Serijal „HPB Bankomat” (4) Zlouporabe i nezakonitosti tužiteljice Sani Ljubičić

11 srpnja, 2024 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal je godinama pratio maratonsko suđenje pred Županijskim sudom u Zagrebu u predmetu USKOK-a tzv. “HPB BANKOMAT” koji je nakon više od 14 godina trajanja okončan oslobađajućom presudom za sve optužene u tom predmetu. Maxportal će u ovom serijalu od 100 nastavaka objaviti više od 100 teških oblika prijavljenih i dokumentiranih zlouporaba i nezakonitosti počinjenih tijekom razdoblja prosinac 2009. godine – 2024. godine od strane državnih i pravosudnih tijela i institucija te njihovih odgovornih osoba kojima je onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen te godinama nezakonito vršen progon neviđenih razmjera nad Slavenom Čolakom i grupacijom Fantasyland iz Samobora.

Višegodišnjim zlouporabama i nezakonitostima su sudjelovali Državno odvjetništvo RH, USKOK, ŽDO Zagreb i MUP te njihove odgovorne službene osobe ( Sani Ljubičić, Saša Manojlović i dr.), Hrvatski fond za privatizaciju (HFP), Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) kao pravni slijednik HFP-a i AUDIO te njihove odgovorne osobe (Vedran Duvnjak – predsjednik HFP-a i ravnatelj AUDIO, Dubravka Jakić Maurman – pravna služba HFP-a i dr.), Hrvatska poštanska banka d.d. te njene odgovorne osobe (Čedo Maletić – predsjednik uprave HPB d.d. i dr.), itd.

Kako smo već i prethodno objavili, pri kraju je izrada dokumentarnog filma pod nazivom „Institucionalni kriminal – Kako je onemogućena realizacija projekta Fantasyland Šmidhen?!“ čija se promocija očekuje u jesen ove godine. 

TUŽITELJICA SANI LJUBIČIĆ KAO SLUŽBENA OSOBA LAŽNO ISKAZIVALA PRED OPTUŽNIM VIJEĆEM ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU, PROTIVNO ZAKONU DAVALA USMENE NALOGE ZA VJEŠTAČENJE…

U ovom serijalu objavljujemo kaznenu prijavu Slavena Čolaka oznake KP–S-01/2020 od 16.11.2020.g. koja je podnesena DORH-u, USKOK-u i MUP-u dana 20.11.2020. protiv Sani Ljubičić, a po kojoj kaznenoj prijavi protivno zakonu, sada već više od 3,5 godine nije donesena državnoodvjetnička odluka.

Slaven Čolak se kao podnositelj kaznene prijave u više navrata pisanim putem obraćao glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, predsjednici Državnoodvjetničkog vijeća, Ministarstvu pravosuđa RH te ostalim nadležnim i relevantnim institucijama opetovano tražeći dostavljanje državnoodvjetničke odluke te ukazujući na višegodišnje nezakonito postupanje DORH-a i USKOK-a koji više od 3 godine nisu donijeli  državnoodvjetničku odluku temeljem kaznene prijave Slavena Čolaka oznake KP–S-01/2020 od 16.11.2020.g.  protiv Sani Ljubičić, a vezano uz njeno nezakonito postupanje kao službene osobe pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu u predmetu tzv. „HPB Bankomat“. Kako saznajemo, do današnjeg dana državnoodvjetnička odluka još uvijek nije donesena.

Objava: 

Kaznena prijava Slavena Čolaka oznake KP–S-01/2020 od 16.11.2020.g. podnesena DORH-u, USKOK-u i MUP-u dana 20.11.2020.g. protiv Sani Ljubičić

 

Dopisi prijavitelja Slavena Čolaka upućeni glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, predsjednici Državnoodvjetničkog vijeća, Ministarstvu pravosuđa RH i dr. dana14.07.2023.g., 05.12.2023.g., 02.01.2024.g.

Predmetom kaznene prijave oznake KP–S-01/2020 od 16.11.2020.g. je između ostalog nezakonito postupanje tužiteljice Sani Ljubičić koja je kao službena osoba pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu pod predsjedanjem Ivana Turudića lažno prikazala da je Slaven Čolak korisnik kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. te lažno prikazala da se vještačio cjelokupni portfelj kredita Hrvatske poštanske banke d.d.

