Serijal ‘HPB Bankomat’ (1) Zlouporabe i kriminal državnih i pravosudnih tijela u slučaju Fantasyland

28 lipnja, 2024 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nakon što je grupacija Fantasyland na tiskovnoj konferenciji održanoj u prosincu 2009. godine najavila početak izgradnje projekta vodenog i zabavnog parka te hotelskog kompleksa Fantasyland u Samoboru, uslijedila je opstrukcija realizacije projekta od strane državnih i pravosudnih tijela i institucija koja traje kontinuirano sve do današnjeg dana, sada već gotovo 15 godina.Grupacija Fantasyland i dr. već više od 10 godina vode sudske sporove radi naknade štete protiv Hrvatske poštanske banke d.d., Hrvatskog fonda za privatizaciju, Agencije za upravljanje državnom imovinom, Centra za restrukturiranje i prodaju kao pravnog slijednika HFP-a i AUDIO te Republike Hrvatske, a sveukupna vrijednost svih sporova premašuje iznos od 1,6 milijardi EUR-a za proteklo razdoblje od 15 godina u kojem je onemogućena realizacija projekta Fantasyland.

Predmetom tih sporova je između ostalog i nezakonito postupanje HFP-a koji je 2010. godine, a što je i više nego zanimljivo kao tadašnji 99%-tni vlasnik Hrvatske poštanske banke, pokrenuo sudske postupke pred Općinskim sudom u Samoboru protiv grupacije Fantasyland stavljajući privremene mjere i zabilježbe na nekretninama vodenog i zabavnog parka te hotelskog kompleksa Šmidhen onemogućujući time ishođenje pravomoćne projektne dokumentacije i realizaciju projekta Fantasyland Šmidhen. U konačnici, svi ti sudski postupci su nakon višegodišnjeg trajanja pravomoćno okončani u korist grupacije Fantasyland.

U tom istom razdoblju 2009/2010 godine HFP je kao 99%-tni vlasnik  HPB-a i ugovorna strana iz ugovora o pravu građenja ( a koji ugovor je između HFP-a i Fantazije zaključen 2007.g. uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva) podnio i više kaznenih prijava protiv Slavena Čolaka i grupacije Fantasyland te njihovih odgovornih osoba.

U tim prijavama HFP je lažno prijavio DORH-u i USKOK-u da Fantazija projekt d.o.o. nije vlasnik nekretnina na zemljištu Šmidhen upisanom u zk.ul. 4268 k.o. Samobor već da je vlasnik HFP; lažno prijavio da je izvršeno nezakonito fiktivno povećanje temeljnog kapitala društva Fantazija projekt d.o.o. dana 20. kolovoza 2007. godine; lažno prijavio da je izvršeno nezakonito povećanje temeljnog kapitala društva Fantazija projekt d.o.o. od dana 18. siječnja 2008. godine unosom stvari, odnosno 26/100 suvlasničkog dijela zemljišta i u cijelosti građevinskih objekata TRC Šmidhen izgrađenih na zemljištu Šmidhen iz zk.ul. 4268 k.o. Samobor, lažno prijavio da je nezakonito sklopljen ugovor o pravu građenja koji je između HFP-a i Fantazije zaključen 2007.g. uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva, itd.

Po tim lažnim prijavama HFP-a iz 2009/2010 godine uslijedilo je višegodišnje nezakonito postupanje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državnog odvjetništva RH i Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku te njihovih odgovornih službenih osoba koji su protivno zakonu više od 8 godina, od 2010.g. pa zaključno sve do dana 30. svibnja 2018. godine vodili istragu i kriminalističko istraživanje nad Slavenom Čolakom te društvima Fantazija projekt d.o.o. i dr. i njihovim odgovornim osobama, iako je zakonom propisan rok za donošenje državnoodvjetničke odluke istekao još 2011. godine.

U konačnici, tek nakon više od 8 godina trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja, Činjeničnom pravnom analizom ŽDO Osijek br. KR-DO-704/2015 od 21. lipnja 2017.g. i državnoodvjetničkom odlukom ŽDO Osijek br. KR-DO-704/2015 od 30. svibnja 2018. godine sve te prijave HFP-a protiv Slavena Čolaka i grupacije Fantasyland odbačene su u cijelosti kao neosnovane.

I prethodno navedeno nezakonito postupanje HFP-a i njegovih pravnih slijednika koji su godinama lažno prijavljivali, te nezakonito postupanje Državnog odvjetništva koje je po tim lažnim prijavama protivno zakonu više od 8 godina, zaključno sve do 30. svibnja 2018. godine provodilo istragu i kriminalističkog istraživanje nad Slavenom Čolakom i grupacijom Fantasyland te njihovim odgovornim osobama, predmetom je više sudskih postupaka radi naknade štete koji se vode protiv HFP-a, AUDIO, CERP-a kao pravnog slijednika HFP-a i AUDIO te Republike Hrvatske.

Maxportal objavljuje dokument pod nazivom „Institucionalni kriminal“ koji sadrži kratku kronologiju višegodišnjih zlouporaba i nezakonitosti državnih i pravosudnih tijela i institucija kojima je onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen u Samoboru“, a koji dokument je grupacija Fantasyland dana 24.10.2019. godine dostavila Vladi RH, Državnom odvjetništvu RH te ostalim nadležnim i relevantnim institucijama Republike Hrvatske, između ostalih i svim saborskim zastupnicima.

