Tag: , ,

Za Jugoslavijom žali 18,3 % državljana RH, a čak 66 % Hrvata nikad se nije smatralo Jugoslavenom

Za većinu hrvatskih građana jugoslavenstvo je izrazito negativan pojam, a bivša država povezuje se s lošim iskustvima kao što su komunizam i ugnjetavanje Hrvata,...

Davor Domazet Lošo: ‘Jugoslavene je lako prepoznati, stalno pričaju o ustašama’

Milanović je za Hrvatsku elementarana nepogoda veće od poplava. Kad je puknuo nasip kod Rajeva sela predsjednik Republike nije sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu...

-->