Iz tog razloga u odnosu na Slavena Čolaka i društvo Inter media public d.o.o. u kojem je Slaven Čolak obnašao dužnost direktora nije bilo potrebno izdavanje pisanog naloga USKOK-a za vještačenje sukladno obvezujućoj odredbi iz članka 309. Zakona o kaznenom postupku  (a sve to protivno zakonu te unatoč činjenici da je Sani Ljubičić kao službena osoba imala prethodna saznanja koje proizlaze iz istrage i kriminalističkog istraživanja da Slaven Čolak nikada nije bio korisnik niti jednog kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.

Niti jedna tvrtka u vlasništvu Slavena Čolaka nije bila korisnik kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. te imala i saznanja da nikada nije vještačen cjelokupni kreditni portfelj Hrvatske poštanske banke d.d.), sve to kako bi uspjela u svojoj nakani da zlouporabama i nezakonitim radnjama kao službena osoba USKOK-a ishoduje potvrđenu optužnicu protiv Slavena Čolaka bez ijednog materijalnog ili personalnog dokaza koji bi upućivao na inkriminacije koje mu se stavljaju na teret

To je u konačnici za posljedicu imalo da je Županijski sud u Zagrebu tijekom proteklih više od 14 godina na prijedlog USKOK-a izvršio ispitivanje više od 90 svjedoka, te između ostalih i odgovorne osobe Hrvatske narodne banke i vještake USKOK-a Antu Blaževića i Vladimira Krkleca koji su i sami pred raspravnim sudskim vijećem Županijskog suda u Zagrebu potvrdili da nikada nije vještačen cjelokupni kreditni portfelj Hrvatske poštanske banke d.d. te da je prijavljena Sani Ljubičić u odnosu na Slavena Čolaka i društvo Inter media public d.o.o. davala usmene naloge za vještačenje što je protivno članku 309. ZKP-a kojim je izričito propisano da se vještačenje određuje pisanim nalogom koji se dostavlja strankama.

Zakonom o kaznenom postupku (čl. 309 ZKP-a) izričito je propisano da se izrada vještačenja može odrediti samo pisanim nalogom od strane tijela koje vodi postupak, a u slučaju predmeta tzv. „HPB Bankomat“, to nadležno tijelo je USKOK.

Međutim, zamjenica ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić protivno je zakonu davala usmene naloge vještacima za izradu vještačenja za pojedine kreditne plasmane, iako je zakonom (čl. 309 ZKP-a) izričito propisano izdavanje pisanog naloga za izradu vještačenja.

I sam vještak USKOK-a Vladimir Krklec svjedočio je pred Županijskim sudom u Zagrebu kako za tvrtku Inter media public nije raspolagao pisanim nalogom USKOK-a, već da je vještačenje obavljao na temelju usmenih naloga koja mu je davala zamjenica ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić.

Također, vještak Krklec pred sudom je izjavio kako mu je dokumentaciju za izradu vještačenja izdavala osobno Sani Ljubičić, te da dokumentacija nije bila označena i numerirana, a što je protivno zakonu i propisanim procedurama.

Pogledajte video zapis sa svjedočenja USKOK-ovog vještaka Vladimira Krkleca kojem je USKOK izradu vještačenja u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ platio po 11 puta većoj cijeni od propisane.

HPB Bankomat: „Vještaci KRKLEC I BLAŽEVIĆ vještačili bez pisanog naloga USKOK-a“

 

HPB Bankomat: „Provođenje vještačenja bez pisanog naloga“

 

HPB Bankomat: „Naknadni usmeni nalog Sani Ljubičić“

 

HPB Bankomat: Berislav Boras: “HNB nikada nije izvršio kontrolu”

 

HPB Bankomat: Ivica Maloča supervizor HNB-a

 

O nezakonitom postupanju tužiteljice Sani Ljubičić koja je kao službena osoba pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu lažno prikazala da je Slaven Čolak korisnik kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. te lažno prikazala da se vještačio cjelokupni portfelj kredita Hrvatske poštanske banke d.d., kao i brojnim ostalim nezakonitim postupanjima DORH-a i USKOK-a te njihovih službenih osoba, govorio je u svojoj završnoj riječi Slaven Čolak.

Pogledajte video zapise sa završne riječi Slavena Čolaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat.

Pratite nas svakodnevno na Maxportalu, objavljujemo nove zanimljivosti u ovom serijalu.

D.M: /Foto: Press


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->