Tag: , ,

Rektor Boras želi ocu premijera Plenkovića dati počasnu titulu emeritusa

Danas se održava sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu na kojoj će se odlučivati o prijedlogu rektora Borasa da se osnuje povjerenstvo koje bi onda trebalo...