Tag: , ,

Biskup Ratko Perić o dva engleska konzula na Balkanu

Sudski činovnik u Austro-ugarskoj monarhiji Martin Đurđević u svojim “Memoarima s Balkana“, pretiskanim 2000. godine u Stocu, donosi ovu zgodu.