Procurila Mostova deklaracija: “Mi smo desni centar, zagovaramo priziv savjesti!

23 svibnja, 2022 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Otkako se 2013. godine pojavio na političkoj sceni Most je upadljivo izbjegavao ideološki se precizno definirati kako bi povećao šanse za dobivanje podrške što šire biračke baze, što više glasača – nerijetko i vrlo različitih svjetonazora. Sada je takvoj političkoj strategiji došao kraj.Predsjedništvo stranke, piše Jutranji list, je usvojilo tekst deklaracije koja će – nakon što se tijekom dva tjedna taj strateški i programski dokument usvoji na sjednici Glavnog odbora – postati temelj za Mostov stranački program i sve njihove javne politike.

Smjernice iz deklaracije postat će obvezujuće za sve članice i članove Mosta.

– Usvajanjem deklaracije Most pokazuje da ovaj put sudjelovanje u vlasti želi dočekati potpuno spreman, sa svim definiranim vrijednostima i politikama. Osim što izgrađujemo i jačamo strukturu na terenu, jasna programska profilacija je preduvjet za preuzimanje vlasti i pozicioniranje Mosta kao ozbiljne političke snage – poručuju.

Deklaracija se sastoji od uvoda u kojem se definira politički profil stranke (“otvorena stranka desnog centra”) te 16 poglavlja u kojima se razrađuju Mostova temeljna stajališta o gospodarstvu, poreznom, pravosudnom i političkom sustavu; o građanskim slobodama, obitelji kao stupu društva, demografiji, vanjskoj politici…

“Političko uređenje Europske unije treba čuvati i uvažavati raznolikost država članica. Temeljno načelo političkog odlučivanja unutar EU treba biti supsidijarnost, kao što su to i predvidjeli pokretači europske integracije. Europska unija treba odlučivati samo o onim pitanjima u kojima je djelotvornija od pojedinih država članica”, piše u deklaraciji.

U tom strateškom dokumentu jasno piše i da se Most “protivi koncentriranju političke moći u rukama Europske komisije i europskih birokrata”.

O Hrvatima u BiH

Kršćanski korijeni, tvrde, temelj su europske civilizacije na kojima počivaju ljudska prava.

U deklaraciji su jasno naglasili da snažno podržavaju suverenost i ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u političkoj zajednici s druga dva konstitutivna naroda:

“RH u tom smislu ne smije ostati na razini deklarativne potpore, već kao suverena država i punopravna članica EU-a i NATO-a treba iskoristiti sve mehanizme koji su joj na raspolaganju kako bi se osigurala puna i stvarna ravnopravnost Hrvata u BiH”.

Zauzimaju se, tvrde, za slobodu svakog pojedinca, ali napominju da “sloboda pojedinca ima svoje granice u slobodi drugoga, u očuvanju živoga svijeta i u odgovornosti za buduće naraštaje”.

Pobačaj i priziv savjesti

U tekstu deklaracije Most je izbjegao nedvosmisleno se odrediti prema pravu na pobačaj ili njegovoj zabrani, ali se zato eksplicitno zauzeo na pravo na priziv savjesti: “Most se zalaže i za načelo nepovredivosti ljudskog života i ljudskog tijela, pravo na izbor liječenja i pravo na priziv savjesti.”

Jasno su naznačili da je za njih obitelj temeljni stup društva, a da nukleus obitelji čini bračna zajednica muškarca i žene: “Obiteljska politika Mosta polazi od braka kao zajednice u kojoj su muž i žena odgovorni jedno za drugo, a kao roditelji zajednički su odgovorni za svoju djecu, kao i odrasla djeca za svoje roditelje, jer brak i obitelj uživaju posebnu zaštitu i podršku države.”

Stav prema obitelji

Demografska obnova ključno je pitanje opstojnosti Republike Hrvatske, tvrde. U tom smislu zauzimaju se za univerzalni dječji doplatak za sve obitelji, predlažu izmjene zakona o roditeljskim i rodiljnim potporama i “reformu dječjeg doplatka po uzoru na Njemačku”.

