Tonski zapis sastanka 8. siječnja 2019. na kojem su CERP i RH zatražili nagodbu s grupacijom Fantasyland u sporovima teškim 6 milijardi kuna

6 ožujka, 2020 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal objavljuje službeni audio zapis sa službenog sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u Ministarstvu državne imovine na kojem su predstavnici tuženika CERP-a i Republike Hrvatske zatražili od grupacije Fantasyland dostavljanje prijedloga nagodbe u sporovima protiv CERP-a i Republike Hrvatske.Iz audio zapisa  proizlazi enormni opseg institucionalnog kriminala duboko ukorijenjenog u najviše sfere državnih i pravosudnih tijela i institucija Republike Hrvatske što predstavlja daleko veću štetu po Republiku Hrvatsku od koronavirusa koji je bio glavna i udarna tema jučerašnje sjednice Vlade RH.

Na sastanku sa grupacijom Fantasyland nazočili su najviši predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine, CERP-a i Upravnog vijeća CERP-a, između ostalih Goran Marić – bivši ministar u Ministarstvu državne imovine i predsjednik Upravnog vijeća CERP-a, Nikola Plećaš – ravnatelj CERP-a, Ivana Pintar – pomoćnica ministra u Ministarstvu državne imovine, Tomislav Boban – državni tajnik Ministarstva državne imovine te bivši ravnatelj Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom, Danijel Škugor – glavni tajnik Ministarstva državne imovine i drugi.

Slaven Čolak i projekt Fantasyland

Iz stenograma sa službenog sastanka dana 08.01.2019.g. koji smo već objavili i tonskog zapisa koji ovim putem objavljujemo, i više je nego očito da je Republika Hrvatska i njeno gospodarstvo suočeno sa daleko opasnijim virusom od koronavirusa, a koji je zbog višegodišnjeg ignoriranja i nesankcioniranja poprimio razmjere pandemije, i to zahvaljujući upravo političkim elitama koje su u protekla dva desetljeća gotovo do temelja uništile hrvatsko gospodarstvo.

Jučerašnja sjednica Vlade RH podsjećala je na dobro uigrani igrokaz premijera i njegovih ministara koji su se pokušali javnosti predstaviti i kao odgovorni i kao stručni obnašatelji dužnosti koji stvari ne prepuštaju slučaju, postupajući pravovremeno i kada je u pitanju koronovirus koji se prije nekoliko tjedana pojavio u dalekoj Kini, stavljajući akcent na eventualne moguće posljedice po hrvatsko gospodarstvo.

Javnosti su predstavljene i analize dosadašnjeg učinka nekoliko tjedana prisutnog koronavirusa na hrvatsko gospodarstvo, a o čemu su na sjednici Vlade izlagali ministar financija Zdravko Marić, ministar gospodarstva Darko Horvat, ministar turizma Gari Cappelli.

U dosadašnjem radu Vlade RH, ne samo ove već i prethodnih, nismo imali prilike vidjeti analizu utjecaja na gospodarstvo zbog nedgovornog obnašanja dužnosti unutar državnog aparata, a čiji je rad u pod ingirencijom Vlade RH.

 

Goran Marić i Tomislav Boban

Da nema audio zapisa sa službenog sastanka dana 08.01.2019.g. u Ministarstvu državne imovine, zaista bi bilo teško i nabrojati sve zlouporabe i nezakonitosti u radu CERP-a i njegovih pravnih prednika, Ministarstva državne imovine i njegovih pravnih prednika, te Državnog odvjetništva koje je po lažnim prijavama Hrvatskog fonda za privatizaciju i njegovih pravnih sljednika protivno zakonu više od 8 godina vodilo istragu i kriminalističko istraživanje nad grupacijom Fantasyland i njenim odgovornim osobama.

Pa čak i nad ugovorom o pravu građenja koji je zaključen uz suglasnost Vlade RH i Državnog odvjetništva, da bi nakon 8 godina trajanja istrage DORH odbacio prijave HFP-a kao neosnovane te nakon više od 8 godina istrage uspio utvrditi da je ugovor o pravu građenja sklopljen sukladno zakonu i bez utvrđenih nepravilnosti.

Mlan Plećaš, ravnatelj CERP-a

Na sastanku je o nezakonitom postupanju HFP-a, CERP-a i DUUDI-a govorio i državni tajnik Tomislav Boban istovremeno navodeći i da je grupacija Fantasyland postupala sukladno zakonu, pa tako Tomislav Boban na sastanku između ostalog navodi o tome da je HFP-a 2010.g. podnio kaznenu prijavu protiv društava Fantazija projekt i odgovornih osoba (a koja prijava HFP-a je nakon 8 godina istrage od strane Državnog odvjetništva odbačena kao neosnovana), da su dana 23.12.2015.g. CERP i DUUDI izvršili interno fiktivno preknjiženje iz poslovnih knjiga CERP-a u poslovne knjige DUUDI-a, da je HFP pokrenuo postupke pred Općinskim sudom u Samoboru protiv grupacije Fantasyland i stavio zabilježbe radi osiguranja privremene mjere na zemljištu Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o. i Fantazija zabavni park d.o.o. (a koji postupci su pravomoćno okončani u korist grupacije Fantasyland), itd.

Ivana Pintar

Boban između ostalog na sastanku navodi „Međutim 2011.g. smo mi izgubili vlast, došla je druga ekipa koja je nastavila sa praksom koju je započeo Hrvatski fond za privatizaciju u vrijeme gospodina Duvnjaka.“

Iz prethodno navedenog citata Tomislava Bobana koji se obraća ministru Goranu Mariću i nazočnima na sastanku navodeći „Međutim 2011.g. smo mi izgubili vlast“ ( a što u prijevodu znači HDZ) „došla je druga ekipa“ ( a što u prijevodu znači SDP) „koja je nastavila sa praksom koju je započeo Hrvatski fond za privatizaciju u vrijeme gospodina Duvnjaka“ ( a što u prijevodu znači opet HDZ).

I tako u krug. HDZ pa SDP. A onda opet HDZ.

Grupacija Fantasyland između dvije „ekipe“, ekipe HDZ-a i ekipe SDP-a kako to objašnjava sadašnji državni tajnik Ministarstva državne imovine Tomislav Boban, a koji je prethodno obnašao dužnost ravnatelja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom ( skraćeno DUUDI) te prije toga dužnost ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom ( skraćeno AUDIO).

Ili pak metaforički rečeno, dva virusa koja su metastazirala i vertikalno i horizontalno po hrvatskim tijelima i institucijama onemogućujući s pozicije moći svaki poduzetnički pothvat koji nije dijelom njihovih interesnih skupina, a sve to „primjenjujući istu praksu“ kako to navodi i sam državni tajnik Tomislav Boban na sastanku u Ministarstvu državne imovine.

Stoga, ministri nadležni za gospodarstvo, finacije i turizam te upravljanje državnom imovinom riješite pažnjom dobrog gospodarstvenika nagomilane probleme unutar svojih resora, a o koronavirusu vodi brigu nadležni ministar zdravstva kojem to, barem za sada, odlično ide.

A o tome, koji virusi predstavljaju opasnost po hrvatsko gospodarstvo, koronavirus ili prethodno navedena dva, prosudite sami.
AUDIO ZAPIS sa službenog sastanka održanog dana 08.01.2019.g. u prostorijama Ministarstva državne imovine (Kabinet ministra), a na kojem sastanku su nazočili predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine, CERP-a i Upravnog vijeća CERP-a te predstavnici grupacije Fantasyland redom kako slijedi:

gdin. Goran Marić – član Vlade RH, ministar u Ministarstvu državne imovine i predsjednik Upravnog vijeća CERP-a
gdin. Milan Plećaš – ravnatelj CERP-a
gđa. Ivana Pintar – pomoćnica ministra u Ministarstvu državne imovine
gdin. Tomislav Boban – državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, bivši ravnatelj DUUDI-a i bivši ravnatelj AUDIO
gdin. Danijel Škugor – glavni tajnik Ministarstva državne imovine
gđa. Mateja Hlupić – voditeljica stručne službe za pravne poslove Ministarstva državne imovine
Slaven Čolak – tužitelj i zakonski zastupnik tužitelja društava Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o.
Artur Gedike – savjetnik uprave grupacije Fantasyland

R.I. /Foto:

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •