Sama sebi davala državni novac: DORH od tvrtke Zlatar Violić traži povrat 1,2 milijuna kuna!

travanj 2, 2015 maxportal
Share Button

Tvrtka ‘Druga strana’, čija je direktorica bila Andrea Zlatar Violić, od Ministarstva kulture je 2012. i 2013. dobila potpore u ukupnom iznosu od 1,2 milijuna kuna.Državno odvjetništvo (DORH) i trgovačko društvo “Druga strana”, nakladnik časopisa “Zarez” kojem je suvlasnica i članica uprave bila bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, na zagrebačkom Trgovačkom sudu nisu postigli mirno rješenje spora pa je DORH kao zastupnik države u cijelosti ostao kod tužbenog zahtjeva za povratom 1,2 milijuna kuna za financiranje časopisa “Zarez” u 2012. i 2013. godini.

Na prvom ročištu održanom u srijedu odvjetnik “Druge strane” Božidar Feldman istaknuo je da se taj predmet ne može svoditi isključivo na pravno pitanje, ali je i naveo da je njegova stranka ponudila otplatu dijela duga uz prosječni diskont po kojemu Ministarstvo financija otpisuje porezne i ostale dugove predstečajnim dužnicima.

DORH je odbio taj prijedlog, a na ročištu kojem je predsjedala sutkinja Marija Jurdana prihvaćeno je predloženo svjedočenje Andreje Zlatar Violić, ali i slanje zahtjeva Ministarstvu kulture za dostavu svih odluka kulturnog vijeća za knjigu, nakladništvo i časopise od 2009. do 2013. s posebno istaknutim prijedlozima za financiranje časopisa.

Svoj tvtki davala državni novac

Spor u kojem DORH traži od tvrtke povezane s bivšom ministricom kulture povrat 1,2 milijuna kuna sa zateznim kamatama uslijedio je nakon odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na temelju prijave “Hrvatskog slova”. U toj prijavi o kojoj se odlučivalo 2013. upozoravalo se da je ministrica Zlatar Violić bila u sukobu interesa jer je u doba kada je Ministarstvo kulture dodjeljivalo državnu potporu časopisima bila suvlasnica “Druge strane” sa 6,67 posto udjela u tvrtki.

Osim što je bila suvlasnica “Druge strane”, Andrea Zlatar Violić je do preuzimanja ministarske funkcije bila i jedina članica uprave, odnosno direktorica te tvrtke.

Bez obzira na zakonske zapreke, tvrtka “Druga strana” od Ministarstva kulture je na natječajima za javne potrebe u kulturi 2012. i 2013. dobila najveće potpore za izdavanje dvotjednika za kulturu “Zarez” u ukupnom iznosu od 1,2 milijuna kuna.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ustanovilo je 2013. da je Zlatar Violić prekršila zakonske odredbe i naplatilo joj novčanu kaznu od 15.000 kuna, a predmet je dostavljen i DORH-u na daljnje postupanje.

DORH je krajem 2013. dostavio zahtjev za mirno rješenje spora u kojem se tražio povrat 1,2 milijuna kuna s kamatama, a nakladnik “Zareza” nije prihvatio taj zahtjev pa je u ožujku prošle godine DORH podnio tužbu Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Sutkinja Marija Jurdana godinu dana nakon tužbe DORH-a u ovom slučaju zakazala je prvo ročište, a iduće će biti zakazano naknadno.

Časopis “Zarez”, nakon 16 godina izlaženja, prošlog tjedna nije se pojavio na kioscima zbog problema u financiranju.

Maxportal/H Foto: ezadarKomentari
Share Button