“Posjedovanje vlastitog doma ima veliku važnost i za osobno dostojanstvo svakog čovjeka i za mogućnost zasnivanja obitelji. Most stoga posebnu pažnju posvećuje razvoju kvalitetnih stambenih politika kroz stimulaciju kupnje prve nekretnine i omogućavanje dugoročnog najma stambenog objekta.”

Most obitelj stavlja iznad države (i) u školskom sustavu: “Obrazovanje treba biti ideološki neutralno te treba uzimati u obzir odgojne želje roditelja u onim predmetima koji uključuju sadržaj koji je vezan za pojedinačna svjetonazorska opredjeljenja.”

Privatna inicijativa za Most je temelj gospodarstva, a u poreznom sustavu žele učiniti velike promjene: “Most se zalaže za minimiziranje poreznog opterećenja s naglaskom na maksimalno rasterećenje rada te za ravnomjerno i optimalno oporezivanje poslovne aktivnosti. Porezni sustav treba staviti i u službu poticanja aktivacije imovine koja nije u funkciji.”

Pogled na pravosuđe

Određene zahvate planiraju učiniti i u pravosuđu: “Sustav kaznenog progona treba rekonceptualizirati, to jest napraviti supstancijalni odmak od koncepta u kojemu dugotrajnost kaznenog postupka služi kao faktična zamjena za kaznu i u kojem obiteljski nasilnici mahom završavaju s uvjetnim kaznama, što je indikacija nedovoljno ozbiljnog shvaćanja navedene problematike. Kazneni postupak mora se voditi učinkovito i u razumnom roku okončati pravomoćnom sudskom odlukom.

Pritom, sustav kaznenog progona mora se promatrati u širem smislu, koji prvotno uključuje različite aspekte neovisnog istraživanja kaznenih djela. Uzimajući u obzir da je sustav kaznenog progona ultima ratio kojim se neka država koristi u suzbijanju pojavnosti kaznenih djela, Most stavlja naglasak na potrebu izgradnje institucionalnog i izvaninstitucionalnog sustava prevencije kaznenih djela (napose onih s obilježjima korupcije i obiteljskog nasilja) koji je utemeljen na transparentnosti.”

Most želi i temeljitu reformu izbornog zakonodavstva pojednostavljenjem održavanja referenduma i uvođenjem dopisnog i elektroničkog glasanja na izborima:

“Zalažemo se za demokratiziranje političkih procesa u smjeru veće uloge građana u političkom odlučivanju. Jačanje vladavine naroda postiže se povećanjem izborne participacije i pojednostavljivanjem procedure referendumskog izjašnjavanja građana. Zalažemo se za žurno uvođenje dopisnog i e-glasovanja koje već godinama dobro funkcionira u nizu europskih i nama susjednih zemalja. Most se protivi prenošenju političkog odlučivanja na sudove i tehnokratska tijela. Političke odluke trebaju donositi izabrani predstavnici građana ili sam narod putem referenduma.”

Stranka desnog centra

U tekstu deklaracije Most se definira kao “otvorena stranka desnog centra koja se obraća svim ljudima u svim slojevima i skupinama hrvatskog društva”, a Domovinski rat postavljaju u najviši rang vrijednosti.

“Most je stranka okrenuta budućnosti koju možemo izgraditi samo očuvanjem zajednički izborenih vrijednosti hrvatskog naroda. Najtrajnija je vrijednost hrvatskog naroda slobodna i neovisna demokratska hrvatska država uspostavljena pobjedom u Domovinskom ratu (…)

Most nedvosmisleno osuđuje sve totalitarizme, komunizam, fašizam i nacizam te baštini iz hrvatske političke prošlosti samo ono što je vodilo prema demokratskoj hrvatskoj državi”, navedeno je u tekstu Mostove deklaracije.

R.I. /Foto: press


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAG