Zajednica Susret: Uspješan povratak u društvo ključni je cilj svake resocijalizacije

27 lipnja, 2022 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Projekt Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ u suradnji Centrom za  socijalnu skrb Zagreb  „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ (KK.08.1.3.04.0051.) vrijedan 4.241.922 kuna kojim se obnavlja savjetovalište u kojem djeluje udruga, privodi se kraju.Njime će se Humanitarnoj organizaciji „Zajednica Susret“ omogućiti da lakše pruža socijalne usluge savjetovanja i psihosocijalne pomoći osobama s problemom ovisnosti o alkoholu, kocki, drogama te drugim oblicima ovisnosti, kao i članovima njihovih obitelji.

Cilj projekta je da se značajno pridonese smanjenju recidiva liječenih ovisnika i preventivno djeluje na osobe koje su u riziku od ovisnosti.

Projektom će se dodatno ojačati mreža izvaninstitucijskih usluga i podrške u zajednici što je značajan doprinos socijalnom uključivanju ovisnika kao ranjive i marginalizirane skupine društva.

Projekt bi na godišnjoj razini trebao obuhvatiti 30 korisnika s područja Grada Zagreba te županija koje gravitiraju Gradu Zagrebu.

Projekt „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu natječaja „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Poznato je da je nakon liječenja ovisnosti, deinstitucionalizacija najprihvatljiviji put oporavka i put prema slobodnom životu bez ovisnosti. 

Resocijalizacija ovisnika izvan institucije u kojoj su se do tada liječili, u najširem smislu podrazumijeva svaki oblik društvenog uključivanja i afirmacije kroz različite aktivnosti iz područja sporta, kulture, rada i drugih društvenih aktivnosti te je logičan slijed psihosocijalne rehabilitacije u savjetovalištu, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi.

Najznačajniji dio svake resocijalizacije je pomoć korisniku do uspješnog povratka u društvo.

Postupak liječenja i odvikavanja od ovisnosti dugotrajan je proces koji treba sagledavati s medicinskog, psihološkog i socijalnog aspekta i to ne samo pri planiranju i izradi programa liječenja već i pri provođenju tretmana za ovisnike o drogama.

Naime, nakon završenog programa liječenja, ovisnici se vrlo često ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu.

Razlozi su brojni; od stigmatizacije i marginalizacije do socijalne isključenosti. Zato je nakon liječenja izuzetno važan kvalitetan program i provedba programa socijalne integracije ovisnika u zajednicu.

Resocijalizacija osoba liječenih zbog problema ovisnosti treba biti sastavni dio i logičan slijed liječenja i psihosocijalne rehabilitacije u zdravstvenoj ustanovi, terapijskoj zajednici i penalnom sustavu te preduvjet za uspješno održavanje apstinencije, sprječavanje diskriminacije, uključivanje na tržište rada i reintegraciju u društvo, a samim tim najvažnija karika u cjelokupnom oporavku od ovisnosti.

Projektnom „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ (KK.08.1.3.04.0051.) potiče se pristup ovisnicima kroz proces deinstitucionalizacije, odnosno smanjenje ulaska ovisnika u institucije, odnosno povećanje  izlaska iz institucija u nove oblike skrbi.

Riječ je o dugotrajnom i složenom procesu koji ne znači samo “deinstitucionalizirati” osobu u doslovnom smislu te riječi, već osigurati sve pretpostavke potrebne za njezino uključivanje u život zajednice. 

R.I. /Foto: Ilustracija


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->