Tag: , ,

Novinarska škola don Ante Bakovića

Mnogo je onih koji su daleko pozvaniji od mene pisati o don Anti Bakoviću. Poznajem brojne ljude koji su s njime blisko surađivali, dijelili njegove stavove i sudbinu...

Tri pravila hrvatskoga novinarstva

U demokraciji novinari napadaju i kritiziraju vlast. U totalitarizmu novinari se dodvoravaju vlasti i napadaju oporbu. U okupiranim ili koloniziranim državama novinari...