporazum o provođenju mjera zaštite bijele rode. Na temelju Sporazuma, HEP Operator distribucijskog sustava punih deset godina kontinuirano provodi propisane mjere zaštite bijele rode, odnosno mjere za sigurno gniježđenje roda. Ugrađuju se i održavaju ili zamjenjuju nosači za rodina gnijezda, a prema potrebi se premještaju u blizinu njihova prvobitnog položaja, za koji se prosudi da nije siguran za rode ni za sustav.

To nije nimalo lagan posao, jer kako rode gnijezda dograđuju svake godine, pojedina starija gnijezda mogu težiti i do jedne tone. Tek odlaskom roda na jug, gnijezda svijena na stupovima privremeno se uklanjaju kako bi se na stupu ugradio odgovarajući nosač, nakon čega se gnijezdo ponovno vraća na prvobitno mjesto ili se, prema potrebi, do tog stupa podiže novi s nosačem.

HEP u provedbi aktivnosti zaštite bijele rode surađuje sa stručnjacima Državnog zavoda za zaštitu prirode, Zavoda za ornitologiju HAZU, javnih ustanova za zaštićena područja te udruge BIOM.

MP/foto:FaH


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->