TKO JE DIJANA VICAN: Imoćanka koju nije smijenilo ni 20.000 prosvjednika, hoće li to HNS-ova Blaženka Divjak

16 kolovoza, 2017 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

S funkcije šefice Povjerenstva za kurikulnu reformu nije ju uspjelo smijeniti ni više od 20 tisuća prosvjednika diljem Hrvatske, a čini se da će ostati na funkciji i unatoč tome što ne uživa povjerenje HNS- ove ministrice Blaženke Divjak, koja želi zasjesti u fotelju šefice Povjerenstva.Premijer Andrej Plenković više je puta kazao da Vican ima njegovo povjerenje.

Rektorica Vican odlično radi svoj posao“, ponovio je u ponedjeljak premijer Plenković, javno pokazavši da uživa njegovu potporu, ali i podsjetio da je osim što je voditeljica Vladinog Povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, Vican i rektorica Sveučilišta u Zadru.

Uz to predložena je i za predsjednicu Upravnog vijeća Agencije za znanosti i visoko obrazovanje čime Dijana Vican postaje jedna od najutjecajnijih osoba u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Tko je Diana Vican?

Rođena je 5. prosinca 1959. u Imotskom, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Jednopredmetni studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1984. godine. U istoj ustanovi završila je 1991. poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz andragogije obranom magistarske radnje pod naslovom Koncepcija odgoja i obrazovanja odraslih Paula Freirea.

Stupanj doktorice znanosti stekla je 2000. obranom doktorske disertacije pod naslovom Odgoj i obrazovanje djece Albanaca u Republici Hrvatskoj.

Na radno mjesto asistentice na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, danas Sveučilišta u Zadru, zaposlena je 1987. Na istoj ustanovi ostvarila je znanstvenonastavna napredovanja.

Znanstvena savjetnica i redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opće pedagogije.

Znanstveno-stručni i nastavni rad realizira u nekoliko pedagogijskih disciplina – općoj, sustavnoj i interkulturalnoj pedagogiji, obrazovnim politikama, andragogiji, poduzetničkom obrazovanju, inkluzivnom obrazovanju te obrazovanju nastavnika.

U nastavni rad uključena je od početka zaposlenja na studiju pedagogije te drugim studijskim programima s Programom za stjecanje nastavničkih kompetencija. Doprinosila je stalnom inoviranju studijskog programa pedagogije na preddiplomskoj i diplomskoj razini i razvoju doktorskog studija pedagogije.

Znanstveni rad ostvarivala je prema zakonskim zahtjevima znanstvene djelatnosti, i to objavljivanjem znanstvenih radova, prijavljivanjem i vođenjem znanstvenih projekata, sudjelovanjem u zajedničkim znanstvenim projektima u zemlji i inozemstvu, programskim i organizacijskim odborima znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu, članstvima u uredništvima znanstvenih časopisa iz područja pedagogije, recenzentskim poslovima te razvitku mladoga znanstvenog kadra.

Od početka rada na visokoobrazovnoj ustanovi znanstveno i stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu (Sjedinjene Američke Države, Finska, Škotska, Slovenija, Danska, Njemačka i dr.).

Stalno je angažirana kao pozvani predavač na stručnim usavršavanjima odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te kao pozvani predavač na tuzemnim i inozemnim konferencijama.

Obnašala je nekoliko funkcija na Sveučilištu. Bila je zamjenica pročelnika Odjela za pedagogiju (2003. – 2006.), v.d. pročelnica Odjela za pedagogiju (akad. god. 2006./2007.), prorektorica Sveučilišta u Zadru (studeni 2007. – siječanj 2008.), voditeljica Katedre za opću pedagogiju pri Odjelu za pedagogiju (akad. god. 2012./2013. i 2013./2014.). Od akad. god. 2011./2012. prorektorica je na Sveučilišta u Zadru.

Obnašala je nekoliko funkcija izvan Sveučilišta. Bila je predsjednica Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (2005. – 2009.), predsjednica Vijeća za nacionalni kurikulum pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2006. – 2009.) i državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2008. – 2011.).

Bila je članica relevantnih radnih skupina i povjerenstava na nacionalnoj razini: Pregovaračke skupine – Poglavlje 26: Obrazovanje – kultura (2005. – 2006.), Pregovaračke skupine – Poglavlje 23: Pravosuđe i temeljna prava (2010.), Povjerenstva za izradu Hrvatskog  kvalifikacijskog okvira pri Vladi RH (2007. – 2010.). Od ove je godine (2015.) predsjednica Sektorskog vijeća za odgoj, obrazovanje i sport pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Prof. dr. sc. Dijana Vican dala je poseban doprinos svojim sudjelovanjem u osnivanju Sveučilišta u Zadru, prvoga departmanskog sveučilišta u Republici Hrvatskoj, zatim izradi Elaborata Sveučilišta u Zadru i razvitku Sveučilišta do danas.

Pokrenula je osnivanje sveučilišnog centra “Stjepan Matičević” (2005.), koji vodi i preko kojega ostvaruje svoje projektne ciljeve u području visoke kvalitete nastavničke kvalifikacije, profesionalizacije školskog menadžmenta i poticanja razvoja obrazovanja odraslih. Svojim radom i angažmanima stalno i nesebično doprinosi znanstvenoj i stručnoj afirmaciji te popularizaciji Sveučilišta u Zadru u zemlji i inozemstvu.

M.M. /Foto: Luka GerlancHM


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •