Tag: , , , ,

Srbija je s EU ima Sporazum da će prihvatiti sve azilante koje su iz Srbije ušle u EU

Srbija je s EU potpisala Sporazum koji omogućava da sve članice EU vrate u Srbiju izbjeglice koje su preko Srbije ušle u Europu.