Tag: , , , ,

PRO PATRIA PARATI: Marko Tulije Ciceron ustaša!

“Za dom spremni” kao izreka prvi put se izriče u Ciceronovu djelu De officiis (Cicero, De officiis [O  dužnostima], c84, 1. knjiga: O moralnom dobru):...