INFRARED ART – Umjetnost budućnosti

3 rujna, 2020 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jedanaest slikarica i slikara prikazuje svoja infrared djela u Galeriji Sveti Ivan Zelina.” Infrared Art je spoj umjetnosti i tehnologije. U području slikarstva radi se o inovativnoj metodi stvaranja jedinstvene slike dvostruke pojavnosti – jedne vidljive prostim okom na dnevnom svjetlu, a druge vidljive na infracrvenoj valnoj duljini tek pomoću infracrvene kamere.



Taj novi način slikanja pokrenuo je i istraživanja tonova standardnih boja i pigmenata koja se koriste u umjetničkom slikarstvu, a razlikuju se po svojstvu apsorpcije infracrvenog svjetla, zapravo radi se o slikanju dviju slika u povezanom sloju koje sadrže različite vizualne informacije u vidljivom i bliskom infracrvenom spektru.

Jer svaka od slikarskih boja može se napraviti na bezbroj načina, a da zadrži isto svojstvo apsorpcije svjetla u vidnom spektru ljudskoga oka, a potpuno drugačija svojstva u bliskom infracrvenom području.

Na taj način možemo na jednoj podlozi slikati dvostruku sliku. Njezin razvoj i metoda temelje se na Infrared teoriji koju je razvio dr. sc. Vilko Žiljak sa svojim timom u kojem su dr. sc. profesori: Jana Žiljak Gršić, Ivana Žiljak Stanimirović i Klaudio Pap s Grafičkog fakulteta, a prva ju je u svoje slikarstvo implementirala hrvatska ak. slikarica i grafičarka Nada Žiljak, stvorivši tako novu vrstu slikarstva novim načinom slikanja.

Nakon Nade Žiljak infrared metodu primjenjuje u svom umjetničkom izričaju i dr. art, slikarica Dijana Nazor, produbljujući znanstvenu praksu u području slikarstva, te po prvi puta istraživši i njezinu primjenu u segmentu retuša u konzervatorsko-restauratorskoj praksi.

Nastaju „dvolična“ djela, skrivenih, dvosmislenih poruka i znakova, kao odslik svijeta u kojem živimo, prostora i vremena dominacije višedimenzionalne stvarnosti. Potreba za inventivnošću, za novim, „dubljim“ ili drugačijim pogledom (u) umjetnosti, za pronalaskom novog izraza koji će umjetniku kao stvaralačkoj individui omogućiti ulaske u nove, drugačije dimenzije, rezultirala je i osnivanjem grupe Infra.

Njoj, uz Nadu Žiljak i Dijanu Nazor pripadaju i Ana Guberina, Ana Divković, Ana Jakić Divković, Marija Galić, Ivica Fišter, Mercedes Bratoš, Ivana Ožetski i Olena Sokolovska. ” u katalogu za izložbu među ostalim piše Sanda Stanaćev Bajzek .

Izložbu INFRARED ART – UMJETNOST BUDUĆNOSTI može se razgledati do 30 rujna radnim danima od 10 do 17 a vikendom od 10 do 17 sati.

Tomislav Radić/Foto/T. Radić


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •