Ljevičarska djela i nedjela:Kad govore o Hrvatskoj, vide Jugoslaviju, kad govore o ljubavi mrze vas

19 veljače, 2015 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kada govore o Domovinskom ratu, oni vide građanski rat. Kada govore o pobjedama, oni vide zločine. Kada govore o hrvatskim žrtvama, vide krivce.Kada malo bolje usporedite domaću liberalno-ljevičarsku retoriku s njihovim djelima dolazite do zanimljivog zaključka kako je jedno s drugim u potpunoj suprotnosti. Kada se riječima zalažu PROTIV nečega oni to zapravo čine. I obrnuto: kada su verbalno ZA nešto, djelima su na potpuno suprotnoj poziciji.

Primjerice kada govore da su protiv mržnje, oni u stvari mrze. Kada se zalažu za toleranciju oni su ne tolerantni. Kada se nazivaju antifašistima, oni su fašisti. Kada zagovaraju dostojanstvo, oni ga gaze. Kada govore o borbi protiv kriminala, oni ga čine. Kada upozoravaju na pljačku u privatizaciji i pretvorbi, oni su je izveli. Kada zagovaraju ljudska prava, oni ih krše.

Kada govore o ravnopravnosti ljudi bez obzira na vjersku, nacionalnu i političku pripadnost oni se ponašaju diskriminatorno. Kada govore o vladavini prava, oni je krše. Kada govore o gospodarskom oporavku, oni čine sve da se to ne dogodi. Kada govore o slobodi ili slobodama, oni ih žele suspendirati. Kada govore o demokraciji, oni se ponašaju totalitarno. Kada govore o naciji, oni su anacionalni. Kada govore o tradicijama, oni im se rugaju.

Kada zagovaraju socijalna pravima, oni ih smanjuju. Kada govore o smanjenju poreza, oni ga podižu. Kada govore o natalitetnoj politici, oni smanjuju dječje doplatke. Kada govore o Domovinskom ratu, oni vide građanski rat. Kada govore o pobjedama, oni vide zločine. Kada govore o hrvatskim žrtvama, oni vide krivce. Kada govore o Hrvatskoj, oni vide Jugoslaviju. Kada uvode red, oni stvaraju nered. Kada govore o pravdi, oni stvaraju nepravdu.

Mogao bih tako nabrajati i nabrajati. Ali učinite mali test i u bilo kojoj situaciji kada iz tih političkih, svjetonazorskih ili vladajućih krugova začujete bilo kakav stav ili odluku promotrite rezultat i vidjeti ćete kako je potpuno suprotan od onoga što je bilo deklarirano kao namjera ili ciljano postignuće. Zanimljiv je to paradoks.

Vjerojatni je razloga što se njihove ideje temelje na ljudskoj fikciji, a ne na logici naravnih zakona i društvenih silnica. Njihov je poriv mijenjati postojeće i to uvijek drastično, potpuno, iz temelja, revolucionarno. Prošlo je stoljeće obilovalo takvim primjerima, ali i početak ovog je donio nešto slično, manje drastično, ali jednako štetno.

Marko Jurič/Markov trg
Foto: Vlada.rh


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •