Tag: , , , ,

Nepovratnim sredstvima završena energetska obnova prve tri stambene zgrade u Đakovu

U ĐAKOVU je završena je energetska obnova prvih triju objekata kolektivnoga stanovanja, zgrade na Vijencu kardinala Alojzija Stepinca 3 i 13 te u Splitskoj 20. Grad i...

Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu Đakovo jača prigradska naselja, uređuje i čuva okoliš

SNAGA jednog grada mjeri se snagom njegovih prigradskih naselja. Đakovačkoj gradskoj upravi za kreiranje razvojne politike ovo je osnovna nit vodilja pa je, čim su...