Slučaj Fantasyland: Institucionalni Kriminal – Zlouporabe Državnih i Pravosudnih Tijela i Institucija Kojim… by Maxportal.hr on Scribd

 

 

 

Maxportal je godinama pratio maratonsko suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu u predmetu USKOK-a tzv. “HPB BANKOMAT” koji je nakon više od 14 godina trajanja okončan oslobađajućom presudom za sve optužene u tom predmetu. Maxportal je u proteklim godinama nazočio na brojnim raspravama tog najdužeg maratonskog predmeta USKOK-a tzv. „HPB Bankomat“ pa tako i na iznošenju obrane i završene riječi optuženih te i izricanju presude dana 4. svibnja 2023 godine.

Institucionalni Krimanal – Zlouporabe Državnih i Pravosudnih Tijela i Institucija Kojima Je Onemogućena Rea… by Maxportal.hr on Scribd

Objavljeni su i video zapisi sa završne riječi Slavena Čolaka kao jednog od optuženih u tom kaznenom postupku, a u kojoj završnoj riječi su i svi nazočni mediji ( a nazočni su bili gotovo svi) imali priliku i javno te neposredno pred Županijskim sudom u Zagrebu saznati za mnogobrojne konkretno navedene teške oblike zlouporaba i nezakonitosti počinjenih od strane Državnog odvjetništva i USKOK-a te  njihovih odgovornih osoba u svim fazama postupka tzv. „HPB Bankomat“, i u fazi predistražnih radnji, i u fazi istrage, i u fazi podnošenja optužnice, i pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu, i pred raspravnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu.

Presudom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno je u cijelosti postupanje sukladno zakonu i propisanim procedurama od strane svih optuženih a u odnosu na optuženog Slavena Čolaka je utvrđeno da isti nije počinio nikakvo kazneno djelo „jer niti jedan provedeni dokaz ne upućuje, a kamoli da bi dokazao navedenu tvrdnju.“

Kako je 2023. godine donesena i presuda u predmetu USKOK-a tzv. “HPB BANKOMAT” koji je nakon više od 14 godina trajanja okončan oslobađajućom presudom za sve optužene u tom predmetu, i više je nego realno očekivati i nove tužbe protiv HFP-a, AUDIO, CERP-a, HPB-a i Republike Hrvatske, a što će zasigurno prouzročiti i daljnje enormne troškove po HPB d.d. i državni proračun.

Pogledajte video zapis sa suđenja u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ na kojem su evidentirane zlouporabe i nezakonitosti USKOK-a i njegovih odgovornih službenih osoba ( Sani Ljubičić, Saše Manojlovića) koji su više od 6 godina od suda i optuženih skrivali službenu dokumentaciju iz istražnih radnji u predmetu tzv. „HPB Bankomat“, i to vjerovali ili ne, radi se o financijsko-knjigovodstvenom nalazu i mišljenju vještaka Ante Blaževića koji je u vrijeme izrade vještačenja 2010. godine pa sve do 2014. godine obnašao dužnost predsjednika Uprave Banke Splitsko-Dalmatinske koja se u to vrijeme nalazila u suvlasništvu Ecije Bajić Kuljiš, inače supruge tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, a nakon čega je ta Banka Splitsko-Dalmatinska otišla u stečaj.

Vještak Ante Blažević kojeg sa Mladenom Bajićem veže poznanstvo duže od 20 godine, a što je 2016. godine pred Županijskim sudom u Zagrebu potvrdio i sam vještak Ante Blažević, po nalogu Mladena Bajića i USKOK-a angažiran je u izradi i financijsko-knjigovodstvenog nalaza i mišljenja u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ te je isti sudjelovao i u izradi financijsko-knjigovodstvenog nalaza i mišljenja vještaka Vladimira Krkleca temeljem kojeg je podnesena optužnica tzv. „HPB Bankomat“.

Kako bi se pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu koje je odlučivalo o optužnici tzv. „HPB Bankomat“ prikrila činjenica da je vještak Ante Blažević sudjelovao u izradi  financijsko-knjigovodstvenog nalaza i mišljenja vještaka Vladimira Krkleca temeljem kojeg je podnesena optužnica tzv. „HPB Bankomat“ ( a što predstavlja direktan višestruki sukob interesa i okolnost zbog koje je taj financijsko-knjigovodstveni nalaz i mišljenje vještaka Vladimira Krkleca nezakonit dokaz), USKOK je više od 6 godina skrivao od suda i optuženih financijsko-knjigovodstveni nalaz i mišljenje vještaka Ante Blaževića.

Učinili su to kako bi se prije odlučivanja o optužnici onemogućilo njegovo saslušavanje pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu te pred sudom zatajilo činjenicu da je vještak Ante Blažević sudjelovao u izradi vještačenja Vladimira Krkleca temeljem kojeg je podnesena optužnica.

Htjeli su zatajiti činjenicu da je vještak Ante Blažević Bajićev prijatelj i poznanik više od 20 godina, da je vještak Ante Blaževiću u vrijeme izrade vještačenja istovremeno obnašao i dužnost predsjednika uprave Banke Splitsko-Dalmatinske koja se u vrijeme izrade vještačenja 2010. godine pa sve do 2014. godine nalazila u suvlasništvu Ecije Bajić Kuljiš, inače supruge tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, itd.

Video zapis HPB Bankomat. „Skrivanje dokumentacije od strane USKOK-a“ 

Video zapis HPB Bankomat: „Svjedok Ante Blažević“ 

Video zapis HPB Bankomat: „Sukob interesa: kako vještače Bajićevi prijatelji“ 

 

Kako smo već i prethodno objavili, pri kraju je izrada dokumentarnog filma pod nazivom „Institucionalni kriminal – Kako je onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen?!“ čija se promocija očekuje u jesen ove godine.

Pogledajte video zapise sa završne riječi Slavena Čolaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat.

Pratite nas svakodnevno na Maxportalu, objavljujemo nove zanimljivosti u ovom serijalu.

D.M. /Foto: Press


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->