ŠPEK ZASTAVA: Satira ili uvreda koja je razljutila hrvatske domoljube

veljača 25, 2016 maxportal
Share Button
ISTICANJE i uporaba zastave Republike Hrvatske precizno je definirano Zakonom o grbu zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 55/90).“Špek zastava” Marija Jurjevića, inače poznatog i uglednog autora, objavljena je na tportalu kao ilustracija uz kolumnu Renata BaretićaSamo da ovo prođe“.

Ilustracija je neke je nasmijala, drugima se dopala, a treće uvrijedila jer su “špek zastavu” doživjeli kao oskrvnuće državnih simbola, grubo izrugivanje nacionalnim svetinjama i svjesno kršenje Zakona.

Pogledajmo kako je ta tema definirana zakonom koji jasno precizira kada se, kako i u kojim uvjetima ističe zastava, što je kršenje zakona i koje su kazne predviđene za nepoštivanje zakona.

Zastava i grb su nacionalnom simboli i obilježja zemlje čiji je izgled, isticanje i zaštita propisan zakonom, a pedviđene su i kazne za pravne i fizičke osoba ako zastavu i grb rabe suprotno odredbama ovog Zakona.  Kad je 1990. godine usvojen  Zakonom su kazne su bile određene u tadašnjim dinarima, dvije godine kasnije pretvorene su njemačke marke (DEM), a poslije nisu mijenjane. Iznos kazni je od 50 do 300 DEM. 

Ustavom Republike Hrvatske, u Članku 11. propisano je da se zastava Republike Hrvatske sastoji od tri boje: crvene, bijele i plave, s povijesnim hrvatskim grbom u sredini. Opis povijesnoga hrvatskog grba i zastave i tekst himne te uporaba i zaštita tih i drugih državnih znamenja uređuje se zakonom.

Zakonom je propisano da se zastavom Republike Hrvatske predstavlja Republika Hrvatska i izražava joj se pripadnost, a zastava se rabi u skladu s odredbama tog Zakona na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Zastava Republike Hrvatske može se rabiti samo u obliku i opisu koji su utvrđeni Ustavom i uređeni Zakonom, a na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati.

Iznimno, Zakon dopušta,ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno, da se dijelovi zastave Republike Hrvatske mogu rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.
Zakon zabranjuje javno isticanje dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene zastave, a uporaba zastave Republike Hrvatske slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Sam opis zastave Republike Hrvatske uređen je člankom 10. Zakona dok se, prema članku 11., zastava Republike Hrvatske ističe:

1. stalno na zgradama svih državnih organa

2. u dane praznika Republike Hrvatske

3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega

4. u drugim prilikama utvrđenim zakonom.

Treba napomenuti da je istom odredbom propisano da zastavu Republike Hrvatske viju brodovi i druga plovila pomorske i unutarnje plovidbe. Stoga se i na plovilima ne bi smjela isticati dotrajala, neuredna, poderana ili drugi način oštećena zastava Republike Hrvatske.

Za razliku od normi o obveznom isticanju zastave Republike Hrvatske, Zakon propisuje kada se zastava može isticati:

1. pri javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova

2. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama zakona.

Dobar primjer za priliku gdje se, pod navedenim uvjetima, zastava Republike Hrvatske može isticati jest svadba. Svjedoci smo da mnoge, ako ne i većinu svadbenih povorki u Republici Hrvatskoj predvodi barjaktar s hrvatskom zastavom u rukama.

Zanimljiva je odredba članka 13. Zakona, prema kojoj ako se zastava Republike Hrvatske ističe preko ulice ili trga u okomitom položaju, tada se crvena boja zastave nalazi na:

1. sjevernoj strani – ako je pravac ulice istok – zapad, odnosno zapad – istok

2. istočnoj strani – ako je pravac ulice sjever – jug, odnosno jug – sjever

3. istočnoj strani kružnog trga.

Ako se zastava Republike Hrvatske ističe okomito na stolu, tribini ili kakvom drugom počasnom mjestu, crvena boja zastave prva je s lijeve strane, gledano s prednje strane. Ako se zastava Republike Hrvatske polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet ili se nosi u vodoravnom položaju, crvena boja nalazi se s lijeve strane gledano s prednje strane.

U Kaznenim odredbama Zakona, u članak 27. previđene su kazne novčanom kazne za prekršaj pravnih i fizičkih osoba ako zastavu i grb rabe suprotno odredbama ovog Zakona. Novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM. 

1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ovoga zakona;

2. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom (članak 4. stavak 1.) ili suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga zakona;

3. rabi dijelove grba ili zastave suprotno članku 4. stavku 3. ovoga zakona;

4. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske (članak 5);

5. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske protivno uvjetima iz članka 6. ovoga zakona;

6. ne rabi grb Republike Hrvatske u slučajevima kada se grb obavezno rabi (članak 8.);

7. izvede himnu Republike Hrvatske protivno odredbi članka 19. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 20 do 50 DEM kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz točke 1., 2., 3., 4., 5. i 7. stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM odgovorna osoba u organu društveno-političke zajednice i drugom državnom organu.

Ako se prekršaj iz stavka 1. točke 7. ovoga članka počini na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom od u protuvrijednosti domaće valute od 15 do 50 DEM i osoba odgovorna za organizaciju javnog skupa.

ŠTO KAŽETE NA OVU ZASTAVU: Je li riječ o uvredi i kršenju zakona ili o dobroj ilustraciji?

MP/Ilustracija: Mario Jurjević/tportal

Komentari
Share Button