KRAH HRVATSKOG PRAVOSUĐA: Kaznene prijave protiv HPB-a proslijeđene Sani Ljubičić i Saši Manojloviću koji zastupaju HPB

30 kolovoza, 2019 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Boris Šimunić podnio je kaznenu prijavu protiv Sani Ljubičić, vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca i dr. u predmetu  „HPB Bankomat“, a  MUP je kaznenu prijavu proslijedilo na postupanje upravo  prijavljenim osobama.Maxportal je objavio više kaznenih prijava protiv bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić, vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca i ostalih odgovornih osoba Državnog odvjetništva i USKOK-a zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela u predmetu tzv. „HPB Bankomat“, između ostalih i kaznenu prijavu Borisa Šimunića podnijetu protiv Sani Ljubičić i dr. zbog nezakonitog plaćanja vještaka za izradu nalaza i mišljenja u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ po višestruko većim cijenama od propisanih čime je državni proračun oštećen u najmanjem iznosu od 250.000,00 kuna te stečena protupravna imovinska korist vještaka Vladimira Krkleca u najmanjem iznosu od 250.000,00 kuna.

Maxportal je objavio i više kaznenih prijava protiv Hrvatske poštanske banke d.d. i njenih odgovornih osoba, koji su prema navodima iz prijava postupali na način da su nezakonitim radnjama u razdoblju od travnja 2009.g.- ožujak 2019.g., svjesno i s namjerom činjenja štete velikih razmjera prijavitelju Borisu Šimuniću prouzročili znatnu materijalnu štetu čineći pri tome kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291, stavak 2 KZ-a, zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 337, stavak 1,2 i 4 KZ-a iz 97 god., kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju kažnjivo po čl. 247 stavak 2. KZ-a, kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. stavak 2 KZ-a, i dr.

Prije nekoliko dana Maxportal je objavio apsurdno nezakonito postupanje Ministarstva unutarnjih poslova koje je kaznene prijave protiv bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić, zamjenika ravnatelja USKOK-a Saše Manojlovića i dr. dana 29.05.2019.g. proslijedilo na daljnje postupanje prijavljenim osobama da same odluče o postojanju ili nepostojanju svoje kaznene odgovornosti što predstavlja neviđeni pravosudni skandal zbog kojeg se očekuje reakcija Ministarstva pravosuđa, ali i nadležnih instanci Europske unije kojima je sve prijavljeno.

Ovaj put objavljujemo najnoviji primjer nezakonitog postupanja Ministarstva unutarnjih poslova koje je kaznene prijave Borisa Šimunića protiv Hrvatske poštanske banke d.d. i njenih odgovornih osoba proslijedilo dana 29.05.2019.g. na daljnje postupanje USKOK-u pod njihovim brojem predmeta br. K-US-148/09, IS-US-18/09 tzv. „HPB Bankomat“, a koji predmet se nalazi u ingirenciji upravo bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić i zamjenika ravnatelja USKOK-a Saše Manojlovića koji zastupa tužiteljstvo u predmetu . „HPB Bankomat“.

Maxportal je u posjedu dopisa Ministarstva unutarnjih poslova kojim se izvješćuje podnositelja kaznene prijave Borisa Šimunića, a koji je jedan od optuženih u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ kojeg je još davne 2009.g. pokrenula bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić, da su kaznene prijave Borisa Šimunića protiv Hrvatske poštanske banke d.d. dana 29.05.2019.g. proslijeđene na daljnje postupanje USKOK-u pod njihovim brojem predmeta br. K-US-148/09, IS-US-18/09, a koji predmet se nalazi u ingirenciji upravo bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić i zamjenika ravnatelja USKOK-a Saše Manojlovića koji zastupa tužiteljstvo u predmetu „HPB Bankomat“.

Dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova proslijedilo je kaznene prijave protiv HPB-a na postupanje kazneno prijavljenim osobama Sani Ljubičić i Saši Manojloviću koji se terete za brojne zlouporabe i nezakonitosti koje su isti počinili kao službene osobe u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ kojeg je 2009.g. pokrenula bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić.

Zbog prethodno navedenog nezakonitog postupanja pravosudnih tijela, podnositelj kaznene prijave Boris Šimunić uputio je Ministarstvu pravosuđa zahtjev za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora koji je dostavljen na znanje Vladi Republike Hrvatske, svim saborskim zastupnicima, saborskom odboru za pravosuđe, saborskom odboru za predstavke i pritužbe i dr.

U zahtjevu Borisa Šimunića za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora između ostalog stoji:

„Postupak tzv. „HPB Bankomat“ pokrenut je od strane bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a gđe. Sani Ljubičić, a u kojem predmetu je ista zastupala tužiteljstvo zajedno sa zamjenikom ravnatelja USKOK-a gdinom. Sašom Manojlović koji u tom istom predmetu i nadalje zastupa tužiteljstvo, slijedom čega je protivno zakonu i propisanim procedurama postupanje Ministarstva unutarnjih poslova koje je predmetne kaznene prijave Borisa Šimunića protiv HPB d.d. i odgovornih osoba Banke proslijedlio u rad i na odlučivanje osobama koje su direktno involvirane u predmet USKOK-a br. K-US-148/09, IS-US-18/09 tzv. „HPB Bankomat“ u kojem je HPB d.d. navodni oštećenik, što predstavlja teški oblik narušavanja pravne sigurnosti nedopustiv u uređenim pravnim državama.

Sukladno zakonu i propisanim procedurama ne mogu zamjenici ravnatelja USKOK-a (Sani Ljubičić, Saša Manojlović) istovremeno voditi predmet u kojem je Boris Šimunić prijavljena/osumnjičena osoba (predmet USKOK-a br. K-US-148/09, IS-US-18/09 – tzv. „HPB Bankomat“), u kojem je navodni oštećenik HPB d.d., te istovremeno odlučivati u predmetima temeljem kaznenih prijava Borisa Šimunića protiv HPB d.d. i odgovornih osoba Banke.

Također, prijavitelj Boris Šimunić podnio je kaznenu prijavu protiv Sani Ljubičić, vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca i dr. zbog počinjenja više kaznenih djela u predmetu USKOK-a br. K-US-148/09, IS-US-18/09 tzv. „HPB Bankomat“, a koju kaznenu prijavu je Ministarstvo unutarnjih poslova protivno zakonu i propisanim procedurama proslijedilo na postupanje prijavljenim osobama, i to na predmet USKOK-a br. K-US-148/09, IS-US-18/09 tzv. „HPB Bankomat“ koji je pokrenula i vodila kazneno prijavljena bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a gđa. Sani Ljubičić zajedno sa zamjenikom ravnatelja USKOK-a Sašom Manojlovićem koji i nadalje zastupa tužiteljstvo u tom predmetu, što predstavlja teški oblik kršenja zakona i narušavanja pravne sigurnosti.

Sukladno zakonu i propisanim procedurama ne mogu kaznene prijavljene službene osobe USKOK-a same odlučivati o postojanju ili nepeostojanju svoje kaznene odgovornosti, a niti kazneno prijavljene osobe imaju pravo uvida u kaznene prijave i dokaznu dokumentaciju prije nego se steknu zakonom propisani uvjeti za izvršenje uvida u spis slijedom čega se radi o grubom kršenju zakona i teškom obliku zlouporaba počinjenih od strane Ministarstva unutarnjih poslova i USKOK-a te njihovih odgovornih osoba.

Tijekom razdoblja rujan/studeni 2016. godine raspravni spis USKOK-a br. K-US-148/09, IS-US-18/09 tzv. „HPB Bankomat“ koji se pred prvostupanjskim Županijskim sudom u Zagrebu vodi pod brojem K-US-10/13 u više navrata je kontaminiran od strane Županijskog suda u Zagrebu i USKOK-a koji je protivno zakonu u tijeku glavne rasprave raspolagao sa raspravnim spisom bez nadzora Suda i to sa 106 od sveukupno 116 svežnjeva raspravnog spisa koji su od strane suda protivno zakonu predani na višednevno korištenje USKOK-u i to izvan prostorija Županijskog suda u Zagrebu čime je predmet tzv. „HPB Bankomat“ trajno kontaminiran, što predstavlja teški oblik kršenja zakona od strane Županijskog suda u Zagrebu i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a o čemu je svim nadležnim tijelima i institucijama dostavljena i cjelovita dokazna dokumentacija.

Do današnjeg dana Ministarsvo pravosuđa nije reagiralo, te unatoč opetovanim zamolbama prijavitelja Borisa Šimunića nije provelo inspekcijski nadzor radi sankcioniranja nezakonitog i nepravilnog rada Županijskog suda u Zagrebu i USKOK-a koji su trajno, očito ne slučajno, kontaminirali predmet tzv. „HPB Bankomat“ u kojem su razotkrivene brojne zlouporabe i nezakonitosti u postupanju bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a gđe. Sani Ljubičić, zamjenika ravnatelja Uskoka Saše Manojlovića, vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca i Ante Blaževića te ostalih odgovornih osoba Državnog odvjetništva i USKOK-a, a od kojih su mnoge zlouporabe i nezakonitosti Državnog odvjetništva i USKOK-a i javno objavljene.

Nepostupanje Ministarstva pravosuđa po prijavama Borisa Šimunića za posljedicu je imalo i daljnje činjenje zlouporaba i nezakonitosti pravosudnih tijela i njihovih odgovornih osoba, ovaj put Ministarstva unutarnjih poslova koje je protivvno zakonu i propisanim procedurama kaznene prijave Borisa Šimunića protiv HPB d.d. i odgovornih osoba Banke proslijedlio u rad i na odlučivanje osobama koje su direktno involvirane u predmet USKOK-a br. K-US-148/09, IS-US-18/09 tzv. „HPB Bankomat“.“

Maxportal u cijelosti objavljuje zahtjev Borisa Šimunića od 28.08.2019.g. za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora zbog teškog oblika narušavanja pravne sigurnosti uzrokovano zlouporabama i nezakonitostima USKOK-a i Ministarstva unutarnjih poslova te njihovih odgovornih osoba.

Dopis Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor kriminalističke policije, Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije, broj: 511-19-13/1-1577/19 KŠ od 12.08.2019.g. upućen Borisu Šimuniću.

Dopis Borisa Šimunića od 28.08.2019.g. upućen Ministarstvu pravosuđa RH i DORH-u, na znanje:, USKOK, Kolegij svih državnih odvjetnika, Državnoodvjetničko vijeće, Državno sudbeno vijeće, Vlada RH, Hrvatski sabor – Odbor za pravosuđe – Odbor za predstavke i pritužbe – svi saborski zastupnici, Ured Predsjednika Sabora RH, Ured predsjednice RH, Predmet: Zahtjev za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora

G. Matković/Foto:press

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •